Spring Cloud

Opis

Architektura Microservices to coraz bardziej popularne podejście do tworzenia systemów, które mają duże wymagania związane ze skalowalnością i niezawodnością. Podejście to dostarcza wiele korzyści – rozluźnia zależności pomiędzy częściami systemu, które można niezależnie skalować. Z drugiej strony to architektura rozproszona, która niesie ze sobą wiele wyzwań związanych ze złożonością komunikacji i monitoringiem zachodzących w systemie zdarzeń. Szkolenie to praktyczne zastosowanie narzędzi i wzorców z użyciem Spring Boot Cloud.

Szczegółowy program

Moduł 1.
Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do Spring Cloud
 • Architektura microservices
 • Elementy środowiska microservices
 • Podział na microservices
 • Przykładowy projekt
Moduł 2.
Konfiguracja
 • Twelve factor apps
 • Potrzeba eksternalizacji konfiguracji
 • Możliwości Spring Configuration Server
 • Konfiguracja w oparciu o GIT
 • Alternatywne backendy
 • Wsparcie dla danych wrażliwych (Vault)
 • Automatyczne odświeżanie
 • Propagowanie zmian konfiguracji z użyciem messagingu
Moduł 3.
Rejestr usług
 • Potrzeba wprowadzenia rejestru usług
 • DNS a rejestr usług
 • Eureka, Consul, Zookeeper
 • Konfiguracja serwera Eureka
 • Uzyskanie wysokiej dostępności dla Eureki
 • Podział na strefy
 • Korzystanie z rejestru usług po stronie klienta
 • Load-balancing po stronie klienta (Ribbon)
 • Statyczna konfiguracja load balancera
 • Programistyczne użycie load balancera
Moduł 4.
Śledzenie i analiza komunikacji
 • Wyzwania debugowania w środowisku rozproszonym
 • Corellation ID
 • Automatyczne dodawanie Corellation ID z użyciem Spring Cloud Sleuth
 • Konfiguracja Zipkina
 • Analiza komunikacji między usługami z użyciem Zipkina
 • Konfiguracja stosu ELK
 • Analiza logów z użyciem ELK
 • Gromadzenie metryk z użyciem Prometheusa
 • Analiza metryk z użyciem Grafany
 • Konfiguracja Prometheusa i Grafany
Moduł 5.
Gateway API
 • Wzorzec Gateway API
 • Wprowadzenie do Netflix Zuul
 • Domyślna konfiguracja Zuula
 • Modyfikacja ustawień Zuula
 • Własny filtr z użyciem Zuula
 • Wprowadzenie do Spring Cloud Gateway
 • Predykaty
 • Filtry
 • Canary Deployment ze Spring Cloud Gateway
 • Wzorzec Circuit Breaker
 • Użycie Hystrixa i Sentinel jako narzędzia uodporniającego na błędy
 • Przykładowa konfiguracja
Moduł 6.
Spring Cloud Stream
 • Messaging jako forma komunikacji między usługami
 • Założenia projektu Spring Cloud Stream
 • Binders
 • Implementacja i konfiguracja Publishera
 • Implementacja i konfiguracja Subscribera
 • Deklaratywny klient Spring Cloud Stream
 • Włączenie messagingu w komunikację między usługami
Moduł 7.
Single Sign-On z OAuth2
 • Specyfikacja OAuth2
 • Różne przepływy w OAuth2
 • Konfiguracja serwera OAuth
 • Konfiguracja serwera zasobów
 • Konfiguracja klienta
 • Konfiguracja Gateway API
 • Generowanie tokena i użycie w celu uwierzytelnienia
Moduł 8.
Kubernetes
 • Alternatywne narzędzia dostarczane przez Kubernetes
 • Konfiguracja usług
 • Konfiguracja danych wrażliwych Config/SecretMap
 • Gateway API z użyciem Ingressa
 • Autoskalowanie

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
SCLO
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń