Szkolenie Spring MVC w praktyce

Opis

Przez świat Java przetoczyło się wiele frameworków ułatwiających tworzenie dynamicznych aplikacji opartych o HTTP i HTML. Począwszy od prekursora Struts, przez WebWork a na JSF kończąc. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że ostatecznie Spring MVC najlepiej przetrwał próbę czasu. Cały czas się rozwija, jest używany w nowopowstających aplikacjach i jest bazą dla robiącego furorę w świecie mikroserwisów Spring Boota. W czasie szkolenia uczestnicy poznają zarówno podstawy jak i zaawansowane zagadnienia związane m. in. z optymalizacją aplikacji tworzonych z użyciem Spring MVC. Uczestnictwo w szkoleniu wymaga uprzedniej znajomości Spring Framework. W przypadku szkoleń zamkniętych takowe wprowadzenie może zostać dodane do programu.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Modele, widoki i kontrolery Spring MVC
Moduł. 3
Spring MVC w akcji
Moduł. 4
Obsługa błędów
Moduł. 5
REST API
Moduł. 6
Bezpieczeństwo
Moduł. 7
Testy automatyczne
Moduł. 8
Optymalizacja

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do Spring MVC
 • Wzorzec MVC
 • Architektura Spring MVC
 • Wady i zalety MVC
 • DispatcherServlet
 • Strumienie i lambdy a Spring MVC
Moduł. 2
Modele, widoki i kontrolery Spring MVC
 • Czym są model, widok i kontroler w Spring MVC
 • Adnotacje @Controller i @RequestMapping
 • Przekazywanie danych do widoku
 • Widoki i ich rozwiązywanie
 • Dopasowywanie URL
Moduł. 3
Spring MVC w akcji
 • Tworzenie formularzy
 • Tag form:form
 • Tagi wbudowane
 • Custom Spring Tags
 • Wiazanie danych
 • DataBinder i metody @InitBinder
 • Edytory własności
 • Własne edytory własności
 • Walidacja
 • Własne komunikaty walidacji
 • Własne adnotacje związane z walidacją
 • Wielojęzyczność
 • Zmiana locale
 • Walidacja po stronie klienta
 • Pobieranie plików
Moduł. 4
Obsługa błędów
 • Mapowanie kodów błędów
 • Tagi błędów
 • HandlerExceptionResolver
 • @ExceptionHandler
 • Własne strony błędów
 • Tłumaczenie komunikatów o błędach
Moduł. 5
REST API
 • Czym jest REST?
 • Model dojrzałości Richardsona
 • Tworzenie kontrolerów REST
 • Wersjonowanie API
 • Kody HTTP
 • Klienty REST
 • Debugowanie
 • Dostosowywanie JSONa
 • Dopasowywanie kodów błędów do wyjątków
Moduł. 6
Bezpieczeństwo
 • Podstawowa autentykacja
 • Użytkownicy
 • URLe
 • Formularz logowania
 • Zewnętrzna autentykacja
 • Rozproszona sesja
 • SSL
Moduł. 7
Testy automatyczne
 • Rodzaje testów i wsparcie dla nich w Spring MVC
 • Tworzenie testów jednostkowych
 • Tworzenie testów akceptacyjnych
 • Mocki i stuby
 • Testy jednostkowe kontrolerów REST
 • Testy akceptacyjne z FluentLenium
 • Testy jednostkowe ze Spockiem
 • Testy integracyjne z Gebem
Moduł. 8
Optymalizacja
 • GZip
 • Kontrola cache’a
 • Cache aplikacji
 • Metody asynchroniczne
 • ETags
 • WebSockets

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
SMVC
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń