Architectural Kata dla zwinnego zespołu

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Architectural Kata to trzy dni niesamowicie intensywnych warsztatów dla zespołu, których celem jest zdiagnozowanie problemów w istniejącej architekturze aplikacji oraz zaprojektowanie nowej architektury.

Kluczowymi punktami warsztatów są:

 • Zdefiniowanie problemów w istniejącej architekturze
 • Wypracowanie Mantry Architektonicznej™ czyli nowej architektury aplikacji
 • Zaimplementowanie proof of concept w nowej architekturze
 • Zaplanowanie procesu refaktoryzacji do nowej architektury

Podstawowy program

Moduł. 1
KATA 1. – Zdefiniujemy wizję nowej architektury aplikacji
Moduł. 2
KATA 2. – Określimy priorytety wymagań odnośnie zmian w architekturze
Moduł. 3
Prezentacja – Nie ma jednej słusznej drogi w architekturze
Moduł. 4
Prezentacja – Wzorce oraz style architektoniczne
Moduł. 5
KATA 3. – Określimy, które wzorce oraz style architektoniczne najlepiej pasują do naszego kontekstu
Moduł. 6
Prezentacja – Mantra Architektoniczna™
Moduł. 7
KATA 4. – Zaprojektujemy strukturę Mantry Architektonicznej™
Moduł. 8
KATA 5. – Zaimplementujemy proof of concept nowej architektury
Moduł. 9
Prezentacja – Długotrwałe i długie refaktoryzację – jak się do tego zabrać?
Moduł. 10
KATA 6. – Opracujemy plan refaktoryzacji aplikacji do nowej architektury
Moduł. 11
Podsumowanie warsztatów

Szczegółowy program

Moduł. 1
KATA 1. – Zdefiniujemy wizję nowej architektury aplikacji
 • Określimy istniejące problemy związane z architekturą
 • Przeanalizujemy architekturę z użyciem narzędzia Structure101
 • Zmierzymy ilość oraz jakość długu technicznego
 • Zdefiniujemy kluczowe wymagania nowej architektury oraz związane z nimi kryteria akceptacji
Moduł. 2
KATA 2. – Określimy priorytety wymagań odnośnie zmian w architekturze
 • Przeanalizujemy wartość techniczną oraz wartość biznesową zmian
 • Oszacujemy złożoność oraz czasochłonność zmian
Moduł. 3
Prezentacja – Nie ma jednej słusznej drogi w architekturze
 • Kontekst – kluczowa zmienna w procesie wyboru architektury
 • Czynniki nietechniczne, które trzeba wziąć pod uwagę
Moduł. 4
Prezentacja – Wzorce oraz style architektoniczne
 • Najczęściej stosowane wzorce architektoniczne i ich konsekwencje
 • Najczęściej stosowane style architektoniczne i ich konsekwencje
Moduł. 5
KATA 3. – Określimy, które wzorce oraz style architektoniczne najlepiej pasują do naszego kontekstu
 • Rozpoznamy, jakie wzorce architektoniczne obecnie stosujemy
 • Rozpoznamy, jakie style architektoniczne obecnie stosujemy
 • Zdefiniujemy czym jest nasz kontekst w odniesieniu do architektury aplikacji
 • Przyjrzymy się wzorcom i stylom architektonicznym pod kątem stosowalności do naszego kontekstu, wyzwań oraz problemów
Moduł. 6
Prezentacja – Mantra Architektoniczna™
 • Refaktoryzacje
  • Extract method
  • Inline method
  • Inline temp
  • Replace temp with query
  • Introduce explaining variable
  • Split temporary variable
  • Remove assignments to parameters
  • Extract Method Object
  • Substitute Algorithm
Moduł. 7
KATA 4. – Zaprojektujemy strukturę Mantry Architektonicznej™
 • Mantra Architektoniczna™ = Struktura + odpowiedzialności + proces
 • Dlaczego architektura dryfuje?
 • W jaki sposób Mantra Architektoniczna™ zapobiega dryfowaniu architektury?
 • Najczęściej popełniane błędy podczas definiowania Mantry Architektonicznej™
Moduł. 8
KATA 5. – Zaimplementujemy proof of concept nowej architektury
 • Zdefiniujemy testy akceptacyjne dla implementowanego fragmentu systemu
 • Zdefiniujemy testy jednostkowe dla implementowanego fragmentu systemu
 • Przygotujemy referencyjną implementację nowej architektury
Moduł. 9
Prezentacja – Długotrwałe i długie refaktoryzację – jak się do tego zabrać?
 • Proste przekształcenie refakoryzacyjne
 • Naturalny Porządek Refaktoryzacji™ - podstawowy refactoring worflow, którym posługuje się programista
 • Konsekwencje refaktoryzacji na długą skalę
 • Planowanie refaktoryzacji
Moduł. 10
KATA 6. – Opracujemy plan refaktoryzacji aplikacji do nowej architektury
 • Określimy kluczowe wyzwania związane z refaktoryzacją
 • Opracujemy architekturę kluczowych adapterów, fasad, anti-coruption layers
 • Zdefiniujemy kroki do przeprowadzenia refaktoryzacji oraz sposób włączenia ich w bieżące prace programistyczne
 • Oszacujemy czasochłonność oraz horyzont czasowy refaktoryzacji
Moduł. 11
Podsumowanie warsztatów

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
ARCK
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń