Event Storming dla analityków

Dla kogo

Warsztat jest przeznaczony dla analityków, którzy chcą wzbogacić swój zestaw narzędzi do współpracy z klientami, ekspertami oraz deweloperami.

Korzyści

  • Przygotujesz o poprowadzisz warsztaty Event Storming w swojej organizacji
  • Zbudujesz zrozumienie dziedziny biznesowej wspólne dla ekspertów, klientów, deweloperów oraz testerów
  • Zmapujesz szczegółowo proces biznesowy
  • Efektywnie zamodelujesz system, nad którym będziesz pracować
  • Efektywnie zastosujesz Domain-Driven Desing (DDD) w swojej pracy

Podstawowy program

Moduł 1.
Techniczne przygotowanie warsztatu
Moduł 2.
Kogo zaprosić
Moduł 3.
Kluczowe zasady facylitacji
Moduł 4.
Zadawanie pytań odkrywających domenę
Moduł 5.
Identyfikacja i weryfikacja ciągu zdarzeń
Moduł 6.
Identyfikacja akcji, aktorów oraz zewnętrznych systemów
Moduł 7.
Identyfikowanie reguł biznesowych
Moduł 8.
Pytania pomagające określić konteksty znaczeniowe (bounded contexts)?
Moduł 9.
Szybkie wprowadzenia do DDD i modelowania dziedzinowego
Moduł 10.
Określanie granic agregatów
Moduł 11.
Identyfikowanie: encji, value objects i polityk
Moduł 12.
Współpraca z zespołem deweloperskim

Parametry szkolenia

Czas trwania
1 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 70%, wykład - 30%
Kod
ES
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń