Szkolenie Docker dla programistów

Dla kogo

Kilka lat temu prawie nikt nie słyszał o kontenerach, obecnie trudno jest się bez nich obyć. Szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy chcieliby dokładnie zrozumieć i świadomie używać technologii Docker w swojej komercyjnej pracy, przeznaczone jest dla osób, które miały żadne lub niewielkie doświadczenie z Dockerem.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Używanie kontenerów
Moduł. 3
Współpraca między kontenerami
Moduł. 4
Praca z Dockerfile
Moduł. 5
Zaawansowane zagadnienia
Moduł. 6
Narzędzia

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Koncepcje wirtualizacji i konteneryzacji
 • Pojęcia związane z Dockerem
  • Obrazy
  • Warstwy
  • Kontenery
  • Rejestry oraz repozytoria
 • Wymagania wobec systemu operacyjnego
 • Uruchomienie pierwszego kontenera
Moduł. 2
Używanie kontenerów
 • Praca z użyciem CLI
 • Pobieranie obrazów
 • Przegląd pliku Dockerfile
 • Startowanie kontenera
 • Kontrolowanie kontenera
 • Zatrzymywanie kontenera
 • Usuwanie obrazu
 • Trwałość danych w kontenerze
Moduł. 3
Współpraca między kontenerami
 • Typy trybów sieciowych
  • Bridge
  • Host
  • None
 • Komendy sieciowe
 • Wystawianie i mapowanie portów
 • Uzyskiwanie trwałości danych w kontenerze
 • Tworzenie i usuwanie wolumenu
Moduł. 4
Praca z Dockerfile
 • Struktura pliku Dockerfile
 • Instrukcje: FROM, WORKDIR, ADD, COPY, RUN, CMD, ENTRYPOINT, EXPOSE, VOLUME, LABEL, ENV, USER, ARG
 • Tworzenie obrazu
 • Umieszczanie obrazu
Moduł. 5
Zaawansowane zagadnienia
 • Przykładowa aplikacja z użyciem kontenerów
 • Tryby uruchamiania kontenerów
 • Monitorowanie kontenerów
 • Polityki restartów
 • Ograniczenia zasobów (pamięć, procesor)
Moduł. 6
Narzędzia
 • Docker Machine
 • Docker Compose
 • Docker Swarm
 • Wprowadzenie do Kubernetes

Parametry szkolenia

Czas trwania
1 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
DOCK
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń