Dorota Wiśniewska

Po pierwsze komunikacja, po drugie zaangażowanie

Jakie problemy pojawiają się na linii biznes – IT? Czym różnią się projekty w firmach opartych na wytwarzaniu oprogramowania od firm, gdzie IT jest jednym z ich działów. Co się sprawdza, a co się nie sprawdza w czasie realizacji projektów?

Na pytania postawione przez zespół BNS IT spróbowano odpowiedzieć podczas panelu dyskusyjnego 16 września bieżącego roku.

Panel dyskusyjny Czynniki sukcesu w projektach programistycznych

Klub Bankowca. Warszawa. Ulica Smolna 6. Godzina 18:00. Goście z różnych miast z całej Polski przyjechali na panel dyskusyjny. Wśród nich głównie kierownicy projektów, kierownicy działów wytwarzania oprogramowania, programiści i analitycy. Wszyscy chcieli poznać Czynniki sukcesu w projektach programistycznych.

Dopiero co zakończony projekt oraz wieloletnie doświadczenie firmy były podstawą założonych hipotez oraz później wyciągniętych wniosków. Badania przeprowadzone przez firmę pozwoliły na wyodrębnienie i analizę poszczególnych czynników. Odkrywanie wymagań, interesujące projekty, ewolucyjna architektura, doskonalenie rzemiosła, stwarzanie warunków do zawiązania się zespołu, a najistotniejsze w tym wszystkim to komunikacja oraz zaangażowanie. Tak wygląda przekrojowe przedstawienie problemu. Przy każdym z wyżej wymienionych czynników zaprezentowano punkt widzenia BNS IT jako firmy szkoleniowo-doradczej. Ideą panelu była dyskusja przy możliwie maksymalnym zaangażowaniu obecnych na nim osób.

Jednym z głównych problemów projektowych, omówionych podczas spotkania, jest efektywność procesu zbierania wymagań. Badania wykazują istotne utrudnienia w komunikacji między programistami a analitykami/ klientami. Co zrobić, by efekt końcowy był zadowalający zarówno dla klienta jak i samego programisty? Firmy wykazują się nie lada pomysłowością próbując znaleźć rozwiązanie i udrożnić komunikację pomiędzy osobami biorącymi udział w projekcie. Innym ważnym problemem jest tendencja do pozostawiania niezmienionej już raz stworzonej architektury oprogramowania – jest to przyczyna wielu problemów projektowych, a dodatkowo, brak dokładnego zrozumienia sposobu działania biznesu (klienta) w konsekwencji ją komplikuje.

Efektywność osobista, często nazywana rzemiosłem, była kolejnym obszarem dyskusji. Określone godziny przeznaczone na odbieranie poczty mailowej, ograniczenie kontaktu z programistami do wyznaczonych godzin, doskonała znajomość praktyk inżynieryjnych, a przy tym wszystkim (dla kontrastu) minigolf w przerwie na kawę, piłkarzyki ustawione w holu między działami lub po prostu dzień z dala od komputera. Jest wiele sposobów na doskonalenie rzemiosła i maksymalizację efektywności. Jednak warto pamiętać, że osiem godzin niczym nieprzerwanej pracy nie jest osiągalne, a zamiast wzrostu wygenerujemy spadek produktywności.

Na koniec, po panelu dyskusyjnym, zaproszono gości na uroczystą kolację w restauracji Klubu Bankowca. Każdemu z przybyłych ofiarowano nowo wydaną książkę Eseje o efektywności programistów oraz płytę z prezentacją. W ten sposób zaprezentowano dotychczasowy dorobek firmy oraz podsumowano zakończony projekt.

Po spotkaniu z dużą dawką pozytywnej energii wróciliśmy do Łodzi. Dziękujemy wszystkim gościom za udział w panelu, a zebranymi wnioskami i pomysłami, podzielimy się na kolejnym spotkaniu. Zaprezentujemy na nim także wyniki nowego projektu firmy BNS IT w ramach, którego powstanie narzędzie pomiaru efektywności zespołów programistycznych. Ponadto poruszymy wskazane przez Państwa obszary tematyczne, tj.:

  • Rzeczywisty czas poświęcony na wykonywanie prac przez członków zespołu.
  • Co wpływa na efektywność pracy w projekcie, jakie warunki powinny być spełniona, aby efektywność była na odpowiednim poziomie.
  • Jaka jest maksymalna efektywność pracy w szczegółowo sklasyfikowanych warunkach?

Termin kolejnego spotkania to 12 stycznia 2012 roku. Serdecznie zapraszamy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: 42 630 24 42 lub d.wisniewska@bnsit.pl .