Agile/Scrum Lego Game

Korzyści ze szkolenia

Agile/Scrum Lego Game to dzień fantastycznych warsztatów z metodyką Agile z użyciem kloców. Zamiast wykładu opartego na slajdach, zrób symulację projektu z użyciem metodyk zwinnym (Scrum lub innej). Jest to forma, która pozwala pogłębić bądź nabyć doświadczenie związane z metodykami miękkimi. Agile/Scrum Lego Game może być uzupełnieniem szkolenia podstawowego ze Scrum.

Kluczowymi punktami warsztatów są:

 • Szybki przegląd kluczowych elementów wybranej metodyki zwinnej
 • Symulacja zwinnego projektu z użyciem klocków
 • Wyodrębnienie kluczowych zasad Agile

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Etapy gry
Moduł. 3
Podsumowanie warsztatów

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Krótki wprowadzanie do Agile
 • Role, aktywności i spotkania w danej metodyce
 • Wprowadzenie do zasad gry: czas trwania projektu, materiały, role
Moduł. 2
Etapy gry
 • Formułowanie zespołów
 • Formułowanie wizji
 • Tworzenie backlogu
 • Wypracowanie Definition of Done
 • Szacowanie – względne i planning poker
 • Działanie (Iteracja/Sprint) – burndown chart, regularne spotkania
 • Prezentacja produktu i retrospekcja
 • Punkty c-f są powtarzane kilkukrotnie
Moduł. 3
Podsumowanie warsztatów

LEGO®is a trademark of the LEGO Group of companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.
LEGO® jest znakiem handlowym LEGO Group, która nie sponsoruje, nie uwierzytelnia ani w żaden inny sposób nie jest powiązana z BNS IT.

Parametry szkolenia

Czas trwania
1 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
LEGO
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń