Jak współpracować z programistami, którzy nie myślą biznesowo?

Dla kogo

Osoby, które bezpośrednio współpracują z zespołami programistycznymi: Kierownicy Projektów, Product Owners, Liderzy zespołów.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

  • dowiesz się jak działają zespoły i jak myślą programiści;
  • nauczysz się jak z nimi współpracować, aby na czas doprowadzić do wdrożenia projektu, za który jesteś odpowiedzialny.

Podstawowy program

Moduł. 1
Krótka charakterystyka programistów i ich pracy
Moduł. 2
Szacowanie – kość niezgody
Moduł. 3
Formułowanie wymagań funkcjonalnych
Moduł. 4
Jak pracują zespoły programistyczne?
Moduł. 5
Codzienny kontakt z programistami

Szczegółowy program

Moduł. 1
Krótka charakterystyka programistów i ich pracy
  • Stereotypy na temat programistów
  • Sposób myślenia programistów
  • Kluczowe oczekiwania programistów wobec współpracy z „biznesem”
  • Na co programiści najczęściej narzekają?
  • Co programiści myślą o sobie samych?
Moduł. 2
Szacowanie – kość niezgody
  • Czym jest szacowanie
  • Jak szacują menedżerowie? Jak szacują programiści?
  • Arytmetyka projektowa: osobomiesiące, mendejsy, roboczogodziny
  • Metody przeciwdziałania opóźnieniom w pracach programistycznych
Moduł. 3
Formułowanie wymagań funkcjonalnych
  • Czym jest business value i jak ją zdefiniować dla projektu?
  • Charakterystyka wymagań funkcjonalnych
  • Funkcjonalności systemu a domena biznesowa
  • Określanie business value dla funkcjonalności
  • Product Goal, Release Goal, Sprint Goal
  • Współpraca z a pomocą Use Cases
  • Współpraca za pomocą User Stories
  • Zgłaszanie programistom błędów w działającym oprogramowaniu
Moduł. 4
Jak pracują zespoły programistyczne?
  • Jak wymaganie staje się działającą funkcjonalnością?
  • Scrum, eXtreme Programming, Waterfall Model, RUP, PMI czy Prince2?
  • Agile Manifesto i Software Craftsmanship
  • Dług techniczny
  • Porozumienie w sprawie refaktoryzacji
  • Adaptacyjność, zwinność – jak to działa?
Moduł. 5
Codzienny kontakt z programistami
  • Spotkania statusowe i Stand-up meetings
  • Retrospekcje i podsumowania prac
  • Sformułowania, których warto unikać

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
JWP
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń