Trwałe przechowywanie danych z użyciem Hibernate i JPA

Opis

ORM to sprawdzone technologia, która z powodzeniem łączy dwa światy – relacyjnych baz danych oraz języków obiektowych. Hibernate to jeden z pierwszych szkieletów tego typu, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozpowszechnienia tej technologii. Cały czas używany w stosie technologicznym Java, szczególnie w połączeniu ze Spring Framework. Uczestnik szkolenia po trzydniowym kursie zdobędzie praktyczne umiejętności wykorzystania Hibernate w komercyjnych projektach.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Hibernate w praktyce
Moduł. 3
Zapytania
Moduł. 4
Relacje i dziedziczenie
Moduł. 5
Hibernate a JPA
Moduł. 6
Transakcje Hibernate/JPA
Moduł. 7
Cache
Moduł. 8
Techniki optymalizacji

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Przypomnienie kluczowych elementów biblioteki Hibernate
 • Architektura
Moduł. 2
Hibernate w praktyce
 • Mapowanie obiektów POJO
 • Klucze proste i złożone
 • Obiekty zagnieżdżone (Embedable)
 • Kolekcje
 • Interfejs Session
  • Cykl życia
  • Zarządzanie sesją
  • Sesja na żądanie
  • Propagacja sesji
  • Sesja jako cache
  • Synchronizacja z bazą danych
  • Rola identyfikatorów
  • Opróżnianie sesji
Moduł. 3
Zapytania
 • Przypomnienie informacji odnośnie zapytań
 • Zapytania nazwane, projekcje i agregaty
 • Zapytania poprzez kryteria (Criteria API)
  • Jak używać
  • Ograniczenia
  • Zapytania z użyciem relacji
  • Sortowanie
  • Strategie pobierania
 • API zapytań poprzez Criteria
Moduł. 4
Relacje i dziedziczenie
 • Przypomnienie kluczowych informacji o relacjach
 • Mapowanie N:N
 • Relacje jedno- i dwukierunkowe
 • Inwersja w relacji
 • Kaskadowość
 • Wczesne i opóźnione ładowanie
 • Mapowanie dziedziczenia
  • Strategia „tabela na klasę”
  • Strategia „tabela na podklasę”
 • Strategia „tabela na klasę konkretną”
Moduł. 5
Hibernate a JPA
 • Przegląd Java Persistence API
 • Hibernate a JPA
 • Adnotacje JPA
 • EntityManager oraz PersistenContext
 • Tryb rozszerzony
 • Synchronizacja kontekstu
Moduł. 6
Transakcje Hibernate/JPA
 • Model transakcji
 • Transakcje a cykl życia obiektu
 • Blokowanie optymistyczne
 • Transakcje a baza danych
 • Wersjonowanie
Moduł. 7
Cache
 • Zasada działania
 • Poziomy cache’u
 • Cache L2 rozproszony i w klastrze
 • Cache Providers
 • Konfiguracja cache’u
 • Zarządzanie
Moduł. 8
Techniki optymalizacji
 • Analiza wykonania zapytania za pomocą profilera
 • AnalizaAnaliza i manipulacja generowanych zapytań SQL
 • AnalizaZapytania natywne i konteksty ich stosowania
 • AnalizaZapytania lazy i eager a czas wykonania i zużycia pamięci oraz wykorzystania cache’u
 • AnalizaHibernate Query Cache
 • AnalizaN+1 problem
 • AnalizaMonitoring i tuning
  • cache
  • transakcje
  • pula JDBC
  • zaawansowany monitoring z użyciem MBean
 • Implementacja metod hash() i equals()

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
JHIB
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń