Przygotowanie zespołu do pracy w Scrum

Opis

Szkolenie Scrum to nie tylko wprowadzenie w składowe metodyki, ale przede skupienie na tym, dlaczego poszczególne elementy występują, jakie problemy rozwiązują oraz jakie główne założenia za nimi stoją. To wszystko dlatego, że wychodzimy z założenia, że metodyka pracy jest tylko narzędziem, a dogłębne zrozumienie zasad, które za nią stoją dają szansę, żeby rzeczywiście dobrze z niej skorzystać. Uczestnicy szkolenia Scrum będą mieli okazję przedyskutować kluczowe problemy, które pojawiają się w projektach związanych z tworzeniem oprogramowania oraz jak klasyczne praktyki często przyczyniają się do ich powstawania. W ramach symulacji uczestnicy będą mogli doświadczyć na czym polega inkrementacyjna praca, oparta o komunikację i ciągła informację zwrotną. Przeanalizujemy rolę występujące w Scrumie, ich praktyczne zastosowanie w konkretnych przypadkach oraz o pułapkach czyhających na osoby pełniące poszczególne role. Dużo uwagi poświęcimy pracy z wymaganiami, kryteriami akceptacyjnymi i szacowaniem, aby w efekcie każdy uczestnik wiedział w jaki sposób wykorzystać swoją obecność w zespole i podczas spotkań, które odbywają się w trakcie Sprintu.

Szkolenie Scrum to kilkanaście dni zmiany sposobu myślenia o sposobie pracy i zbiór najlepszych praktyk związanych z metodyką.

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik posiada doświadczenie w komercyjnym tworzeniu systemów informatycznych.
 • Uczestnik posiada doświadczenie w pracy w zespole.

Podstawowy program

Moduł. 1
Agile Software Development a metodyki tradycyjne
Moduł. 2
Wprowadzenie do metodyki Scrum
Moduł. 3
Zbieranie wymagań i planowanie
Moduł. 4
Sprint
Moduł. 5
Dobre praktyki

Szczegółowy program

Moduł. 1
Agile Software Development a metodyki tradycyjne
 • Geneza Agile
 • Manifest Agile
 • Zasady Agile
 • Marnotrawstwo w projekcie
Moduł. 2
Wprowadzenie do metodyki Scrum
 • Historia Scrum
 • Scrum a Lean Manufacturing
 • Cykl realizacji projektów wg Scrum
 • Product Backlog
 • Spring Backlog
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • The Team
Moduł. 3
Zbieranie wymagań i planowanie
 • Poziomy planowania
 • Wizja
 • Praca z Product Backlogiem
 • Koncepcja User Story
 • Określanie priorytetów
 • Szacowanie
 • Story Points
 • Planning Poker
 • Kick-off meeting
 • Release Planning
 • Sprint 0
Moduł. 4
Sprint
 • Sprint Planning
 • Scrum Meetinng
 • Burndown chart
 • Tablica
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
Moduł. 5
Dobre praktyki
 • Efektywne spotkanie Sprint Retrospective
 • Częste problemy
 • Kiedy Scrum nie zadziała
 • Skalowanie Scruma
 • Kanban i Lean Software Development
 • Root Cause Analysis

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
SCRUM
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń