Tworzenie i testowanie aplikacji z użyciem Test-Driven Development (C++)

Opis

TDD, czyli Test-Driven Development to najpopularniejsze obecnie podejście do pisania kodu. Jego największym wyróżnikiem jest pisanie testów do sprawdzania funkcjonalności przed ich powstaniem. Przyjęcie takiego cyklu programowania ułatwia testowanie aplikacji i pozwala stworzyć czystą strukturę kodu (Clean Code). Nie bez powodu jest to technika stosowana przez programistów pracujących dla największych graczy na rynku IT (m.in. Apple, Microsoft czy Google). Szkolenie Test-Driven Development pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystania techniki i ich natychmiastową implementację w codziennej pracy.

Tworząc szkolenie TDD, postawiliśmy na kompleksowe przedstawienie informacji potrzebnych do zastosowania tej cenionej metody tworzenia kodu. Jego program powstał na podstawie praktycznych doświadczeń i szerokiej wiedzy. Zdobyte umiejętności można wykorzystać w środowisku C++, choć możliwe jest też przystosowanie programu kursu do potrzeb programistów Java, C# lub innych języków programowania. Szkolenie Test-Driven Development prowadzone jest głównie w formie warsztatowej, co ułatwia szybkie przyswajanie przedstawionych metod. Może być zorganizowane również w formie zamkniętej – zapraszamy do kontaktu.

Dla kogo

Programiści Java, C#, C++ lub innego języka programowania (według potrzeb)

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik zna programowanie obiektowe na poziomie szkolenia POB

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do TDD
Moduł. 2
CPPUNIT jako narzędzie testowania
Moduł. 3
Wzorce testowania xUnit
Moduł. 4
Praktyki TDD
Moduł. 5
Refaktoring w kontekście TDD
Moduł. 6
Testowalny kod
Moduł. 7
gmock jako narzędzie do tworzenia mocków
Moduł. 8
Testowanie end-to-end
Moduł. 9
Behaviour-Driven Development
Moduł. 10
Testowanie z udziałem komponentów zewnętrznych
Moduł. 11
Warsztat praktyczny

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do TDD
 • Cykl programowania
 • Cykl TDD red-green-refactor
 • Programowanie przyrostowe
 • Zasady tworzenia testów jednostkowych
 • Przykład pracy z użyciem TDD
Moduł. 2
CPPUNIT jako narzędzie testowania
 • Tworzenie testów jednostkowych z użyciem CPPUNIT
 • Wybrane atrybuty konfiguracji CPPUNIT
 • CPPUNIT_TEST_SUITE
 • CPPUNIT_TEST
 • Metoda setUp()
 • Metoda tearDown()
 • CPPUNIT_TEST_EXCEPTION
 • CPPUNIT_TEST_FAIL
 • Wybrane asercje CPPUNIT
 • CPPUNIT_ASSERT
 • Testowanie pozytywne
 • Testowanie negatywne
 • Testowanie wyjątków
 • Wzorce TDD
 • Co testować
 • Testowanie stanu
 • Testowanie zachowania
Moduł. 3
Wzorce testowania xUnit
 • Asercja stanu końcowego
 • Asercja pomocnicza
 • Asercja delta
 • Asercja własna
 • Asercja interakcji
 • Metoda fabryki
 • Klasy pomocnicze
 • Matka obiektów
 • Testy parametryzowane
 • Autopodstawianie
 • Uprzywilejowany dostęp
 • Dodatkowy konstruktor
 • Podklasa na potrzeby testu
Moduł. 4
Praktyki TDD
 • Strategie testowania
  • Ogół - szczegół
  • Znane - nieznane
  • Ścieżka pozytywna – negatywna
 • Strategie implementacji
  • Faking it
  • Traingulation
  • Obvious implementation
 • Pojęcia TDD
  • Fixture
  • Test doubles (Stubs/Fakes/Mocks)
  • Testowanie stanu i interakcji
Moduł. 5
Refaktoring w kontekście TDD
 • Refaktoryzacje przydatne w TDD
 • Elementy refaktoryzacji do wzorców projektowych
 • Paradygmaty testowalnego kodu
 • Refaktoryzacja testów jednostkowych
 • Usuwanie redundancji w testach
Moduł. 6
Testowalny kod
 • Kompozycja i dziedziczenie a TDD
 • Elementy statyczne i singletony
 • Izolowanie i wstrzykiwanie zależności
 • Architektura warstwowa
Moduł. 7
gmock jako narzędzie do tworzenia mocków
 • Cykl życia mocka w gmock
 • Testowanie zachowania
 • Stubbing
 • Weryfikacja ilości wywołań
Moduł. 8
Testowanie end-to-end
 • Testowanie akceptacyjne
 • Testowanie end-to-end
 • Jakość zewnętrzna i wewnętrzna
 • Dobre praktyki testowania end-to-end
Moduł. 9
Behaviour-Driven Development
 • Wprowadzenie do BDD
 • Testowanie zachowania
 • BDD a User Stories
 • Specyfikacja poprzez przykłady
Moduł. 10
Testowanie z udziałem komponentów zewnętrznych
 • Strategie testowania z udziałem komponentów zewnętrznych
 • Warstwa adapterów
Moduł. 11
Warsztat praktyczny
 • Inkrementacyjny rozwój przykładowego systemu z użyciem TDD

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
TDD
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń