Refactoring DOJO

Dla kogo

Dla osób, które od pewnego czasu są lub dopiero staną się liderami zespołów realizujących projekty programistyczne. Wiele cennych informacji odnajdą również doświadczeni liderzy, którzy szukają odpowiedzi na konkretne pytania związane ze swoją rolą i jeszcze jej nie znalazły. A przede wszystkim dla tych, którzy chcą wypracować taki styl przywództwa, w którym członkowie zespołu podążają za liderem i są wysoce zmotywowani. Zapraszamy Liderów Technicznych, Liderów Zespołów i osoby, które będą pełnić rolę Lidera w przyszłości.

O tym kim jest lider. O tym kto może być dobrym liderem i jak to zrobić, mając doświadczenie tylko techniczne. O tym jak dzielić czas między prace techniczne i nietechniczne. O tym jak zbudować zespół, do którego inni chcą przynależeć. Szkolenie skupia się na aspektach miękkich pracy liderów, nie dotyczy zaś praktyk zarządzania projektami.

Korzyści ze szkolenia

 • Stworzysz plan własnego rozwoju, aby małymi krokami budować postawę inspirującego lidera
 • Będziesz wiedział jak współdzielić obowiązki lidera z pracami technicznymi
 • Stworzysz strategię budowania relacji między zespołem a klientem/pozostałą częścią organizacji
 • Poznasz niezawodne sposoby motywowania siebie, tak aby działać niezachwianie w każdej sytuacji
 • Będziesz potrafił zrozumieć i zmotywować osoby w zespole, szczególnie te uważane za trudne
 • Będziesz potrafił wypracować strategię wprowadzania złożonych zmian
 • Będziesz potrafił przeprowadzić zespół przez trudne zmiany
 • Szybko i skutecznie będziesz potrafił porozumieć się z innymi i odnajdować intencje, którymi się kierują

Podstawowy program

Moduł. 1
Rola lidera technicznego
Moduł. 2
Motywacja własna i innych
Moduł. 3
Ludzie
Moduł. 4
Zespół
Moduł. 5
Kompetencje lidera

Szczegółowy program

Moduł. 1
Rola lidera technicznego
 • Jakie są odpowiedzialności lidera technicznego w myśl Technical Leadership?
 • Reguły i ich zastosowanie
 • Grzechy główne liderów i 8 przykazań
 • Lider techniczny – bohater czy opiekun?
 • Typy przywództwa
 • Lider a ekspert
  • na czym polega różnica?
  • jak godzić?
 • Ale ja dziś prawie nic nie zrobiłem - jak godzić prace techniczne i koordynację prac innych?
Moduł. 2
Motywacja własna i innych
 • Co nas motywuje?
 • Model motywacji
 • Teorie motywacji
 • Co motywuje programistów?
 • Narzędzia
  • Analiza motywatorów
  • Równoważenie środowiska
  • Odtwarzanie stanu motywacji
  • Kwantyfikatory ilościowe
 • Drive – kluczowe czynniki w budowaniu motywującego środowiska
 • Rola i rozwijanie samoświadomości
 • Jak wzbudzić w sobie siłę nie do powstrzymania?
Moduł. 3
Ludzie
 • Dlaczego inni nie chcą, żeby im pomagać?
 • Coaching jako narzędzie pracy lidera
 • Model coachingowy i jego wykorzystanie w praktyce
  • Konkretyzacja
  • Analiza stanu obecnego
  • Analiza stanu docelowego
  • Poszukiwanie rozwiązań
 • Informacja zwrotna
  • Jaką pełni w kontekście motywacji?
  • Dobre praktyki i popełniane błędy
 • Adresowanie problemu wprost
 • Trudne rozmowy
  • Kiedy ludzie przestają nas słuchać
  • Główne błędy w czasie rozmów
  • Kroki klarownej komunikacji
Moduł. 4
Zespół
 • Wizja – dlaczego jest potrzebna
 • Wprowadzanie wizji w życie
 • Ustalanie zasad w zespole
 • Retrospekcje
 • Analiza procesu wytwórczego
 • Wymiana wiedzy w zespole
 • Zaangażowanie poprzez wzbogacanie środowiska
 • Różne oblicza autorytetu lidera w zespole
Moduł. 5
Kompetencje lidera
 • Umiejętność przeprowadzania przez zmiany techniczne i organizacyjne
 • Organizacja pracy własnej
 • Prowadzenie efektywnych spotkań
 • Jak dogadywać się? - rozwiązywanie konfliktów
 • O co ci naprawdę chodzi? - znajdowanie intencji rozmówcy

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
TL
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń