Software Craftsmanship

SZKOLENIE

CZAS TRWANIA

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(4-6 marca 2020) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Refactoring DOJO

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

5 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Soft Skills

SZKOLENIE

CZAS TRWANIA

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(8-10 stycznia 2020) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Architektura

SZKOLENIE

CZAS TRWANIA

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(18-20 grudnia 2019) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(18-20 marca 2020) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(19-20 grudnia 2019) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Agile/Scrum

SZKOLENIE

CZAS TRWANIA

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Kanban w 1 dzień

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Zwinność w akcji

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Technologie

SZKOLENIE

CZAS TRWANIA

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

5 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(3-7 lutego 2020) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(28-29 listopada 2019) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3-5 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Git - do głębi

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Poznań
(21-22 października 2019) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Poznań
(14-15 października 2019) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(12-13 grudnia 2019) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

3 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

1 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Spring REST

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Spring Boot

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Spring Cloud

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(7-8 listopada 2019) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Spring Framework

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

SZKOLENIE

Spring Security

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

Warszawa
(2-3 grudnia 2019) 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

CZAS TRWANIA

2 x 8h

SZKOLENIE OTWARTE

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE