5 sierpnia 2015

Szkoła Agile

Szkoła Agile

Nawiązwaliśmy współpracę z fundacją ProProgres w ramach projektu Szkoła Agile.