Lider jako coach (kontynuacja TL)

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających ludźmi - liderów i menedżerów zespołów projektowych, z większym lub mniejszym doświadczeniem w zarządzaniu. Dla osób, które już zetknęły się z mocą sprawczą coachingu i chcących tę umiejętność wykorzystać w zarządzaniu ludźmi, jak również dla tych, którzy takiego doświadczenia jeszcze nie mieli.

Celem szkolenia jest poznanie i nabycie kompetencji bycia liderem w ujęciu coachingowym, jak również poznanie oraz nauczenie, jak posługiwać się narzędziami coachingowym niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzania rozmów coachingowych.

Szkolenie uczy umiejętności coachingu w biznesie, uczy jak być równocześnie coachem i liderem (menedżerem).

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Będziesz wiedział, jak wykorzystywać coaching w kształtowaniu postawy przywódczej (lidera)
 • Dowiesz się czym jest coaching w kontekście zarządzania i jakie przynosi efekty
 • Poznasz bazowe umiejętności i narzędzia do wykorzystywania w codziennej praktyce lidera/coacha i będziesz wiedział, jak i kiedy je stosować
 • Nauczysz się, jak przeprowadzać rozmowę coachingową z pracownikami w oparciu o strukturę sesji coachingowej.
 • Dowiesz się, jak dzięki technikom coachingowym możesz wpływać na motywację i zaangażowanie swoich pracowników oraz jak w codziennych sprawach wydobywać ich potencjał i zdolności

Podstawowy program

Moduł. 1
Lider jako coach
Moduł. 2
Rozmowa coachingowa
Moduł. 3
Narzędzia coachingowe wspierające pracę lidera/coacha

Szczegółowy program

Moduł. 1
Lider jako coach
 • Czym jest coaching?
 • Lider jako coach – jak to rozumieć?
 • Kim jest lider coach? – kompetencje, rozumienie własnej roli, postawa wobec ludzi
 • Istota coachingowego stylu zarządzania
 • Rodzaje coachingu w biznesie i zarządzaniu
 • Różnice między tradycyjnym zarządzaniem a zarządzaniem poprzez coaching
 • Kiedy coaching jest najlepszym rozwiązaniem w zarządzaniu ludźmi – model Blancharda
 • Rola zaufania w coachingu
 • 10 głównych „powinności” lidera - coacha
 • Rozumienie coachingu przez osoby zarządzające – fakty i mity
Moduł. 2
Rozmowa coachingowa
 • Proces rozmowy coachingowej  - czym jest, jak wygląda, ja go stosować?
 • Etapy rozmowy coachingowej z pracownikiem
 • Strategie działania lidera coacha na każdym z etapów rozmowy coachingowej
 • Przekazywanie informacji zwrotnej w kontekście rozmów coachingowych
 • Praca z celami, jako kluczowa umiejętność w trakcie coachingu
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych
 • Dobre praktyki w stosowaniu coachingu – czyli przykłady dobrych rozmów coachingowych
Moduł. 3
Narzędzia coachingowe wspierające pracę lidera/coacha
 • Wielopoziomowe słuchanie, czyli jak usłyszeć to, czego nie słychać
 • Mocne pytania, jako najważniejsze narzędzie lidera-coacha
 • Strategia Disneya jako narzędzie wspierające kreatywność przy tworzeniu rozwiązań i realizacji projektów
 • Koło równowagi refleksyjnej
 • Ścieżka mistrzostwa – wizja przyszłości, która motywuje
 • Narzędzia coachingowe w obszarach motywacji  (technika ramy rezultatu)

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
COACH2
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń