Trwałe przechowywanie danych z użyciem Hibernate i JPA

Opis

ORM to sprawdzone technologia, która z powodzeniem łączy dwa światy – relacyjnych baz danych oraz języków obiektowych. Hibernate to jeden z pierwszych szkieletów tego typu, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozpowszechnienia tej technologii. Cały czas używany w stosie technologicznym Java, szczególnie w połączeniu ze Spring Framework. Uczestnik szkolenia po trzydniowym kursie zdobędzie praktyczne umiejętności wykorzystania Hibernate w komercyjnych projektach.

Hibernate jest najbardziej zaawansowaną i powszechnie stosowaną implementacją ORM w wytycznych JPA, czyli Java Persistence API. To specyfikacja dostępu do danych, a także ich utrwalania w aplikacjach korzystających z Java, SE i Java, EE. Nie zapewnia ona jednak żadnych klas implementacji. Tymczasem Hibernate to narzędzie zgodne z JPA, które może być wykorzystywane w dowolnym środowisku obsługującym Java Prersistence API. Wiedza na temat zarówno JPA, jak i Hibernate to podstawa dla trwałego przechowywania danych wymaganego w procesie tworzenia aplikacji. Poznanie specyfiki JPA pomaga zrozumieć działanie Hibernate oraz innych dostawców implementacji. To dlatego jest tak istotne w pracy każdego szanowanego programisty JAVA.

Szkolenie Hibernate

Stworzone przez nas kompleksowe szkolenie Hibernate i JPA ma za zadanie przekazanie wiedzy dotyczącej tworzenia warstwy dostępu do danych i zarządzania nimi. Dzięki usystematyzowanej, logicznej strukturze program pozwala na zrozumienie stosowanych w tym przypadku mechanizmów oraz nabycie praktyki w ich wykorzystaniu. Warsztatowy charakter kursu ułatwia zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej mapowania obiektowo-relacyjnego, pracy z bazami danych i używania zapytań. W ostatnim module przedstawiane są też techniki optymalizacji. Starannie opracowane szkolenie ułatwia przyswajanie informacji i ich natychmiastowe zastosowanie w praktyce.

Standard JPA znacząco upraszcza obsługę baz danych z poziomu aplikacji. Szkolenie z jego właściwości oraz obsługi Hibernate skierowane jest do:

 • początkujących i zaawansowanych programistów,
 • osób, które mają podstawową wiedzę na temat języka JAVA i baz danych,
 • osób zainteresowanych zastosowaniem Hibernate w praktyce,
 • wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie mapowania obiektowo-relacyjnego i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

Intensywny program obejmuje 3 dni zajęć po 8 godzin. Tego rodzaju zanurzenie się w temacie pozwala znacznie efektywniej przyswajać wiedzę, dzięki czemu uczestnik szkolenia od razu po jego ukończeniu jest w stanie zaimplementować nowe umiejętności w realizowanych projektach. Przygotowując kurs dotyczący JPA i Hibernate, położyliśmy nacisk na ćwiczenia odwzorowujące realną pracę z bazami danych. Umiejętności w tym zakresie nie są powszechne nawet wśród dość doświadczonych programistów JAVA, dlatego zdobywając je za sprawą starannie opracowanego szkolenia, wyróżnisz się na rynku pracy i znacznie zwiększysz swoje kompetencje.

Szkolenie JPA i Hibernate organizowane jest w kameralnych, maksymalnie 10-osobowych grupach w formie otwartej lub zamkniętej. Chcesz zorganizować szkolenie dla swojego zespołu? Zapraszamy do kontaktu!

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Hibernate w praktyce
Moduł. 3
Zapytania
Moduł. 4
Relacje i dziedziczenie
Moduł. 5
Hibernate a JPA
Moduł. 6
Transakcje Hibernate/JPA
Moduł. 7
Cache
Moduł. 8
Techniki optymalizacji

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Przypomnienie kluczowych elementów biblioteki Hibernate
 • Architektura
Moduł. 2
Hibernate w praktyce
 • Mapowanie obiektów POJO
 • Klucze proste i złożone
 • Obiekty zagnieżdżone (Embedable)
 • Kolekcje
 • Interfejs Session
  • Cykl życia
  • Zarządzanie sesją
  • Sesja na żądanie
  • Propagacja sesji
  • Sesja jako cache
  • Synchronizacja z bazą danych
  • Rola identyfikatorów
  • Opróżnianie sesji
Moduł. 3
Zapytania
 • Przypomnienie informacji odnośnie zapytań
 • Zapytania nazwane, projekcje i agregaty
 • Zapytania poprzez kryteria (Criteria API)
  • Jak używać
  • Ograniczenia
  • Zapytania z użyciem relacji
  • Sortowanie
  • Strategie pobierania
 • API zapytań poprzez Criteria
Moduł. 4
Relacje i dziedziczenie
 • Przypomnienie kluczowych informacji o relacjach
 • Mapowanie N:N
 • Relacje jedno- i dwukierunkowe
 • Inwersja w relacji
 • Kaskadowość
 • Wczesne i opóźnione ładowanie
 • Mapowanie dziedziczenia
  • Strategia „tabela na klasę”
  • Strategia „tabela na podklasę”
 • Strategia „tabela na klasę konkretną”
Moduł. 5
Hibernate a JPA
 • Przegląd Java Persistence API
 • Hibernate a JPA
 • Adnotacje JPA
 • EntityManager oraz PersistenContext
 • Tryb rozszerzony
 • Synchronizacja kontekstu
Moduł. 6
Transakcje Hibernate/JPA
 • Model transakcji
 • Transakcje a cykl życia obiektu
 • Blokowanie optymistyczne
 • Transakcje a baza danych
 • Wersjonowanie
Moduł. 7
Cache
 • Zasada działania
 • Poziomy cache’u
 • Cache L2 rozproszony i w klastrze
 • Cache Providers
 • Konfiguracja cache’u
 • Zarządzanie
Moduł. 8
Techniki optymalizacji
 • Analiza wykonania zapytania za pomocą profilera
 • AnalizaAnaliza i manipulacja generowanych zapytań SQL
 • AnalizaZapytania natywne i konteksty ich stosowania
 • AnalizaZapytania lazy i eager a czas wykonania i zużycia pamięci oraz wykorzystania cache’u
 • AnalizaHibernate Query Cache
 • AnalizaN+1 problem
 • AnalizaMonitoring i tuning
  • cache
  • transakcje
  • pula JDBC
  • zaawansowany monitoring z użyciem MBean
 • Implementacja metod hash() i equals()

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
JHIB
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń