Szkolenie z Spring Framework

Opis

Tworzenie złożonych systemów informatycznych wymaga wielu pomocniczych narzędzie, aby tworzyć elastyczne i efektywne systemy. Spring Framework to dobrze ugruntowane narzędzie z ponad 10-letnią historią, która zawiera szereg narzędzie klasy Enterprise. W czasie szkolenia będziesz miał okazję poznać podstawowe założenia fabryki DI jak i zagadnienia związane z bezpieczeństwem, współpracą z bazą danych czy cache’owaniem. Zajęcia są bardzo intensywne i zdominowane głównie przez praktyczne ćwiczenia.

Profil uczestnika

 • Szkolenie Spring Framework jest przeznaczone zarówno dla osób rozpoczynające pracę z tym narzędziem, jak i dla tych, którzy chcą uporządkować wiedzę z nim związaną.
 • Bardziej zaawansowane tematy znajdziesz w szkoleniu "Spring Framework w praktyce".

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do Spring
Moduł. 2
Wprowadzenie do IoC oraz DI
Moduł. 3
Zaawansowana konfiguracja
Moduł. 4
Współpraca z JDBC
Moduł. 5
JPA2/Hibernate w Spring
Moduł. 6
Zarządzanie transakcjami
Moduł. 7
Cache
Moduł. 8
Wprowadzenie do Spring Security
Moduł. 9
Walidacja z konwersją i formatowaniem
Moduł. 10
Harmonogramowanie (scheduling)

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do Spring
 • Ewolucja Spring Framework
 • Inversion of control czy Dependency injection?
 • Ewolucja Dependency injection
 • Co oprócz Dependency injection?
 • Zestaw narzędzi dostarczanych przez Spring
 • Projekty Spring
 • Alternatywy dla Spring
Moduł. 2
Wprowadzenie do IoC oraz DI
 • Rodzaje Inversion of Control
 • Dependency Pull
 • Contextualized Dependency Lookup
 • Constructor Dependency Injection
 • Setter Dependency Injection
 • Injection a Lookup
 • Setter Injection a Constructor Injection
 • Beans oraz FactoryBeans
 • Implementacje BeanFactory
 • Application Context
 • Konfigurowanie komponentów
 • Setter Injection
 • Constructor Injection
 • Method Injection
 • Nazwy beanów
 • Sposób tworzenia beanów
 • Rozwiązywanie zależności
 • Autowiring
Moduł. 3
Zaawansowana konfiguracja
 • Zarządzanie cyklem życia beanów
 • Beany SpringAware
 • Własne FactoryBeans
 • Atrybuty factory-bean i factory-method
 • JavaBeans Property Editors
 • Internacjonalizacja z MessageSource
 • Application Events
 • Dostęp do zasobów
 • Konfiguracja w języku Java
 • Profile Springa
 • Abstrakcje Environment oraz PropertySource
 • Konfiguracja z użyciem adnotacji JSR-330
Moduł. 4
Współpraca z JDBC
 • Wyrażenia Lambda
 • Infrastruktura JDBC
 • Klasy pomocnicze Spring dla JDBC
 • Zarządzanie połączeniami i źródłami danych
 • DataSources w klasach DAO
 • Obsługa wyjątków
 • Klasa JdbcTemplate - praktyczne użycie w różnych przypadkach
 • MappingSqlQuery
 • SqlUpdate
 • Dodawanie danych i pobieranie generowanych kluczy
 • Obsługa operacja batchowych
 • Obsługa procedur składowanych
Moduł. 5
JPA2/Hibernate w Spring
 • EntityManagerFactory
 • Obsługa mapowań z użyciem adnotacji
 • Operacje typu CRUD z Hibernate
 • Użycie Java Persistence Query Language
 • Zapytania natywne
 • Criteria API
 • Spring Data JPA
 • Wersjonowanie encji z Envars
Moduł. 6
Zarządzanie transakcjami
 • Warstwa abstrakcji Spring Transaction
 • Typy transakcji
 • Implementacje PlatformTransactionManager
 • Interfejs TransactionDefinition
 • Interfejs TransactionStatus
 • Deklaratywne i programistyczne transakcje
 • Adnotacje
 • Konfiguracja transakcji z użyciem XMLa
 • Dobre praktyki pracy z transakcjami
 • Rozproszone transakcje z JTA
 • Używanie JTA Transaction Manager
Moduł. 7
Cache
 • Włączanie obsługi cache
 • Cache manager
 • Obsługa kilku cache'y
 • Adnotacje cache'owania
 • Dodawanie elementów do cache'a
 • Własne strategie tworzenia klucza
 • Warunkowe cache'owanie
 • Usuwanie elementów z cache'a
 • Konfiguracja w XML
Moduł. 8
Wprowadzenie do Spring Security
 • Zabezpieczenie dostępu do URL
 • Logowanie do aplikacji
 • Uwierzytelnianie użytkowników
 • Ochrony wywołania metod

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
SF
Wielkość grupy
do 10 osób

1) Dlaczego warto znać Spring Framework w 2018 roku?

Spring Framework ma już kilkanaście lat - to dużo w świecie ciągle zmieniających się trendów technologicznych. Na początku zapoczątkował on rewolucję w podejściu do projektowania aplikacji, która obecnie stała się obowiązującym trendem - Dependency Injection (wstrzykiwanie zależności) oprócz tego dostarczając wiele mechanizmów przydatnych do integrowania różnych narzędzi i bibliotek w jednym systemie. Spring Framework ewoluował z czasem m. in. poprzez zmianę zewnętrznej konfiguracji w formie XML do dużo przyjemniejszych w użyciu adnotacji czy też wsparcie dla nowych wersji narzędzi. Kiedy wydawało się, że już więcej nie da się zrobić, kiedy pojawił się koncept Microservices, twórcy frameworka zaproponowali nowatorskie podejście w postaci Spring Boot, gdzie pod spodem cały czas działa dobrze naoliwiona maszyna Spring Framework. Jeśli więc pracujesz z systemem, który używa Spring Boota i chciałbyś dobrze rozumieć co siedzi pod spodem i świadomie wykorzystywać moc Microservices i reagować na pojawiające się problemy - szkolenie Spring jest właśnie dla Ciebie.

2) Jakie zagadnienia mogą być istotne dla początkujących programistów a jakie dla bardziej zaawansowanych?

Szkolenie Spring Framework daje duże możliwości poznania narzędzia w całej rozciągłości. Możliwy jest też wybór poszczególnych tematów. Programiści zaczynający przygodę ze Springiem powinni zacząć m. in. od tematów:

 • Wprowadzenie do IoC oraz Dependency Injection
 • Zaawansowana konfiguracja fabryki
 • Współpraca z JDBC, Hibernate i JPA
 • Zarządzanie transakcjami
 • Walidacja z konwersją i formatowaniem
 • Harmonogramowanie (Scheduling)
 • Testowanie ze Springiem
Dla programistów bardziej zaawansowanych, szczególnie pracującym w środowisku Microservices rekomendujemy tematy:
 • Współpraca z JPA
 • Spring Security
 • Messaging
 • REST
 • Spring Integration
 • Monitoring
 • Cache
 • NoSQL i Big Data

Jak zamówić

« lista szkoleń