Techniki #CleanCode dla programistów embedded C

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane jest programistkom i programistom systemów wbudowanych, piszącym w języku C na procesory z rdzeniem ARM. Ten materia im wykorzystywać techniki #CleanCode, #TDD, #DI, #SOLID do dbania o czytelność swojego kodu.

Możemy przygotować ćwiczenia i przykłady na bazie kodu, z którym na co dzień pracujesz. Zapytaj o szczegóły poprzez formularz zgłoszeniowy.

Podstawowy program

Moduł 1.
Po co czysty kod?
Moduł 2.
Nazewnictwo
Moduł 3.
Formułowanie algorytmu
Moduł 4.
Upraszczanie metod
Moduł 5.
Dekomponowanie metod
Moduł 6.
Radzenie sobie ze zmiennością
Moduł 7.
Architektura programu
Moduł 8.
Naturalny Porządek Refaktoryzacji
Moduł 9.
Pokrycie kodu testami

Szczegółowy program

Moduł 1.
Po co czysty kod?
 • Dług techniczny
 • Czytelność kodu
 • Ograniczenia w embedded C
Moduł 2.
Nazewnictwo
 • Komentarze
 • Dezinformacja w nazwach
 • Nazwy, które można wymówić
 • Konwencje nazewnicze
 • Przedrostki
 • Spójność językowa
Moduł 3.
Formułowanie algorytmu
Moduł 4.
Upraszczanie metod
 • Command-Query Separation
 • Złożoność cyklomatyczna
 • Zapanuj nad zagnieżdżeniami
 • Wielokrotne wyjścia z metody
 • Dekompozycja złożonych zmiennych
 • Upraszczanie warunków logicznych
 • Composed Method
 • Parametry metod
Moduł 5.
Dekomponowanie metod
 • Wielość metody
 • Analiza odpowiedzialności
Moduł 6.
Radzenie sobie ze zmiennością
 • Enkapsulacja
 • Dyrektywy preprocesora
 • Programowanie poprzez interfejsy
 • Policy-Based Design
 • Zewnętrzne szablonowanie
Moduł 7.
Architektura programu
 • Dzielenie funkcjonalności
 • Projektowanie modułów
 • Współpraca między modułami
 • Współpraca z obcym kodem
 • Współpraca z kodem legacy
Moduł 8.
Naturalny Porządek Refaktoryzacji
 • Codzienna higiena kodu
 • Strategiczna refaktoryzacja
 • Zaczynaj od konkretu zamiast od abstrakcji
 • Co warto refaktoryzować?
Moduł 9.
Pokrycie kodu testami
 • Bibliotek CUnit
 • Testowanie jednostkowe
 • Test-Driven Development
 • Behaviour-Driven Development

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład -50%
Kod
EMC
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń