Zaawansowany Python

Opis

Poznanie podstawowych konstrukcji języka Python i użycia ich w codziennej pracy zazwyczaj nie nastręcza większych trudności. Natomiast istnieje wiele potężnych mechanizmów języka, których nawet wieloletni adepci Pythona nie są świadomi. Szkolenie Zaawansowany Python jest dedykowany osobom, które pracują w języku Python i chciałyby poznać praktycznie bardziej zaawansowane elementy języka.

Szczegółowy program

Moduł 1.
Funkcje
 • Funkcja w języku Python od środka
 • Rekursja, jej konsekwencje i alternatywy
 • Obiekty funkcyjne - atrybuty i adnotacje
 • Introspekcje funkcji
 • Atrybuty funkcji
 • Adnotacje funkcji (Python 3+)
 • Elementy programowania funkcyjnego
 • Operatory funkcyjne
 • Generatory
 • Wyrażenia generatorowe
 • Generatory dla obiektów wbudowanych
 • Pragmatyka generatorów: EIBTI
 • Zakres i zmienne dla wyrażeń listowych (list comprehensions)
 • Wyrażenia listowe dla zbiorów i słowników
 • Rozszerzanie składni wyrażeń listowych dla zbiorów i słowników
Moduł 2.
Moduły
 • Moduły w języku Python od środka
 • Ukrywanie danych w modułach: _X i __all__
 • Włączanie funkcji języka: __future__
 • Tryby mieszane z: __name__ i __main__
 • Zmiana Module Search Path
 • Importowanie modułów po nazwie tekstowej
 • Przeładowywanie modułów
Moduł 3.
Przeciążanie operatorów
 • Konstruktory i wyrażenia: __init__ oraz __sub__
 • Indeksowanie i cięcie: __getitem__ oraz __setitem__
 • Generowanie indeksów z __getitem__
 • Obiekty iterowalne: __iter__ oraz __next__
 • Przynależność: __contains__, __iter__ oraz __getitem__
 • Dostęp do atrybutów: __getattr__ oraz __setattr__
 • Ciągi znakowe: __repr__ oraz __str__
 • Wyrażenie wywołania: __call__
 • Porówania: __lt__, __gt__ i inne
 • Testy logiczne: __bool__ oraz __len__
 • Destruktor: __del__
Moduł 4.
Zaawansowane aspekty klas
 • Rozszerzanie typów wbudowanych przez zagnieżdżanie
 • Rozszerzenie typów wbudowanych przez dziedziczenie
 • Nowy styl klas
 • Zmiany w modelu typów
 • Slots
 • Properties
 • __getattribute__ i deskryptory
 • Metody statyczne w 2.x i 3.x
 • Efektywne korzystanie z klas
Moduł 5.
Obsługa błędów
 • Poprawne korzystanie z try/except/finally
 • Wyrażenie raise
 • Wyrażenie assert
 • Menedżery kontekstu (context managers)
 • Projektowanie hierarchii wyjątków
 • Wyjątek - obiekt prosty czy złożony
 • Idiomy związane z wyjątkami
Moduł 6.
Dekoratory i metaklasy
 • Implementacja dekoratorów funkcji
 • Implementacja dekoratorów klas
 • Symulacja prywatnych i publicznych atrybutów
 • Walidacja argumentów
 • Model metaklasy
 • Deklaracja metaklasy
 • Implementacja metaklasy
 • Metody metaklasy
 • Dodawanie metod do klas
Moduł 7.
Profilowanie kodu
 • Wbudowany profiler
 • Profilowanie statystyczne
 • Optymalizacja Pythona
 • Dekompilacja, opkody, dis
 • objgraph
 • dowser
 • heapy_
Moduł 8.
Elementy programowania reaktywnego i współbieżnego
 • Współbieżność z futures
 • Blokowanie I/O oraz GIL
 • Uruchamianie procesów z concurrent.futures
 • Executor.map
 • Wprowadzenie do asyncio i aiohttp
 • Callbacks
 • Tworzenie serwerów z użyciem asyncio
 • RxPY
Moduł 9.
Benchmarking
 • Moduł Homegrown
 • Tworzenie skryptów i analiza rezultatów
 • Operacje na czasie z timeit
 • pystones

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
ZPY
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń