Zbieranie wymagań i współpraca z klientem

Opis

Jedną z najważniejszych cech każdego produktu programistycznego jest spełnianie potrzeb użytkowników. Dlatego tak ważną rolę w procesie programowania odgrywa zbieranie wymagań i zarządzanie nimi. Dzięki właściwym umiejętnościom i wiedzy odnajdywanie potrzeb klientów jest znacznie łatwiejsze, przez co proces doskonalenia produktu może trwać znacznie krócej i być trafniejszy. Szkolenie dotyczące zbierania oraz analizy wymagań i współpracy z klientem ma za zadanie nauczyć uczestników stosowania właściwych technik, które usprawnią pracę zespołów deweloperskich i umożliwią im osiąganie lepszych rezultatów.

Szkolenie z zarządzania wymaganiami klienta polecane jest przede wszystkim:

 • analitykom biznesowym i systemowym,
 • kierownikom technicznym,
 • architektom i programistom,
 • analitykom baz danych,
 • kierownikom projektów i członkom zespołów deweloperskich.

Szkolenie – analiza biznesowa

Opracowany przez nas program szkolenia porusza wiele aspektów zarządzania wymaganiami pomijanych w innych podobnych kursach. Został on skonstruowany tak, by po jego ukończeniu możliwa była znacznie sprawniejsza analiza biznesowa i współpraca z klientem w kontekście wymagań. Program jest bardzo intensywny, obejmuje 24 godziny zajęć, które w 60% przeznaczone są na praktykę. Dzięki temu pomaga wykształcić praktyczne umiejętności przydatne podczas współpracy z zespołem deweloperskim i możliwe do natychmiastowego zastosowania. Dzięki zaprezentowanym technikom i narzędziom po ukończeniu szkolenia możliwe jest też samodzielne odnajdywanie potrzeb klienta i przekładanie ich na sprecyzowane wymagania, które można przekazać programistom i architektom. Ważny element programu stanowią też zagadnienia dotyczące współpracy z klientem w sposób niezwykle profesjonalny, a jednocześnie umożliwiający precyzyjne uzyskanie potrzebnych informacji – nawet w przypadku jego niezdecydowania.

Szkolenie „Zbieranie wymagań i współpraca z klientem” to dopracowany produkt, który powstał na bazie wielu doświadczeń i szerokiej wiedzy praktycznej. Sprawia to, że cieszy się on dużą popularnością. Program realizowany jest w formie otwartej lub zamkniętej. Zapraszamy do kontaktu!

Podstawowy program

Moduł. 1
Co znaczy myśleć biznesowo?
Moduł. 2
Sztuka zadawania pytań
Moduł. 3
Odkrywanie potrzeb klienta
Moduł. 4
Prowadzenie konwersacji
Moduł. 5
Tworzenie i komunikowanie wizji
Moduł. 6
Rozpoznawania procesu biznesowego
Moduł. 7
Ustalanie priorytetów
Moduł. 8
Prowadzenie spotkań
Moduł. 9
Techniki budowania kontaktu
Moduł. 10
Porządkowanie informacji

Szczegółowy program

Moduł. 1
Co znaczy myśleć biznesowo?
 • słowa i ich znaczenia
 • pojęcia biznesowe
 • kontekst pojęć biznesowych
Moduł. 2
Sztuka zadawania pytań
 • inicjatywa w trakcie konwersacji
 • patrzenie z perspektywy klienta
 • odpowiedzi świadczą o pytaniach
 • wyrażanie oczekiwań poprzez zaprzeczenie
 • pytania zamknięte i otwarte
Moduł. 3
Odkrywanie potrzeb klienta
 • czym jest potrzeba
 • potrzeb  jako problem albo korzyść
 • pytania odkrywające potrzeby
 • precyzowanie
Moduł. 4
Prowadzenie konwersacji
 • struktura konwersacji
 • konkretyzowanie wymagań
 • uogólnianie wymagań
 • proponowanie alternatywnych rozwiąza
Moduł. 5
Tworzenie i komunikowanie wizji
 • czym jest wizja
 • wizja a zakres systemu
 • formułowanie i komunikowanie wizji
 • impact mapping
Moduł. 6
Rozpoznawania procesu biznesowego
 • co się dzieje u klienta?
 • mapowanie procesu biznesowego
Moduł. 7
Ustalanie priorytetów
 • pytanie i eliminowanie
 • ważność a pilność
 • excelowe algorytmy
Moduł. 8
Prowadzenie spotkań
 • przygotowanie spotkania
 • prowadzenie spotkania
 • zamykanie spotkania
 • opracowywanie notatki
 • potwierdzanie ustaleń
Moduł. 9
Techniki budowania kontaktu
 • parafrazowanie
 • technika pozytywnej intencji
 • przejmowanie kierunku konwersacji
Moduł. 10
Porządkowanie informacji
 • user story mapping
 • typologia wymgań
 • porządkowanie i spisywanie wymagań

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 30%
Kod
ZZW
Wielkość grupy
do 12 osób

1) Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Na niemal każdym szkoleniu z zarządzania wymaganiami ogromna ilość czasu poświęcona jest dokumentowaniu wymagań za pomocą języka UML. Podobnie jest z książkami na temat analizy wymagań, czy analizy biznesowej - przeważa w nich UML. Tymczasem wymagania biznesowe ukryte są “w głowach” klientów”. Gdyby analityk wiedział, czego dokładnie chce jego klient, nie miałby żadnego problemu z przeprowadzeniem analizy biznesowej i zaprezentowaniem wymagań w postaci UML, BPMN, user story, czy jakiejkolwiek innej.

Z wymienionych wyżej powodów nasze szkolenie ze zbierania wymagań jest inne. W trakcie trzech dni przesyconych ćwiczeniami zająć uczymy przede wszystkim skutecznych technik poszukiwania potrzeb klientów, uszczegóławiania i konkretyzowania, określania priorytetów i budowania kontaktu z klientem.

2) Zarządzanie wymaganiami na czym to polega?

Gdyby zapytać specjalistów od analizy biznesowej nazywanych czasem inżynierami wymagań, co konkretnie mają na myśli mówiąc o “zarządzaniu wymaganiami”, najczęściej pojawiają się następujące trudności:

 • Jak poradzić ze zmianami w wymaganiach?
 • Na które elementy systemu wpływa nowe wymaganie lub zmiana w istniejącym?
 • Jakich narzędzi używać i jak mogą one usprawnić pracę?

Szkolenie “Zwinny analityk - jak współpracować ze zwinnym zespołem?” wychodzi naprzeciw tym codziennym trudnościom. Nie jest to standardowe szkolenie z zarządzania wymaganiami czy analizy IT. To przede wszystkim praktyczny kurs poruszający najistotniejsze zagadnienia analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami.

Jak zamówić

« lista szkoleń