Zbieranie wymagań i współpraca z klientem

Podstawowy program

Moduł. 1
Co znaczy myśleć biznesowo?
Moduł. 2
Sztuka zadawania pytań
Moduł. 3
Odkrywanie potrzeb klienta
Moduł. 4
Prowadzenie konwersacji
Moduł. 5
Tworzenie i komunikowanie wizji
Moduł. 6
Rozpoznawania procesu biznesowego
Moduł. 7
Ustalanie priorytetów
Moduł. 8
Prowadzenie spotkań
Moduł. 9
Techniki budowania kontaktu
Moduł. 10
Porządkowanie informacji

Szczegółowy program

Moduł. 1
Co znaczy myśleć biznesowo?
 • słowa i ich znaczenia
 • pojęcia biznesowe
 • kontekst pojęć biznesowych
Moduł. 2
Sztuka zadawania pytań
 • inicjatywa w trakcie konwersacji
 • patrzenie z perspektywy klienta
 • odpowiedzi świadczą o pytaniach
 • wyrażanie oczekiwań poprzez zaprzeczenie
 • pytania zamknięte i otwarte
Moduł. 3
Odkrywanie potrzeb klienta
 • czym jest potrzeba
 • potrzeb  jako problem albo korzyść
 • pytania odkrywające potrzeby
 • precyzowanie
Moduł. 4
Prowadzenie konwersacji
 • struktura konwersacji
 • konkretyzowanie wymagań
 • uogólnianie wymagań
 • proponowanie alternatywnych rozwiąza
Moduł. 5
Tworzenie i komunikowanie wizji
 • czym jest wizja
 • wizja a zakres systemu
 • formułowanie i komunikowanie wizji
 • impact mapping
Moduł. 6
Rozpoznawania procesu biznesowego
 • co się dzieje u klienta?
 • mapowanie procesu biznesowego
Moduł. 7
Ustalanie priorytetów
 • pytanie i eliminowanie
 • ważność a pilność
 • excelowe algorytmy
Moduł. 8
Prowadzenie spotkań
 • przygotowanie spotkania
 • prowadzenie spotkania
 • zamykanie spotkania
 • opracowywanie notatki
 • potwierdzanie ustaleń
Moduł. 9
Techniki budowania kontaktu
 • parafrazowanie
 • technika pozytywnej intencji
 • przejmowanie kierunku konwersacji
Moduł. 10
Porządkowanie informacji
 • user story mapping
 • typologia wymgań
 • porządkowanie i spisywanie wymagań

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 30%
Kod
ZZW
Wielkość grupy
do 12 osób

1) Dla kogo przeznaczone jest to szkolenie?

Na niemal każdym szkoleniu z zarządzania wymaganiami ogromna ilość czasu poświęcona jest dokumentowaniu wymagań za pomocą języka UML. Podobnie jest z książkami na temat analizy wymagań, czy analizy biznesowej - przeważa w nich UML. Tymczasem wymagania biznesowe ukryte są “w głowach” klientów”. Gdyby analityk wiedział, czego dokładnie chce jego klient, nie miałby żadnego problemu z przeprowadzeniem analizy biznesowej i zaprezentowaniem wymagań w postaci UML, BPMN, user story, czy jakiejkolwiek innej.

Z wymienionych wyżej powodów nasze szkolenie ze zbierania wymagań jest inne. W trakcie trzech dni przesyconych ćwiczeniami zająć uczymy przede wszystkim skutecznych technik poszukiwania potrzeb klientów, uszczegóławiania i konkretyzowania, określania priorytetów i budowania kontaktu z klientem.

2) Zarządzanie wymaganiami na czym to polega?

Gdyby zapytać specjalistów od analizy biznesowej nazywanych czasem inżynierami wymagań, co konkretnie mają na myśli mówiąc o “zarządzaniu wymaganiami”, najczęściej pojawiają się następujące trudności:

 • Jak poradzić ze zmianami w wymaganiach?
 • Na które elementy systemu wpływa nowe wymaganie lub zmiana w istniejącym?
 • Jakich narzędzi używać i jak mogą one usprawnić pracę?

Szkolenie “Zwinny analityk - jak współpracować ze zwinnym zespołem?” wychodzi naprzeciw tym codziennym trudnościom. Nie jest to standardowe szkolenie z zarządzania wymaganiami czy analizy IT. To przede wszystkim praktyczny kurs poruszający najistotniejsze zagadnienia analizy biznesowej i zarządzania wymaganiami.

Jak zamówić

« lista szkoleń