Zarządzanie zespołem rozproszonym - szkolenie dla liderów i managerów

Dla kogo

Warsztatowe szkolenie dla zespołu pracującego częściowo lub w całości zdalnie.

Obserwujemy, że wielu liderów i managerów ma wątpliwości co do efektywności pracy zdalnej lub nie posiada wystarczających umiejętności zarządzania rozproszonym zespołem. Współpraca z osobami pracującymi zdalnie ma swoją specyfikę. Przenoszenie nawyków z pracy w biurze do pracy zdalnej nie zawsze niesie za sobą oczekiwane rezultaty. Liderzy i managerowie zarządzający osobami pracującymi na odległość często zmagają się ze zderzeniem różnych stylów pracy.

Szkolenie “Zarządzanie zespołem rozproszonym - szkolenie dla liderów i managerów” przeznaczone jest dla firm, które chcą traktować pracę zdalną jako naturalny element organizacji pracy. Przedstawiamy w nim model dwóch zasadniczo różnych strategii zarządzania zespołem rozproszonym wraz z odpowiednimi narzędziami.

Korzyści ze szkolenia

Szkolenie adresowane jest do liderów i managerów. Celem szkolenia jest:

 • Pokazanie uczestnikom szerszej perspektywy na efektywność pracy zdalnej w kontekście ich dotychczasowych przekonań dotyczących pracy na odległość.
 • Zapoznanie liderów i managerów z różnymi podejściami i narzędziami służącymi do organizacji komunikacji, monitorowania pracy i budowania zespołów rozproszonych.

W trakcie szkolenia “Zarządzanie zespołem rozproszonym - szkolenie dla liderów i managerów” uczestnicy dowiedzą się:

 • Jak efektywnie komunikować się z pracownikami pracującymi zdalnie?
 • Jak zarządzać pracami rozproszonego zespołu?
 • Jak dobierać narzędzia do współpracy na odległość w zależności od aktualnych potrzeb zespołu?
 • Jak efektywnie komunikować się podczas zdalnych spotkań zespołu?
 • Jak monitorować postępy projektu prowadzonego zdalnie?

Uczestnicy poznają m.in.:

 • Różne strategie zarządzania zespołami rozproszonymi - do stosowania w zależności od sytuacji w zespole i specyfiki prowadzonych projektów
 • Techniki komunikacji w rozproszonych zespołach, które sprzyjają przepływowi wiedzy
 • Sposoby efektywnej organizacji pracy w zespołach rozproszonych, także w sytuacjach gdy zadania wykonywane przez różne osoby są od siebie zależne

W trakcie szkolenia liderzy i managerowie będą mieli możliwość porównania własnych oczekiwań dotyczących pracy zdalnej z oczekiwaniami z swoich pracowników. Dzięki ww. doświadczeniu i wiedzy zdobytej podczas warsztatu, managerowie będą mogli, wraz z zespołami, wypracować standardy pracy przystosowane do realiów pracy zdalnej.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Efektywność vs. obecność
Moduł. 3
Strategia wirtualnego biura
Moduł. 4
Strategia zespołu rozproszonego
Moduł. 5
Strategia łączona
Moduł. 6
Metodyki zwinne w zespołach rozproszonych

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym - częste problemy i wyzwania
 • Rodzaje zespołów rozproszonych
 • Przepływ komunikacji w zespole rozproszonym
Moduł. 2
Efektywność vs. obecność
 • Różnice w oczekiwaniach dotyczące pracy zdalnej
 • Dwie strategie komunikacji w zespołach rozproszonych
 • Reguły Pracy Zdalnej – metoda na ustalenie konkretnych zasad pracy w zespole
Moduł. 3

Strategia wirtualnego biura

Staramy się odwzorować sytuację biurową w pracy zdalnej. Dbamy o obecność i synchronizację.

 • Reguły Pracy Zdalnej dla strategii wirtualnego biura – m.in. Core hours, komunikowanie online/offline, przejrzystość postępów prac, małe, częste zmiany
 • Organizacja bieżącej komunikacji
  • Rozmowy ad hoc – na przykładzie narzędzia TeamSpeak
  • Komunikator tekstowy – na przykładzie narzędzia używanego wewnętrznie w firmie (do ustalenia); jak efektywnie zorganizować komunikację tekstową - kanały tematyczne, pokoje ad hoc
 • Efektywne spotkania z pracownikami, monitorowanie postępu prac
  • Synchronizacja pracy zespołu pracującego w rozproszeniu
  • Metoda współdzielonych notatek
  • Zasady efektywnej telekonferencji
Moduł. 4

Strategia zespołu rozproszonego

Korzystamy z rozproszenia żeby zbudować nowy model pracy. Rozwijamy niezależność (osób, komponentów) - alternatywa do synchronizacji.

 • Reguły Pracy Zdalnej dla strategii zespołu rozproszonego – przykłady:
  • Pełna odpowiedzialność za zadanie
  • Proś o pomoc po 15 minutach
  • Co to znaczy „do końca dnia”?
 • Organizacja bieżącej komunikacji
  • Email, email, telefon
  • Zasada Pięciu Zdań http://five.sentenc.es/
  • Zasada Async, sync, f2f
 • Przykłady firm i zespołów pracujących w tym modelu
 • Organizacja przepływu wiedzy w zespole rozproszonym. Jak efektywnie wykorzystywać narzędzia takie jak blog, wiki i screencasty?
 • Monitorowanie prac zespołu rozproszonego
Moduł. 5
Strategia łączona
 • Kiedy stosować którą strategię pracy w zespole rozproszonym?
 • Łączenie omówionych strategii
 • Wdrożenie Reguł Pracy Zdalnej
Moduł. 6
Metodyki zwinne w zespołach rozproszonych
 • Zdalne Planowanie Sprintu i Przegląd Sprintu w praktyce
 • Prowadzenie Retrospektywy na odległość - scenariusze, narzędzia, wyzwania
 • Wirtualna vs. fizyczna tablica zadań
 • Priorytetyzowanie i zbieranie wymagań na odległość

Prowadzący szkolenie

Paweł Wrzeszcz

Paweł Wrzeszcz

Trener, coach

O sobie

Od 10 lat pracuję w branży IT. W ciągu ostatnich 6 lat także po stronie biznesowej.

Posiadam bogate doświadczenie w tworzeniu efektywnych zespołów rozproszonych i skutecznej współpracy ze zdalnym klientem. Specjalizuję się także we wdrażaniu zwinnego podejścia do tworzenia oprogramowania (Lean, Kanban, Scrum), ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb biznesu (Product Ownership) i użytkowników (User Experience).

Blog

http://pawel.wrzesz.cz/

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
ZZR
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń