Szkolenie z Spring Framework w praktyce

Opis

Tworzenie złożonych systemów informatycznych wymaga wielu pomocniczych narzędzie, aby tworzyć elastyczne i efektywne systemy. Spring Framework to dobrze ugruntowane narzędzie z ponad 10-letnią historią, która zawiera szereg narzędzie klasy Enterprise. W czasie szkolenia będziesz miał okazję poznać podstawowe założenia fabryki DI jak i zaawansowane zagadnienie związane z bezpieczeństwem, REST, remotingiem, messagingiem czy testowaniem. Zajęcia są bardzo intensywne i zdominowane głównie przez praktyczne ćwiczenia.

Poniższy program zawiera różnorodne tematy związane ze Spring Framework. Najczęściej to szkolenie jest realizowane w oparciu o podzbiór wybranych przez klienta tematów.

Profil uczestnika

 • Uczestnik ma za sobą minimum roczne doświadczenie realizacji systemów informatycznych w języku Java, szczególnie systemów klasy Enterprise.
 • Uczestnik zna zagadnienia projektowania i programowania obiektowego na poziomie podstawowym.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do Spring
Moduł. 2
Wprowadzenie do IoC oraz DI
Moduł. 3
Zaawansowana konfiguracja
Moduł. 4
Spring AOP
Moduł. 5
Współpraca z JDBC
Moduł. 6
Hibernate w Spring
Moduł. 7
JPA2 w Spring
Moduł. 8
Zarządzanie transakcjami
Moduł. 9
Cache
Moduł. 10
Spring Security
Moduł. 11
Walidacja z konwersją i formatowaniem
Moduł. 12
Harmonogramowanie (scheduling)
Moduł. 13
Spring Remoting, komunikaty i REST
Moduł. 14
Spring Social
Moduł. 15
Testowanie ze Springiem
Moduł. 16
Monitoring
Moduł. 17
Spring Integration
Moduł. 18
Spring Batch
Moduł. 19
NoSQL i BigData

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do Spring
 • Ewolucja Spring Framework
 • Inversion of control czy Dependency injection?
 • Ewolucja Dependency injection
 • Co oprócz Dependency injection?
 • Zestaw narzędzi dostarczanych przez Spring
 • Projekty Spring
 • Alternatywy dla Spring
Moduł. 2
Wprowadzenie do IoC oraz DI
 • Rodzaje Inversion of Control
 • Dependency Pull
 • Contextualized Dependency Lookup
 • Constructor Dependency Injection
 • Setter Dependency Injection
 • Injection a Lookup
 • Setter Injection a Constructor Injection
 • Beans oraz FactoryBeans
 • Implementacje BeanFactory
 • Application Context
 • Konfigurowanie komponentów
 • Setter Injection
 • Constructor Injection
 • Method Injection
 • Nazwy beanów
 • Sposób tworzenia beanów
 • Rozwiązywanie zależności
 • Autowiring
 • Dziedziczenie beanów
Moduł. 3
Zaawansowana konfiguracja
 • Zarządzanie cyklem życia beanów
 • Beany SpringAware
 • Własne FactoryBeans
 • Atrybuty factory-bean i factory-method
 • JavaBeans Property Editors
 • Internacjonalizacja z MessageSource
 • Application Events
 • Dostęp do zasobów
 • Konfiguracja w języku Java
 • Profile Springa
 • Abstrakcje Environment oraz PropertySource
 • Konfiguracja z użyciem adnotacji JSR-330
Moduł. 4
Spring AOP
 • Wprowadzenie do AOP
 • Koncepcje AOP
 • Statyczne AOP
 • Dynamiczne AOP
 • Które AOP wybrać?
 • AOP Alliance
 • Architektura Spring AOP
 • Klasa ProxyFactory
 • Tworzenie Advice
 • Advisors oraz Pointcuts
 • Używanie dynamicznych proxy JDK
 • Używanie proxy CGLIB
 • Wydajność proxy
 • Zaawansowana konfiguracja Pointcuts
 • Komponowanie Pointcuts
 • Introductions
 • Deklaratywne AOP
 • ProxyFactoryBean
 • Przestrzeń nazw aop
 • Adnotacje w stylu AspectJ
 • Kiedy używać deklaratywnej konfiguracji AOP
 • Integracja z AspectJ
Moduł. 5
Współpraca z JDBC
 • Wyrażenia Lambda
 • Infrastruktura JDBC
 • Klasy pomocnicze Spring dla JDBC
 • Zarządzanie połączeniami i źródłami danych
 • DataSources w klasach DAO
 • Obsługa wyjątków
 • Klasa JdbcTemplate - praktyczne użycie w różnych przypadkach
 • MappingSqlQuery
 • SqlUpdate
 • Dodawanie danych i pobieranie generowanych kluczy
 • Obsługa operacja batchowych
 • Obsługa procedur składowanych
 • Projekt Spring Data
Moduł. 6
Hibernate w Spring
 • Konfiguracja SessionFactory
 • Obsługa mapowań z użyciem adnotacji
 • Interfejs Session
 • Operacje typu CRUD z Hibernate
 • Użycie HQL
Moduł. 7
JPA2 w Spring
 • EntityManagerFactory
 • Obsługa mapowań z użyciem adnotacji
 • Operacje typu CRUD z Hibernate
 • Użycie Java Persistence Query Language
 • Zapytania natywne
 • Criteria API
 • Spring Data JPA
 • Wersjonowanie encji z Envars
Moduł. 8
Zarządzanie transakcjami
 • Warstwa abstrakcji Spring Transaction
 • Typy transakcji
 • Implementacje PlatformTransactionManager
 • Interfejs TransactionDefinition
 • Interfejs TransactionStatus
 • Deklaratywne i programistyczne transakcje
 • Adnotacje
 • Konfiguracja transakcji z użyciem XMLa
 • Dobre praktyki pracy z transakcjami
 • Rozproszone transakcje z JTA
 • Używanie JTA Transaction Manager
Moduł. 9
Cache
 • Włączanie obsługi cache
 • Cache manager
 • Obsługa kilku cache'y
 • Adnotacje cache'owania
 • Dodawanie elementów do cache'a
 • Własne strategie tworzenia klucza
 • Warunkowe cache'owanie
 • Usuwanie elementów z cache'a
 • Konfiguracja w XML
Moduł. 10
Spring Security
 • Zabezpieczenie dostępu do URL
 • Logowanie do aplikacji
 • Uwierzytelnianie użytkowników
 • Authentication Providers
 • Obsługa LDAP, OpenID, X.509, JAAS, CAS
 • Autoryzacja i kontrola dostępu (ACL)
 • Ochrony wywołania metod
 • Bezpieczeństwo w widokach
 • Bezpieczeńśtwo w obiektach dziedzinowych
Moduł. 11
Walidacja z konwersją i formatowaniem
 • System konwersji typów Springa
 • Używanie PropertyEditors
 • Formatowanie pól z własnym formaterem
 • ConversionServiceFactoryBean
 • Używanie interfejsu Validatora
 • Używanie walidacji JSR-349
 • Praktyczne uwagi związane z walidacją
Moduł. 12
Harmonogramowanie (scheduling)
 • Zależności potrzebne do harmonogramowania
 • TaskScheduler
 • Tworzenie przykładowego zadania
 • Użycie task-namespace
 • Użycie adnotacji
 • Wywoływanie zadań
 • Asynchroniczne wywoływanie zadań
Moduł. 13
Spring Remoting, komunikaty i REST
 • Spring Http Invoker
 • Wystawianie usług
 • Wywoływanie usług
 • Używanie JMS
 • Komunikaty JMS
 • Transakcje JMS
 • Cache i pule połączeń JMS
 • Konfiguracja ActiveMQ
 • Implementacja JMS Listener w Spring
 • Wysyłanie komunikatów JMS
 • Używanie REST XML/JSON w Spring
 • Używanie RestTemplate
 • Używanie Spring Security z REST
 • Publikowanie kanałów RSS i Atom
 • Używanie AMQP
 • Wprowadznie do WebSocket
 • Używanie WebSocket API
 • Używanie SockJS
 • Wysyłanie komunikatów z STOMP
Moduł. 14
Spring Social
 • Konfiguracja Spring Social
 • Połączenie i współpraca z Twitterem
 • Połączenie i współpraca z Facebook
 • Dostęp do stanu połączenia z dostawcą usługi
 • Używanie Twitter API
 • Spring Social i Spring Security
Moduł. 15
Testowanie ze Springiem
 • Wprowadzenie do Enterprise Testing Framework
 • Adnotacje Springa związane z testowaniem
 • Implementacja testów jednostkowych
 • Wymagane zależności
 • Testowanie kontrolerów MVC
 • Testy integracyjne
 • Test Fixtures dla testów integracyjnych
 • Obługa transakcji w testach integracyjnych
 • Dostęp do bazy danych
 • Konfiguracja profilu pod testowanie
 • Implementacja klas infrastruktury
 • Testowanie w warstwie usług
 • Test front-endu z Selenium
Moduł. 16
Monitoring
 • Wsparcie dla JMX
 • Eksport beana do JMX
 • Konfiguracja VisualVM do monitoringu JMX
 • Monitorowanie statystyk Hibernate'a
Moduł. 17
Spring Integration
 • Podejście do integracji z EAI
 • Integracja z użyciem JMS
 • Wzbogacanie komunikatów o dodatkowe informacje
 • Integracja systemów poprzez system plików
 • Transformacja komunikatu z jednego typu do drugiego
 • Obsługa błędów integracyjnych
 • Splitters i Aggregators
 • Warunkowe przekierowania z Routerami
 • Gateways
Moduł. 18
Spring Batch
 • Model metadanych
 • Konfiguracja infrastuktury
 • Odczyt i zapis
 • Tworzenie własnych klas ItemWriter i ItemReader
 • Przetwarzanie wejścia przed zapisem
 • Transakcje
 • Retry
 • Kontrola wykonania kroków
 • Wyzwalanie jobs
Moduł. 19
NoSQL i BigData
 • Używanie MongoDB
 • Używanie Redis
 • Używanie Hadoop
 • Używanie Neo4j

