13 sierpnia 2013

Naturalny Porządek Refaktoryzacji

Zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia 01.08.2013 firmie BNSIT s.c. udzielono prawa ochronnego na znak towarowy słowny: