Domain-Driven Design w praktyce

Opis

Tworzenie złożonych systemów wymaga uporządkowanego podejścia zarówno w sferze technicznej jak i sferze modelów dziedzinowych. Domain-Driven Design przychodzi z pomocą w postaci całego zestawu wzorców strategicznych i taktycznych, dzięki którym zespoły mogą w zarządzalny sposób strukturyzować system w zbalansowane moduły a następnie w bloki budujące. DDD to sprawdzone podejście, które umocniło swoją pozycje w świecie coraz powszechniejszych ostatnio Microservices jako jedna z głównych praktyk projektowych.

Wymagane umiejętności

 • Uczestnik ma za sobą minimum 2-letnie doświadczenie realizacji systemów informatycznych.
 • Uczestnik zna zagadnienia projektowania i programowania obiektowego na poziomie średniozaawansowanym.

Szkolenie zamknięte jest prowadzone głównie w językach Java i C#. Po wcześniejszych ustaleniach szkolenie może być zrealizowane w innych językach np. PHP, C++, Python.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do Domain-Driven Design
Moduł. 2
Destylacja dziedziny
Moduł. 3
Model dziedziny
Moduł. 4
Architektura aplikacji
Moduł. 5
Komunikacja pomiędzy Bounded Contextami (BC)
Moduł. 6
Wzorce taktyczne DDD
Moduł. 7
Event Sourcing
Moduł. 8
CQRS
Moduł. 9
Command i Query w praktyce

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do Domain-Driven Design
 • Główne wyzwania w tworzeniu oprogramowania
 • Anemiczne modele
 • Praktyki i zasady DDD
 • Czy nie jest DDD
 • Język dziedzinowy
 • Ubiquitous Language
 • Osadzenie DDD w różnych stylach architektonicznych
 • DDD a Microservices
 • Wyzwania stojące przed zespołem rozpoczynającym prace z DDD
 • Dobre praktyki związane z wdrażaniem DDD
Moduł. 2
Destylacja dziedziny
 • Klaryfikacja wiedzy o dziedzinie i współpraca z ekspertem dziedzinowym
 • Wykorzystywanie istniejących modeli
 • Jak uchwycić esencję problemu?
 • Core Domain
 • Poddziedziny i ich wpływ na kształt systemu
 • Czy każda część systemu musi być dobrze zaprojektowana?
Moduł. 3
Model dziedziny
 • Czym jest model dziedziny?
 • Model-Driven Design
 • Rola Ubiquitous Language w analizie
 • Jak tworzyć dobre modele?
 • Założenia implementacyjne związane z warstwą dziedzinową
 • Wzorce warstwy dziedzinowej
 • Czy jeden model to dobry kierunek?
 • Używanie Bounded Contextu
 • Strategie implementacyjne związane z Bounded Contextami
 • Mapa rzeczywistości
 • Zależności pomiędzy Bounded Contextami
 • Efektywne wykorzystanie Context Map
Moduł. 4
Architektura aplikacji
 • Architektura aplikacji
 • Usługi aplikacyjne
 • Klienty aplikacji
 • UI a DDD
Moduł. 5
Komunikacja pomiędzy Bounded Contextami (BC)
 • Strategie integracji BC
 • Strategie integracji BC w środowisku rozproszonym
 • SOA oraz reaktywne DDD
 • Integracja poprzez messaging
 • Integracja poprzez HTTP REST i RPC
Moduł. 6
Wzorce taktyczne DDD
 • Wzorce ułatwiające modelowanie dziedziny
 • Wzorce związane z cyklem życia
 • Value Objects
 • Entities
 • Domain Services
 • Domain Events
 • Agregaty
 • Fabryki
 • Repozytoria
 • Moduły
 • Transakcje w DDD
Moduł. 7
Event Sourcing
 • Wady przechowywania stanu w postaci zrzutu (Snapshot)
 • Stan jako strumień zdarzeń
 • Agregaty oparte o zdarzenia
 • Tworzenie Event Store
 • CQRS a Event Sourcing
 • Wady i zalety Event Sourcing
Moduł. 8
CQRS
 • Kiedy jeden model to za mało
 • Model Command
 • Model Query
 • Strategie implementacyjne
Moduł. 9
Command i Query w praktyce
 • Odróżnianie logiki aplikacyjnej i dziedzinowej
 • Wzorce usług aplikacyjnych
 • Testowanie usług aplikacyjnych
 • Raportowanie w obszarze Bounded Contextu
 • Raportowanie dla wielu Bounded Contextów

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
DDD
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń