Programowanie reaktywne w Javie i Reactive Spring

Opis

Programowanie reaktywne w ciągu ostatnich kilku lat szturmem weszło do kanonu narzędzi programistycznych. Tworzenie aplikacji wielowątkowych, wykorzystujących wiele rdzeni procesora stała się koniecznością współczesnych systemów. Niniejsze szkolenie wprowadza programistę porządkując kluczowe pojęcia związane z programowaniem reaktywnym oraz przedstawia szczegółowo dwie kluczowe biblioteki: RxJava oraz Project Reactor (w zależności od potrzeb można się skupić na jednej z nich).

Szczegółowy program

Moduł 1.
Czym jest programowanie reaktywne?
 • Wsparcie programowania reaktywnego w JVM
 • Programowanie funkcyjne a reaktywność
 • Różne biblioteki i podejścia do programowania reaktywnego
 • Pojęcie backpressure
 • Strumienie reaktywne
 • Strumienie cold i hot
Moduł 2.
RxJava
 • Observables
 • Observers
 • Subjects
 • Scheduler
 • Operatory reaktywne
Moduł 3.
Reactive Streams
 • Publisher
 • Subscriber
 • SubmissionPublisher
 • Subscription
 • Processor
Moduł 4.
Projekt Reactor
 • Model push-pull
 • Mono
 • Flux
 • Tworzenie Flux i Mono
 • Operatory filtrujące
 • Operatory konwerujące
 • Procesory Direct, Unicast, Emitter, Replay, Topic, WorkQueue
 • Operatory groupBy, buffer, window, sample
 • OnBackpressure
 • Nieskończone strumienie danych
 • Schedulers: immediate, single, parallel, elastic
Moduł 5.
Reaktywny dostęp do danych
 • Reactive Spring Data
 • ReactiveCrudRepository
 • Spring Data Reactive Redis
 • Spring Data Reactive MongoDB
 • Kafka jako źródło danych
Moduł 6.
Webflux i Spring Reactive
 • Reaktywne kontolery SpringMVC
 • Funkcyjne endpointy reaktywne
 • Reaktywny klient WebClient
 • Server-Sent Events
 • Reaktywny Spring Integration
 • Reaktywny Spring Cloud Stream
 • Reaktywny Gateway
Moduł 7.
Odporność na błędy z użyciem Hystrix i Sentinel
 • Wzorzec Circuit Breaker
 • Wzorzec Bulkhead
 • Wzorzec Retry
 • Zarządzanie obciążeniem z użyciem kolejki
 • Wzorce Fail-fast, Fail-silent, Static fallback, Stubbed fallback, Dual-mode fallback
 • Izolacja błędów
 • API Hystrix i Sentinel
Moduł 8.
Testowanie kodu reaktywnego
 • Testowanie nadawcy
 • Testowanie odbiorcy
 • Testowanie notyfikacji
 • Wirtualizacja czasu
 • Testowanie wywołań sieciowych (web)

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
RJRS
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń