Metodyka Scrum dla Product Ownerów

Opis

Szkolenie przeznaczone dla osób odpowiadające za rozwój produktu w organizacji, analityków, Product Managerów, Kierowników Projektów, którzy mają pracować w metodyce Scrum.

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik posiada doświadczenie w komercyjnym tworzeniu systemów informatycznych.
 • Uczestnik posiada doświadczenie w pracy nad produktem od strony wymagań.

Podstawowy program

Moduł. 1
Agile Software Development a metodyki tradycyjne
Moduł. 2
Wprowadzenie do metodyki Scrum
Moduł. 3
Zbieranie wymagań i planowanie
Moduł. 4
Sprint
Moduł. 5
Narzędzia Product Ownera [wybrane]

Szczegółowy program

Moduł. 1
Agile Software Development a metodyki tradycyjne
 • Geneza Agile
 • Manifest Agile
 • Na czym polega Agile – symulacja
 • Zmiana paradygmatu realizowania pracy
 • Produkt vs. Projekt
Moduł. 2
Wprowadzenie do metodyki Scrum
 • Historia Scrum
 • Scrum a Lean Manufacturing
 • Cykl realizacji projektów wg Scrum
 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Zespół
Moduł. 3
Zbieranie wymagań i planowanie
 • Poziomy planowania
 • Wizja
 • Product Backlog
 • Określanie priorytetów
 • Szacowanie pracochłonności
 • Wartość biznesowa
 • Release Planning
 • Refinement Meeting
Moduł. 4
Sprint
 • Sprint Backlog
 • Sprint Planning
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
Moduł. 5
Narzędzia Product Ownera [wybrane]
 • Praca z Product Backlogiem
 • Jak dbać o bezpieczeństwo w projekcie
 • Wycena w modelu Time and Materials oraz Fixed Priced
 • Iteracyjność i inkrementacyjność
 • User Story i ich dzielenie
 • Metody określenia priorytetów
  • Moscow
  • Kano
  • Kryteria wartości biznesowej
  • Value Money
 • User Story Mapping
 • Impact Mapping
 • Strategia Disneya
 • Root Cause Analysis
 • Częste problemy

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
SCPO
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń