mBank S.A.

W czasie wykonywania swojej pracy przedstawiciele firmy BNS IT charakteryzują się bardzo dużym zaangażowaniem w efekty swojej pracy i są odbierani pozytywnie przez osoby z mBanku mające okazję z nimi współpracować.

Cybercom Poland Sp. z o. o.

Zajęcia zostały zrealizowane w sposób profesjonalny, a poruszane zagadnienia omówione w sposób przejrzysty i poparty praktycznymi przykładami. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili prowadzącego Mariusza Sieraczkiewicza z uwagi na jego warsztat trenerski.

Politechnika Gdańska

Szkolenie było przeprowadzone profesjonalnie i zostało wysoko ocenione przez uczestników. Rekomendujemy firmę BNS IT jako godnego zaufania partnera ze względu na wysoką jakość oferowanych szkoleń.

Alteris S.A.

Szkolenie zostało ocenione przez uczestników bardzo dobrze pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Z pełnym zaufaniem rekomendujemy firmę BNS IT i osobę p. Mariusza Sieraczkiewicza jako trenera prowadzącego inspirujące szkolenia z zakresu technik pracy z kodem.

Sii Sp. z o. o.

Szkolenia przeprowadzone przez Pana Michała Bartyzela zostały ocenione przez uczestników jako ciekawe i rzeczowe. Doceniona została również wiedza, komunikatywność, otwartość, a także zaangażowanie prowadzącego.

Varico

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Michała Bartyzela zostało wysoko ocenione, zarówno pod względem merytorycznym jak i z uwagi na sposób prowadzenia zajęć. Uwagę uczestników zwróciła również gotowość trenera do udzielania dodatkowych informacji oraz umiejętność dostosowania się go potrzeb grupy.

ADVA Optical Networking Sp. z o.o.

Wykonawca - firma BNS IT s.c. - w pełni wywiązął się z zadań określonych przez Zleceniodawcę - firmę ADVA Optical Networking. Zleceniodawca nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, a uczestnicy szkolenia wysoko ocenili poziom merytoryczny szkolenia, formę prezentacji zagadnień oraz organizację pracy.

BMS Poland Sp. z o.o.

Chciałbym szczególnie podkreślić wysoki poziom merytoryczny prowadzących oraz perfekcyjną organizację. Nie bez znaczenia pozostaje także elastyczne dostosowanie się do potrzeb uczestników warsztatu.

Trapeze Poland Sp. z o. o.

Szkolenia były bardzo dobrze przygotowane i zaprezentowanie z odpowiednim zbilansowaniem teorii i praktyki. Szkolenie dotyczące pracy z kodem było poprzedzone analizą kodu naszego systemu i wykorzystaniem go w części teoretycznej i praktycznej.

Tieto Poland Sp. z o.o.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, a uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę oraz kompetencje. W przyszłości również zamierzamy skorzystać z usług firmy BNS IT. Firma BNS IT jest partnerem godnym zaufania i polecenia ze względu na wysoką jakość merytoryczną oferowanych szkoleń, jak i na efektywny sposób ich prowadzenia.

PRUFTECHNIK Technology Sp. z o. o.

Bardzo pozytywnie oceniam jakość szkolenia, zarówno przygotowanie jak i sposób prowadzenia przez pana Mariusza Sieraczkiewicza, który podawał wiele ciekawych przykładów, motywował do dyskusji i aktywnego uczestnictwa. Szczególnie doceniamy czas poświęcony przed szkoleniem na zapoznanie się z zespołem i projektem.

Apator S.A.

Warsztat został poprzedzony szczegółowym badaniem potrzeb, prowadzony był w oparciu o własny kod, dzięki czemu program, prezentowane przykłady oraz ćwiczenia były dopasowane do naszych oczekiwań.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Warsztaty zostały przeprowadzone w sposób jasny, a przedstawiana wiedze teoretyczna często była popierana praktycznymi przykładami. Prowadzący był dobrze przygotowany do szkolenia, chętnie angażował się w dyskusje i odpowiadał wyczerpująco na pytania uczestników.

Rule Financial Sp. z o.o.

Firma BNS IT s.c. przeprowadziła dla pracowników Rule Financial Sp. z o.o. cykl wykładów z obszaru inżynierii oprogramowania. Uczestnicy uznali spotkania za ciekawe i insirujące, a prezentowaną wiedzę za przydatną w codziennej pracy.

Grupa Allegro Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Mariusza Sieraczkiewicza zostało ocenione przez uczestników jako ciekawe, wartościowe i bardzo praktyczne. Docenione zostało także doświadczenie i rozbudowana wiedza prowadzącego, którą potwierdza komentarz jednego z uczestników: "Wielka wiedza prowadzącego, bardzo chętnie odpowiadał na pytania. Dużo ciekawostek, nie tylko dotyczących Wzorców Projektowych, ale ogólnie dobrych praktyk projektowania i programowania."

LSI Software S.A.

Trener Mariusz Sieraczkiewicz został bardzo dobrze oceniony przez uczestników z uwagi na wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, jak i świetny warsztat trenerski. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę BNS IT s.c. jako godnego zaufania i rzetelnie wywiązującego się ze swoich zobowiązań partnera w realizacji szkoleń.

Opera Software Poland Sp. z o.o.

Firma BNS IT s.c. Michał Bartyzel Mariusz Sieraczkiewicz w okresie od listopada 2012 do czerwca 2013 roku przeprowadziła dla naszych pracowników pięć dwudniowych szkoleń "Human Driven Development".
Badanie potrzeb szkoleniowych pozwoliło na szczegółowe dopasowanie zakresu warsztatów do potrzeb uczestników. Trener, Kamil Plasan, w profesjonalny sposób poprowadził zajęcia, których poziom merytoryczny został oceniony wysoko, a przeprowadzone ćwiczenia uznane zostały za atrakcyjne i angażujące uczestników.

Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy szkolenia ocenili bardzo wysoko sposób przeprowadzenia szkolenia oraz przekazania wiedzy.
Założone cele szkoleniowe zostały zrealizowane, a współpraca przebiegała zgodnie z naszymi oczekiwaniami, szczególnie podkreślić należy zaangażowanie, komunikatywność i dbałość o szczegóły na każdym etapie.

ING Usługi Finansowe S.A.

Trener Mariusz Sieraczkiewicz przygotował i poprowadził warsztat w sposób profesjonalny. Uczestnicy wysoko ocenili zarówno poziom merytoryczny zajęć, jak i sposób ich prowadzenia.
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dokładną analizę potrzeb przed szkoleniem prowadzoną za pomocą wywiadów zarówno z menedżerami, jak i wybranymi uczestnikami zajęć. Dodatkowo otrzymaliśmy dokładny raport poszkoleniowy przydatny w dalszej pracy z zespołem.

SAS Institute Sp. z o.o.

Zakres warsztatu został dopasowany do potrze grupy. Ciekawy i angażujący sposób prowadzenia szkolenia pozwolił na nabycie wielu umiejętności, które uczestnicy wykorzystają w swojej pracy. Prowadzącego Michała Bartyzela oceniamy bardzo wysoko z uwagi na jego warsztat trenerski. Czynniki takie jak: wiedza, umiejętność zainteresowania tematem, klarowne przekazywanie wiedzy oraz wykorzystanie nowatorskich ćwiczeń pozwoliły na efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.

SmartMedia Sp. z o.o.

Badanie potrzeb pozwoliło na szczegółowe dopasowanie zakresu warsztatu do potrzeb uczestników. Trener Michał Bartyzel w profesjonalny sposób poprowadził zajęcia, których poziom merytoryczny został oceniony wysoko, a przeprowadzone ćwiczenia uznane zostały za atrakcyjne i angażujące uczestników.

NetArt Spółka Akcyjna S.K.A

Warsztaty zostały zrealizowane w sposób profesjonalny. Wysoki poziom merytoryzczny oraz niezwykle ciekawe sposoby prowadzenia zajęć przez trenerów Mariusza Sieraczkiewicza i Michala Bartyzela podkreślali uczestnicy. 
Pragniemy zarekomendować firmę BNS IT s.c. jako godnego zaufania partnera w realizacji szkoleń.

Nokia Siemens Networks Sp. z o.o.

Firma BNS IT wywiązała się niezwykle rzetelnie z powierzonego zadania. Warsztaty szkoleniowe zostały przygotowane bardzo profesjonalnie, zarówno w kwestii organizacji, jak i prowadzenia zajęć. Pragniemy szczególnie zwrócić uwagę na wysoki poziom merytoryczny oraz doskonałe podejście dydaktyczne trenera, który potrafił zainteresować uczestników warsztatów prezentowanymi zagadnieniami, co nie jest łatwe w przypadku tak specyficznych technologii informatycznych.

Agora SA

Współpracę z BNS IT oceniamy bardzo wysoko. Przygotowany program został w pełni dostosowany do wcześniej zdefiniowanych potrzeb. Pan Michał Bartyzel przeprowadził szkolenie w sposób bardzo profesjonalny, ciekawy i angażujący uczestników do aktywnego udziału. Szkolenie zostało ocenione przez uczestników bardzo dobrze.

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA

Szkolenie zostało ocenione przez uczestników bardzo dobrze. Firma BNS IT wykazała się profesjonalizmem i elastycznym podejściem, co pozwala nam rekomendować ją jako solidnego i wiarygodnego dostawcę usług edukacyjnych.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA

W dniach 21-25.09.2009 firma BNS IT s.c. przeprowadziła dla naszych programistów szkolenie „Wytwarzanie aplikacji w technologiach EJB i JSF”. Zawartość merytoryczna szkolenia oraz sposób jego prowadzenia spełniły wszystkie oczekiwania uczestników. Firma BNS IT s.c. jest partnerem godnym polecenia.

Young Digital Planet S.A.

Szkolenie jak i jego program został na prośbę naszych pracowników ściśle dopasowany do ich potrzeb. Prowadzącym był Pan Michał Bartyzel. Trener okazał się być wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, a szkolenie oceniono jako bardzo efektywne. Jesteśmy przekonani, że zdobyta praktyczna wiedza będzie miała swoje zastosowanie w codziennej pracy oraz jeszcze nie raz będziemy korzystać z usług firmy BNS IT.

Symantec Poland Sp. z o. o.

Potwierdzam, że firma BNS IT S.C. przeprowadziła szkolenie „Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven Development” dla programistów firmy Symantec. W imieniu firmy BNS IT S.C. szkolenie prowadzili trenerzy Michał Bartyzel i Mariusz Sieraczkiewicz.