Parametry szkolenia

Czas trwania
3-5 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 70%, wykład - 30%
Kod
SPR
Wielkość grupy
do 10 osób

1) Dlaczego warto znać Spring Framework w 2018 roku?

Spring Framework ma już kilkanaście lat - to dużo w świecie ciągle zmieniających się trendów technologicznych. Na początku zapoczątkował on rewolucję w podejściu do projektowania aplikacji, która obecnie stała się obowiązującym trendem - Dependency Injection (wstrzykiwanie zależności) oprócz tego dostarczając wiele mechanizmów przydatnych do integrowania różnych narzędzi i bibliotek w jednym systemie. Spring Framework ewoluował z czasem m. in. poprzez zmianę zewnętrznej konfiguracji w formie XML do dużo przyjemniejszych w użyciu adnotacji czy też wsparcie dla nowych wersji narzędzi. Kiedy wydawało się, że już więcej nie da się zrobić, kiedy pojawił się koncept Microservices, twórcy frameworka zaproponowali nowatorskie podejście w postaci Spring Boot, gdzie pod spodem cały czas działa dobrze naoliwiona maszyna Spring Framework. Jeśli więc pracujesz z systemem, który używa Spring Boota i chciałbyś dobrze rozumieć co siedzi pod spodem i świadomie wykorzystywać moc Microservices i reagować na pojawiające się problemy - szkolenie Spring jest właśnie dla Ciebie.

2) Jakie zagadnienia mogą być istotne dla początkujących programistów a jakie dla bardziej zaawansowanych?

Szkolenie Spring Framework daje duże możliwości poznania narzędzia w całej rozciągłości. Możliwy jest też wybór poszczególnych tematów. Programiści zaczynający przygodę ze Springiem powinni zacząć m. in. od tematów:

 • Wprowadzenie do IoC oraz Dependency Injection
 • Zaawansowana konfiguracja fabryki
 • Współpraca z JDBC, Hibernate i JPA
 • Zarządzanie transakcjami
 • Walidacja z konwersją i formatowaniem
 • Harmonogramowanie (Scheduling)
 • Testowanie ze Springiem
Dla programistów bardziej zaawansowanych, szczególnie pracującym w środowisku Microservices rekomendujemy tematy:
 • Współpraca z JPA
 • Spring Security
 • Messaging
 • REST
 • Spring Integration
 • Monitoring
 • Cache
 • NoSQL i Big Data

Jak zamówić

« lista szkoleń