Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Techniki pracy z kodem
lista szkoleń
DLA KOGO
Szkolenie przeznaczone dla programistów i liderów technicznych, którzy chcą wprowadzić praktykę ciągłego refaktoryzowania.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
Oczekiwania:
• Uczestnik zna konkretny język programowania na poziomie podstawowym.
• Uczestnik zna programowanie obiektowe na poziomie podstawowym.

Szkolenie otwarte jest prowadzone w języku Java.

Szkolenie zamknięte jest prowadzone głównie w językach:
• Java
• C#
• C/C++
Po wcześniejszych ustaleniach szkolenie może być zrealizowane w innych językach.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Obecnie większość komercyjnych przedsięwzięć opartych jest na rozwiązaniach, które są rozwijane latami. Wyzwaniem dla zespołów jest praca z kodem zastanym (ang. legacy code) oraz odwieczny dylemat co i jak refaktoryzować na co dzień.

Zagadnienia Technik pracy z kodem skupiają się na tym, jak pisać kod który czyta się jak książkę oraz refaktoryzować złożone systemy.
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł. 1 Software Craftsmanship
Moduł. 2 Formułowanie algorytmu
Moduł. 3 Komentarze
Moduł. 4 Nazewnictwo
Moduł. 5 Upraszczanie metod
Moduł. 6 Komponowanie metod
Moduł. 7 Naturalny Porządek Refaktoryzacji™
Moduł. 8 Obsługa sytuacji wyjątkowych [opcjonalnie]
Moduł. 9 Wybrane zagadnienia testowania jednostkowego [opcjonlanie]
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł. 1 Software Craftsmanship
 • Dlaczego czysty kod ma znaczenie?
 • Prostota, komunikacja i elastyczność
 • Dług techniczny
 • Koszt złej jakosci kodu
 • Efektywność pracy z kodem
Moduł. 2 Formułowanie algorytmu
 • Co oznacza „kod, który wyraża algorytm”
 • Złożoność intencjonalna i przypadkowa
 • Przenoszenie algorytmu do kodu
Moduł. 3 Komentarze
 • Sens stosowania komentarzy
 • Dobre i złe komentarze
 • Komentarze prawne
 • Komentarze wyjaśniające
 • Wyjaśnianie zamiarów
 • Ostrzeżenia
 • Komentarze TODO
 • Komentarze wzmacniające
 • Wtórne komentarze
 • Komentarze niewymagane
 • Nadmiarowość
 • Znaczniki pozycji
 • Klamry zamykające
 • Zakomentowany kod
 • Informacje nielokalne
Moduł. 4 Nazewnictwo
 • Nazwy mają znaczenie
 • Intencje w nazwach
 • Unikanie dezinformacji
 • Uwidacznianie różnic
 • Nazwy łatwe do wyszukania
 • Przedrostki
 • Nazwy klas
 • Nazwy metod
 • Dowcipność
 • Analogie i kalambury
 • Zastosowanie kontekstu
 • Nazwy, których powinieneś unikać
 • