Spring Boot

Opis

Spring Boot przeniósł tworzenie aplikacji w Springu na zupełnie inny poziom i nadał nowe życie rozwiązaniom opartym o Spring Framework, a nawet idąc dalej - językowi Java i całemu środowisku pracującemu na JVM. Spring Boot to między innymi automatyczna konfiguracja, która pozwala stworzyć szkielet aplikacji w ciągu kilku minut i tworzyć aplikację o cechach produkcyjnych, co jest bazą m. in. w przypadku systemów mikrousługowych. Szkolenie Spring Boot dostarcza wiedzy i kompetencji, które pozwalają świadomie używać elementów wprowadzonych przez Spring Boot i tworzyć aplikacje oparte o REST.

Szczegółowy program

Moduł 1.
Wprowadzenie do Spring Boot
 • Omówienie środowiska i narzędzi
 • Tworzenie projektu z użyciem CLI, STS oraz Spring Initializr
 • Konfiguracja
 • Automatyczna konfiguracja
 • Zmiana wbudowanego serwera
 • Monitoring z użyciem JConsole i SSH
 • Praca z Mavenem
 • Adnotacja @SpringBootApplication
Moduł 2.
Narzędzia
 • Automatyczne restarty
 • LiveReload
 • Ustawienia globalne
 • Pakowanie i instalowanie aplikacji
Moduł 3.
Profile i logowanie
 • Dodawanie profili
 • Ustawianie aktywnych profili
 • Programistyczne ustawienie profilu
 • Konfiguracja zależna od profilu
 • Wsparcie dla systemów logowania
 • Poziomy logowania
 • Grupy logowania
 • Logowanie do konsoli i pliku
Moduł 4.
Kontrolery REST
 • Co to znaczy RESTful?
 • Autokonfiguracja SpringMVC
 • HttpMessageConverter
 • Tworzenie kontrolerów REST
 • @RestMapping, @RequestMapping, @GetMaping, @PostMapping etc.
 • Dopasowywanie ścieżek i negocjacja zawartości
 • Używanie parametrów zapytania oraz ścieżki
 • Używanie RequestEntity
 • Zwracanie wyników
 • Zwracanie wyników z użyciem ReponseEntity
 • Obsługa błędów po stronie kontrolera
 • Autokonfiguracja WebFlux
 • HttpMessageReader i HttpMessageWriter
 • Różnice w tworzeniu kontrolerów reaktywnych w odniesieniu do SpringMVC
 • Obsługa błędów po stronie kontrolera
Moduł 5.
Klienty REST
 • Użycie RestTemplate
 • API RestTemplate
 • Praca z ResponseEntity
 • Obsługa błędów dla RestTemplate
 • Użycie WebClient dla komunikacji reaktywnej
 • API WebClient
 • Obsługa błędów
 • Autentykacja z klientami REST
 • Netflix Feign Client
Moduł 6.
Spring Data
 • Aukonfiguracja i własna konfiguracja źródła danych
 • Współpraca z Spring Data JPA
 • Współpraca z Spring Data JDBC
 • Współpraca z Spring Data (Reactive) Redis
 • Współpraca z Spring Data (Reactive) MongoDB
Moduł 7.
Bezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo w SpringMVC
 • Bezpieczeństwo w WebFlux
 • Konfiguracja OAuth2
 • Bezpieczeństwo związane z enpointami Actuatora
Moduł 8.
Actuator
 • Aktywowanie endpointów
 • Wystawianie endpointów
 • Bezpieczeństwo
 • Konfiguracja
 • Implementacja własnego endpointu
 • Konfiguracja i implementacja Health
 • Informacje o stanie aplikacji
Moduł 9.
Własny moduł autokonfiguracyjny
 • Koncepcja autokonfiguracji
 • Adnotacje warunkowe dla klas, beanów, właściwości, zasobów
 • Stworzenie własnego startera
 • Konwencje nazewnicze
 • Klucze konfiguracji
 • Moduł startera

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
SBO
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń