Agile coaching

Wsparcie we wdrażaniu tzw. zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania

Transformacje Agile organizacji

Wdrażanie metodyki Scrum


Coaching zespołów projektowych

Coaching i mentoring dla Scrum Masterów
i Product Ownerów

Wsparcie we wdrażaniu zmian na poziomie biznesowym

Mierzenie efektów biznesowych transformacji

Zespół

Pracowaliśmy m.in. dla:
Agora S.A.
Grupa Allegro sp. z o.o.
ING Usługi Finansowe S.A.
mBank S.A.
Nokia Siemens Networks sp. z o.o.
Nordea Bank AB S.A.
Opera Software Poland Sp. z o.o.
Samsung R&D Institute Poland

Jak pracujemy?

Agile coaching rozumiemy jako szeroko pojęte wsparcie organizacji we wprowadzeniu zmian (także kulturowych).
Współpraca BNS IT z organizacją składa się zwykle z trzech etapów.

Diagnoza i Raport Otwarcia

  1. Diagnoza obecnego stanu działu IT oraz działów współpracujących z IT
  2. Zdefiniowanie korzyści biznesowych, które ma przynieść podejście Agile
  3. Efektem diagnozy jest Raport Otwarcia zawierający rekomendacje dotyczące zmian w procesie wytwarzania oprogramowania.

Szkolenia i warsztaty

  1. Szkolenia Scrum lub Kanban
  2. Warsztaty z interesariuszami biznesowymi
  3. Dobór szkoleń i warsztatów jest zależny od diagnozy i rekomendacji zawartych w Raporcie Otwarcia

Wsparcie w dostosowaniu organizacji do nowego, zwinnego sposobu pracy

  1. Coaching i mentoring zespołów projektowych
  2. Coaching i mentoring ScrumMasterów oraz Product Ownerów
  3. Współpraca z managementem
  4. Mierzenie efektów biznesowych wprowadzanych zmian

“Trzy działy biznesowe i jedno IT. Jak tu priorytetyzować?” - case study z wdrożenia Agile i Scrum u jednego z naszych klientów


“Jak sprzedać refaktoryzację?” - case study ze współpracy z Nordea Bank AB S.A.

1) Co to jest Agile?

Agile to idea związana z wytwarzaniem oprogramowania, która stawia sobie za cel zasypanie przepaści pomiędzy deweloperami a zarządzającymi. Główne założenia agile zostały sformułowane w 2001 roku i opublikowane na stronie agilemanifesto.org i podkreślaja przewagę bezpośredniej komunikacji nad posługiwaniem się narzędziami, działającego oprogramowania ponad obszerną dokumentację, otwartej współpracy z klientem nad skrupulatne negocjowanie kontraktów oraz gotowości do reagowania na zmiany nad ślepym podążaniem za pierwotnym planem.

Ruch agile, czyli ruch na rzecz zwinnego (ang. agile) wytwarzania został zapoczątkowany przez programistów, dlatego wielką wagę do jakości kodu, czystości kodu, eleganckiej architektury oraz minimalizmu - tworzymy tylko tyle kodu, ile jest niezbędne do osiągnięcia celów biznesowych.

Wdrożenie procesów zwinnych - czyli agile - w organizacji nazywane jest zwinną transformacją, a usługa doradcza wspierająca to wdrożenie, to agile coaching. BNS IT oferuje min. agile coaching w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Trójmieście najczęściej w siedzibie klienta oraz w siedzibach podmiotów z nim powiązanych i współpracujących.

2) Co to jest Scrum?

Szkolenie Scrum jest wprowadzeniem zespołu w metodę pracy w nurcie agile. Scrum to zestaw bazowych założeń, których należy przestrzegać, aby efektywnie wytwarzać produkt programistyczny. Najistotniejsze składowe to: role, zdarzenia oraz artefakty.

Jedną z kluczowych ról jest Scrum Master. To osoba stojąca na straży zasad Scrum, dba o to, aby proces dział poprawnie i przynosił największą wartość klientom. Jak szkolenie scrum dedykowane jest całemu zespołowi tak, szkolenie scrum master przeznaczone jest dla osób pełniących rolę Scrum Mastera. W trakcie tego szkolenia, Scrum Master ma okazję zapoznać się ze skutecznymi technikami wspomagającymi go w codziennej pracy z zespołem i całą organizacją.

BNS IT najczęściej prowadzi szkolenia ze Scrum w Warszawie, natomiast doradztwo Scrum w Łodzi. Wspieramy również pozostałe duże ośrodki IT w Polsce w zależności od oczekiwań naszych klientów.