Python Data Science - analizy Big Data

Opis

Data Science stało się w ciągu ostatnich lat istotnym trendem systemów informatycznych. Duże ilości danych przetwarzane na co dzień w systemach wymagają wyspecjalizowanych narzędzi do analizy danych. Język Python jako relatywnie prosty język z bogatą bazą narzędzi i bibliotek świetnie się do tego nadaje. Szkolenie Python Data Science jest dedykowane osobom, które w swojej pracy zawodowej zajmują się lub będą się zajmować takową analizą.

Szczegółowy program

Moduł 1.
Wprowadzenie do Python
 • Interpreter Python
 • Wprowadzenie do IPython
 • Kluczowe elementy składni Python
 • Struktury danych i sekwencje
 • Funkcje
 • Pliki i operacja na plikach
Moduł 2.
Wprowadzenie do NumPy: obliczenia oparte na tablicach i wektorach
 • Wielowymiarowe tablice NumPy ndarray
 • Wycinanie, indeksowanie, transponowanie oraz zamiana osi z NumPy
 • Funkcje uniwersalne
 • Programowanie oparte o tablice
 • Wejście plikowe i wyjście tablicowe
 • Metody matematyczne i statystyczne
 • Sortowanie
 • Algebra liniowa
 • Generator liczb losowych
Moduł 3.
Wprowadzenie do pandas
 • Wprowadzenie do struktur danych pandas
 • Series
 • DataFrame
 • Index Objects
 • Reindeksowanie
 • Indeksowanie, selekcja i filtrowanie
 • Dopasowywanie danych
 • Stosowanie funkcji i mapowanie
 • Sortowanie i ranking
 • Korelacja i kowariancja
 • Wartości unikalne, zliczanie wystąpień, przynależność
Moduł 4.
Ładowanie danych, przechowywanie danych i formaty danych
 • Odczyt i zapis formatów tekstowych
 • Praca z plikami oddzielanymi znacznikami (delimiters)
 • JSON
 • XML
 • Formaty binarne
 • HDF5 i Excel
 • Komunikacja z Web API
 • Interakcja z bazami danych
Moduł 5.
Czyszczenie i przygotowywanie danych
 • Obsługa brakujących danych
 • Transformacje danych
 • Usuwanie duplikatów
 • Podmiana wartości
 • Dyskretyzacja
 • Sampling
 • Przetwarzanie ciągów znakowych
 • Indeksowanie hierarchiczne
 • Łączenie zbiorów danych
 • Pivoting
 • Agregacja danych i funkcje grupujące
 • Serie danych
 • Obsługa stref czasowych
Moduł 6.
Wizualizacja
 • Wprowadzenie do matplotlib
 • Wprowadzenie do wizualizacji z pandas i seaborn
 • Inne narzędzia
Moduł 7.
Przykładowe analizy danych

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
PDS
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń