Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Zbieranie wymagań i współpraca z klientem
lista szkoleń
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł 1. Co znaczy myśleć biznesowo?
Moduł 2. Sztuka zadawania pytań
Moduł 3. Odkrywanie potrzeb klienta
Moduł 4. Prowadzenie konwersacji
Moduł 5. Tworzenie i  komunikowanie wizji
Moduł 6. Rozpoznawania procesu biznesowego
Moduł 7. Ustalanie priorytetów
Moduł 8. Prowadzenie spotkań
Moduł 9. Techniki budowania kontaktu
Moduł 10. Porządkowanie informacji
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł 1. Co znaczy myśleć biznesowo? 
 • słowa i ich znaczenia
 • pojęcia biznesowe
 • kontekst pojęć biznesowych
Moduł 2. Sztuka zadawania pytań
 • inicjatywa w trakcie konwersacji
 • patrzenie z perspektywy klienta
 • odpowiedzi świadczą o pytaniach
 • wyrażanie oczekiwań poprzez zaprzeczenie
 • pytania zamknięte i otwarte
Moduł 3. Odkrywanie potrzeb klienta
 • czym jest potrzeba
 • potrzeba jako problem albo korzyść
 • pytania odkrywające potrzeby
 • precyzowanie
Moduł 4. Prowadzenie konwersacji
 • struktura konwersacji
 • konkretyzowanie wymagań
 • uogólnianie wymagań
 • proponowanie alternatywnych rozwiąza
Moduł 5. Tworzenie i komunikowanie wizji
 • czym jest wizja
 • wizja a zakres systemu
 • formułowanie i komunikowanie wizji
 • impact mapping
Moduł 6. Rozpoznawania procesu biznesowego
 • co się dzieje u klienta?
 • mapowanie procesu biznesowego
Moduł 7. Ustalanie priorytetów 
 • pytanie i eliminowanie
 • ważność a pilność
 • excelowe algorytmy
Moduł 8. Prowadzenie spotkań
 • przygotowanie spotkania
 • prowadzenie spotkania
 • zamykanie spotkania
 • opracowywanie notatki
 • potwierdzanie ustaleń
Moduł 9. Techniki budowania kontaktu
 • parafrazowanie
 • technika pozytywnej intencji
 • przejmowanie kierunku konwersacji
Moduł 10. Porządkowanie informacji
 • user story mapping
 • typologia wymgań
 • porządkowanie i spisywanie wymagań
JAK ZAMÓWIĆ
Łódź, 14-16.11.2018
Cena: 2 100,00 PLN
< lista szkoleń
Łódź, 14-16.11.2018
Cena: 2 100,00 PLN
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 3 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod ZZW
Wielkość grupy do 12 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa