UML w praktyce programistycznej

Opis

Język modelowania UML to klasyczny sposób graficznej reprezentacji elementów systemów informatycznych. W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli się zapoznać z elementami UML najistotniejszymi z punktu widzenia programisty. Prezentowane diagramy i techniki opisywania systemów przede wszystkim skupiają się na pragmatycznym wykorzystaniu UML przez programistów.

Profil uczestnika

 • Uczestnik zna konkretny język programowania na poziomie podstawowym.
 • Uczestnik zna zagadnienia programowania obiektowego na poziomie podstawowym.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do UML
Moduł. 2
Modelowanie struktury systemu
Moduł. 3
Modelowanie dynamiki systemu
Moduł. 4
Podsumowanie

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do UML
 • Czym jest model
 • Zakres języka UML
 • Miejsce UML we współczesnej inżynierii oprogramowania
 • Diagramy UML w procesie wytwarzania oprogramowania
 • Po co programiście UML?
Moduł. 2
Modelowanie struktury systemu
 • Diagram klas
  • Dokumentowanie rozwiązań programistycznych
  • Jak implementować strukturę widoczną na diagramie?
 • Dokumentowanie architektury
 • Podejście 4C i jego odniesienie do UML
 • Diagram pakietów
 • Diagram komponentów
 • Diagram wdrożenia
Moduł. 3
Modelowanie dynamiki systemu
 • Diagram przypadków użycia
  • Przypadki użycia, jako definicja wysokopoziomowego zachowania systemu
 • Diagramy sekwencji i komunikacji
  • Modelowanie interakcji między obiektami
  • Jak implementować interakcję widoczną na diagramie?
 • Diagram stanów
 • Diagram przebiegów czasowych
Moduł. 4
Podsumowanie
 • Praktyczne wskazówki: Jak i kiedy korzystać z diagramów z cyklu rozwoju oprogramowania.

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
UMLP
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń