Getting Things Programmed

Dla kogo

O tym jak programować z głową, nie wpaść w typowe pułapki, przestać automatycznie reagować na to, co się dzieje w projekcie i jak używać różnorakich struktur do dekomponowania problemów. Całość okraszona klasycznymi i nowatorskimi technikami zarządzania czasem.

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik posiada doświadczenie w komercyjnym tworzeniu systemów informatycznych.
 • Uczestnik w trakcie pracy wykonuje zadania o zróżnicowanym poziomie złożoności.

Podstawowy program

Moduł. 1
Oprogramowanie „na czas”
Moduł. 2
Opracowywanie zadań
Moduł. 3
Planowanie pracy programisty
Moduł. 4
Wykonywanie zadań programistycznych
Moduł. 5
Szacowanie zadań programistycznych

Szczegółowy program

Moduł. 1
Oprogramowanie „na czas”
 • Zarządzanie czasem czy inwestowanie czasu?
 • Świadome i nieświadome planowanie
 • Dzień pracy programisty
Moduł. 2
Opracowywanie zadań
 • „Zbyt wiele” do zrobienia
 • Wady list TODO
 • Kolekcjonowanie zadań do wykonania
 • Analizowanie zadań do wykonania
 • Konkretyzowanie zadań
 • Nadawanie priorytetów
Moduł. 3
Planowanie pracy programisty
 • Perspektywa planowania
 • Granulacja zadań w perspektywie planistycznej
 • Terminy ostateczne i punkty pośrednie
 • Wizualizowanie zadań do wykonania
Moduł. 4
Wykonywanie zadań programistycznych
 • Powtarzalny proces pracy programisty
 • Skupienie podczas pracy
 • Rozpraszacze
 • Harmonogram pracy programisty
 • Przeglądy wykonanych zadań
 • Przeglądy zadań do zrobienia
 • Wdrażanie nawyku zarządzania czasem
Moduł. 5
Szacowanie zadań programistycznych
 • Dekomponowanie zdań
 • Dekomponowanie zadań programistycznych (feature breakdown structure)
 • Stożek niepewności
 • Między szacowaniem a zobowiązaniem
 • Szacowanie złożoności zadań niepewnych i niedookreślonych
 • Metoda średniej ważonej
 • Procentowa ufność szacowania
 • Średni błąd bezwzględny szacowania

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 40%, wykład - 60%
Kod
NSCZAS
Wielkość grupy
do 10 osób

1) Pomodoro co to takiego?

Techniki i szkolenia traktujące o efektywnym wykorzystaniu czasu np. szkolenie gtd (Getting Things Programmed) są dedykowane przede wszystkim managerom i pracownikom biurowym. Typowe szkolenie gtd skupia się na do doprowadzaniu zadań do końca oraz na okiełznaniu chaosu związanego ze stale powiększającą się liczbą rzeczy do zrobienia.

Natura pracy programistów jest zupełnie inna. To praca rzemieślnicza, wymagająca skupienia i samodyscypliny. Poprawie efektywności właśnie takiej - rzemieślniczej pracy - dedykowane są techniki zamknięte w szkoleniu Getting Things Programmed. Warsztat jest podzielony na następujące części:

 • Opracowywanie zadań
 • Planowanie pracy programisty
 • Szacowanie zadań programistycznych
 • Wykonywanie zadań programistycznych

Jedna z technik, którą poznają uczestnicy szkolenia to pomodoro. Pomodoro to sposób pracy w formie grywalizacji, który pomaga pracować w pracować w pełnym skupieniu niemal przez cały dzień.

2) Estymacja czasu pracy?

Szkoleń o estymacji czasu pracy jest bez liku. Większość z metod szacowania, opiera się na liniowej zależności ilości zadań oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. To bardzo uproszczony model, który działa dobrze w trakcie szkolenia, natomiast w rzeczywistości już nie.

W trakcie szkolenia: estymacja czasu pracy w ramach Getting Things Programmed zapoznasz się ze zdecydowanie bardziej użytecznymi metodami bazującymi na statystyce oraz systematycznym zbieraniu danych. Przede wszystkim dowiesz się, że istnieją dwie grupy metod szacowania zadań: te, które zakładają dość dużą wiedzę na temat wykonywanego zadania oraz te, które dotyczą zadań nieprecyzyjnych, niepewnych i zmiennych.

Jak zamówić

« lista szkoleń