Zwinny analityk - jak współpracować ze zwinnym zespołem?

DLA KOGO

Warsztat przeznaczony jest dla analityków, którzy rozpoczynają pracę w podejściu zwinnym. Efektem warsztatu będzie:

 • zdefiniowana nowy zakres działań analityka
 • poznanie sprawdzonych metod współpracy w modelu zwinnym

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

Warsztat przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie w analizie biznesowej oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy nad projektami IT.

Podstawowy program

Moduł. 1
Miejsce analityka w organizacji
Moduł. 2
Współpraca ze sprzedażą
Moduł. 3
Przekazywanie wiedzy dziedzinowej i kontekstowej
Moduł. 4
Inicjowanie projektu
Moduł. 5
Praca z backlogiem
Moduł. 6
Tworzenie dokumentacji
Moduł. 7
Specification by Example
Moduł. 8
Definition of…

Szczegółowy program

Moduł. 1
Miejsce analityka w organizacji
 • Analityk jako zewnętrzny zasób
 • Analityk jako Product Owner
 • Analityk jako Proxy Product Owner
 • Analityk jako członek zespołu deweloperskiego
 • Strefa między biznesem a IT
 • O co chodzi w procesach zwinnych?
Moduł. 2
Współpraca ze sprzedażą
 • Wpływ etapu “presales” na pracę Analityka
 • Ustawianie współpracy ze sprzedażą
Moduł. 3
Przekazywanie wiedzy dziedzinowej i kontekstowej
 • User Story Map
 • Roadmap
 • Project / Product Canvas
 • Personas
 • Sprint Review
 • Warsztaty z zespołem
Moduł. 4
Inicjowanie projektu
 • Ile kosztuje sprint?
 • Antyoptymalizacja kosztów
 • Dobieranie długości iteracji
 • Czym jest przyrost?
 • Mierzenie kosztu, zakresu oraz wartości
Moduł. 5
Praca z backlogiem
 • Kiedy powstaje backlog?
 • Backlog a specyfikacja
 • DEEP w praktyce
Moduł. 6
Tworzenie dokumentacji
 • UML, BPMN czy inaczej?
 • Dokumentacja w procesach zwinnych
 • Pliki, wiki, diagramy i scenariusze testowe
 • Dokumentacja wspierająca komunikację
 • Kiedy dokument jest częścią wartości biznesowej?
 • Living Documentation
Moduł. 7
Specification by Example
 • Przykład jako jedyne źródło prawdy o wymaganiach
 • Executable Specification z wykorzystaniem języka Gherkin
Moduł. 8
Definition of…
 • Wkład analityka w Definition of Done
 • Definition of Ready, które blokuje współprace
 • Definition of Ready usprawniające współpracę
 • DEEP w praktyce

Parametry szkolenia

Czas trwania
1 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
ZA
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń