Jak współpracować z programistami, którzy nie myślą biznesowo?

Dla kogo

Osoby, które bezpośrednio współpracują z zespołami programistycznymi: Kierownicy Projektów, Product Owners, Liderzy zespołów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • dowiesz się jak działają zespoły i jak myślą programiści;
 • nauczysz się jak z nimi współpracować, aby na czas doprowadzić do wdrożenia projektu, za który jesteś odpowiedzialny.

Podstawowy program

Moduł. 1
Krótka charakterystyka programistów i ich pracy
Moduł. 2
Szacowanie – kość niezgody
Moduł. 3
Formułowanie wymagań funkcjonalnych
Moduł. 4
Jak pracują zespoły programistyczne?
Moduł. 5
Codzienny kontakt z programistami

Szczegółowy program

Moduł. 1
Krótka charakterystyka programistów i ich pracy
 • Stereotypy na temat programistów
 • Sposób myślenia programistów
 • Kluczowe oczekiwania programistów wobec współpracy z „biznesem”
 • Na co programiści najczęściej narzekają?
 • Co programiści myślą o sobie samych?
Moduł. 2
Szacowanie – kość niezgody
 • Czym jest szacowanie
 • Jak szacują menedżerowie? Jak szacują programiści?
 • Arytmetyka projektowa: osobomiesiące, mendejsy, roboczogodziny
 • Metody przeciwdziałania opóźnieniom w pracach programistycznych
Moduł. 3
Formułowanie wymagań funkcjonalnych
 • Czym jest business value i jak ją zdefiniować dla projektu?
 • Charakterystyka wymagań funkcjonalnych
 • Funkcjonalności systemu a domena biznesowa
 • Określanie business value dla funkcjonalności
 • Product Goal, Release Goal, Sprint Goal
 • Współpraca z a pomocą Use Cases
 • Współpraca za pomocą User Stories
 • Zgłaszanie programistom błędów w działającym oprogramowaniu
Moduł. 4
Jak pracują zespoły programistyczne?
 • Jak wymaganie staje się działającą funkcjonalnością?
 • Scrum, eXtreme Programming, Waterfall Model, RUP, PMI czy Prince2?
 • Agile Manifesto i Software Craftsmanship
 • Dług techniczny
 • Porozumienie w sprawie refaktoryzacji
 • Adaptacyjność, zwinność – jak to działa?
Moduł. 5
Codzienny kontakt z programistami
 • Spotkania statusowe i Stand-up meetings
 • Retrospekcje i podsumowania prac
 • Sformułowania, których warto unikać

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
JWP
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń