Microservices Architecture

Opis

Architektura Microservices to coraz bardziej popularne podejście do tworzenia systemów, które mają duże wymagania związane ze skalowalnością i niezawodnością. Podejście to dostarcza wiele korzyści – rozluźnia zależności pomiędzy częściami systemu, które można niezależnie skalować, wybrać inny stos technologiczny, który bardziej adekwatnie rozwiąże problemy dziedzinowe. Z drugiej strony to architektura rozproszona, która niesie ze sobą wiele wyzwań związanych ze złożonością komunikacji i monitoringiem zachodzących w systemie zdarzeń. Szkolenie Microservices Architecture to pogłębiony przewodnik architektoniczny, który pozwoli uniknąć wielu pułapek czyhających na zespoły programistyczne korzystające z tego podejścia i przedstawiający najlepsze wzorce tworzenia Microservices.

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik zna podstawy klasycznych podejść architektonicznych (m. in. warstwy, DDD).
 • Uczestnik ma co najmniej 2 lata doświadczenia w tworzeniu systemów informatycznych.

Szkolenie Microservices Architecture nie koncentruje się na konkretnej technologii, przykłady pochodzą z różnych stosów technologicznych. W ramach szkolenia dedykowanego istnieje możliwość dostosowania szkolenia do danego stosu technologicznego – w tym celu niezbędne będzie indywidualne ustalenie szczegółów.

Podstawowy program

Moduł. 1
Założenia Microservices
Moduł. 2
Projektowanie Architektury
Moduł. 3
Projektowanie usług
Moduł. 4
Projekt systemu i infrastruktury
Moduł. 5
Komunikacja pomiędzy usługami
Moduł. 6
Testowanie Microservices
Moduł. 7
Proces wprowadzania Microservices do organizacji

Szczegółowy program

Moduł. 1
Założenia Microservices
 • Definicja Microservices
 • Główne założenia Architektury Microservices (MSA)
 • MSA a SAO
 • Modularyzacja, time-to-market, skalowanie
 • Continuous Delivery a MSA
 • Czy Twoja organizacja jest już gotowa na MSA?
 • Ewolucja w stronę Microservices
 • Charakterystyka systemów typu MSA
 • Główne korzyści MSA
 • MSA a wartość biznesowa
 • Spójność i modularność
 • Modej dojarzałości MSA
Moduł. 2
Projektowanie Architektury
 • Usługi
 • Rozwiązania
 • Procesy i narzędzia
 • Organizacja
 • Kultura
 • Gotowość na zmiany
 • Proces projektowania
 • Cele optymalizacyjne
 • Zasady rozwoju
 • Szkic projektowy
 • MSA a interfejs użytkownika
 • Implementacja, analiza i doskonalenie
Moduł. 3
Projektowanie usług
 • Rozmiar usług
 • Granice usług
 • Prawo Conwaya
 • Usługi a Domain-Driven Design
 • Bounded Context
 • API dla Microservices - Message-Oriented, Hypermedia-Driven
 • Usługi a model kanoniczny
 • Event Sourcing
 • CQRS
 • Transakcje w Microservices
 • Komunikacja asynchroniczna z użyciem komunikatów
 • Zależności
Moduł. 4
Projekt systemu i infrastruktury
 • Niezależność wdrożeń
 • Niezawodność usług
 • Wielość serwerów
 • Kontenery
 • Service Discovery
 • Load balancing
 • API Gateway
 • Obsługa sytuacji awaryjnych
 • Timeout
 • Circuit breaker
 • Bulkhead
 • Steady State
 • Handshaking
 • Bezpieczeństwo
 • Transformacje i orkiestracja
 • Routing
 • Skalowanie
 • Monitoring i alerting
 • Microservices a systemy odziedziczone
Moduł. 5
Komunikacja pomiędzy usługami
 • Wzorce komunikacji z UI
 • Single-Page Application
 • HTML Applications
 • Front-end server
 • Klienci mobilni i klienci typu Rich
 • HTML i JavaScript
 • ROCA
 • REST HATEOAS/HAL/XML/HTML/JSON
 • SOAP i RPC
 • Komunikacja oparta o komunikaty (messaging)
 • Bezstanowość
 • Replikacja danych
 • Wewnętrzne i zewnętrzne interfejsy
 • Wersjonowanie semantyczne
Moduł. 6
Testowanie Microservices
 • Rola testów w Microservices
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy UI
 • Testy manualne
 • Load testy
 • Piramida testów
 • Continuous Delivery Pipeline
 • Testowanie całego systemu
 • Testowanie pojedynczej usługi
 • Consumer-Driven Contract Tests
Moduł. 7
Proces wprowadzania Microservices do organizacji
 • Ile bug fixów i funkcjonalności w releasie?
 • Kiedy transformacja się kończy?
 • Jak rozpocząć zmianę?
 • Co jeśli moja organizacja jest skupiona wokół projektów?
 • Microservices i outsourcing
 • Technologie i narzędzia
 • Jakie praktyki i procesy inżynieryjne są potrzebne?
 • Jak zarządzać systemem opartym o MSA?
 • Jeden czy wiele języków?

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 40%, wykład - 60%
Kod
MSA
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń