Architektura aplikacji biznesowych

Opis

Szkolenie Architektura aplikacji biznesowych to trzy dni, w czasie których uczestnicy będą mieli okazję poznać i uporządkować kluczowe zasady architektoniczne związane z tworzeniem złożonych aplikacji. Będzie ono niezwykle użyteczne dla doświadczonych programistów jak i osób, które pełnią lub w najbliższym czasie będą pełnić rolę architekta. Szkolenie architektura oprogramowania obejmuje tematykę głównych podejść architektonicznych takich jak: Microkernel, Warstwy, Model dziedzinowy czy Shared Repository, przeglądem konkretnych wzorców przydatnych w różnych obszarach tworzonej architektury – prezentacji, dostępu do danych, asynchroniczność czy zarządzania zasobami. Jednak szkolenie z architektury IT dotyczy także elementom procesowym – czyli jak przypadki użycia wpływają na architekturę, prototypowaniu jako narzędziu eksplorującym zastosowanie konkretnych rozwiązań, pragmatycznym dokumentowaniu architektury z uwzględnieniem podejść zwinnych oraz procesowi rozwoju architektury w systemie, który już istnieje. Dodatkowo omówione będą zagadnienia skalowania związane z rozwojem złożonych aplikacji.

Szkolenie z architektury to intensywne trzy dni, które pomoże Ci bardziej świadomie podejmować decyzje architektoniczne.

Profil uczestnika

 • Uczestnik zna wzorce projektowe na poziomie szkolenia WP.
 • Uczestnik posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu systemów informatycznych.

Podstawowy program

Moduł. 1
Strukturyzowanie kodu
Moduł. 2
Architektury warstwy prezentacji
Moduł. 3
Dostęp do danych
Moduł. 4
Asynchroniczność i współbieżny dostęp
Moduł. 5
Zarządzanie zasobami i wydajność
Moduł. 6
Wprowadzenie do Domain-Driven Design
Moduł. 7
Od wymagań do architektury
Moduł. 8
Prototypy
Moduł. 9
Dokumentowanie architektury
Moduł. 10
Proces rozwoju architektury
Moduł. 11
Standaryzowanie architektury
Moduł. 12
Skalowanie na dużą skalę

Szczegółowy program

Moduł. 1
Strukturyzowanie kodu
 • Domain Model
 • Domain Object
 • Architektura warstwowa
 • Architektura Mikrokrernel
 • Architektura Shared Repository
 • Architektura Blackboard
 • Architektura Plug-In
 • Domeny obiektowe i nie obiektowe
Moduł. 2
Architektury warstwy prezentacji
 • Autonomous View
 • Seperated Presentation
 • Synchronizacja stanu
 • Forms and Control
 • Model-View-Controller
 • Presentation Model, MVVM
 • Model-View-Presenter, Passive View
Moduł. 3
Dostęp do danych
 • Data Access Layer
 • Table Data Gateway, Data Access Object
 • Active Record
 • Repository
 • Object/Relational Mapping
 • [opcja] JPA użyteczne wskazówki
 • [opcja] Deklaratywna obsługa transakcji
Moduł. 4
Asynchroniczność i współbieżny dostęp
 • Observer
 • Mediator
 • Broker
 • Messaging
 • Publisher-Subscriber
 • Event, Event Log, Event Sourcing
 • Message, Message Channel, Message Router, Message Translator
 • Monitor Object
 • Half-Sync/Half-Async
 • Active Object, Future Result
Moduł. 5
Zarządzanie zasobami i wydajność
 • Główne założenia
 • Lookup
 • Remote Proxy, Virtual Proxy
 • Task Coordinator
 • Resource Pool, Resource Cache
 • Flyweight
 • Transfer Object i jego odmiany
 • Transfer Object Assembler
 • Logika po stronie aplikacji czy bazy danych?
 • Business Delegate
 • Container
Moduł. 6
Wprowadzenie do Domain-Driven Design
 • Co to jest dziedzina?
 • Izolacja dziedziny
 • Warstwy w DDD
 • Bloki budujące: Entity, Value Object, Aggregate, Repository, Factory, Service, Policy, Specification, Event
 • Bounded Context
 • Continuous Integration, Shared Kernel, Customer/Supplier, Conformist, Anticorruption Layer, Seperate Ways, Open Host Service
Moduł. 7
Od wymagań do architektury
 • Przygotowanie i prowadzenie sesji
 • User stories i Use Cases
 • Modelowanie dziedziny, relacji, usług i innych bloków budujących
 • Od testów akceptacyjnych, przez testy jednostkowe do kodu – proces end-to-end
Moduł. 8
Prototypy
 • Prototypy ekranów
 • Prototypy aplikacji
 • Spikes
Moduł. 9
Dokumentowanie architektury
 • Nieformalne diagramy
 • Widoki 4+1
 • Widok procesu, widok logiczny, widok fizyczny, widok implementacji
 • Diagram komponentów
 • Diagram wdrożenia
 • Diagram klas
 • Konceptualny i implementacyjny model systemu
 • Diagram sekwencji
 • Elementy objaśniające i dokumentujące
 • Kiedy i jak używać modeli i diagramów?
 • Jak zdefiniować i wdrożyć zarządzanie dokumentacją związaną z architekturą?
Moduł. 10
Proces rozwoju architektury
 • Główne problemy z rozwojem architektury
 • Modele organizacyjne
 • Architekt: Rola czy stanowisko
 • Zarządzanie ewolucją architektury
 • Projektowanie i wdrażanie procesu rozwoju architektury
 • Podejścia iteracyjne
 • Praktyki związane z rozwijaniem architektury
Moduł. 11
Standaryzowanie architektury
 • Środowisko programistyczne
 • Konwencje kodowania
 • Przeglądy kodu
 • Proces standaryzacji
Moduł. 12
Skalowanie na dużą skalę
 • Skalowanie horyzontalne i wertykalne – 10 strategii skalowania
 • NoSQL – bazy klucz-wartość, bazy dokumentowe, bazy grafowe, wide column
 • MapReduce
 • Command Query Responsibility Segregation

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 70%, wykład - 30%
Kod
ARCH
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń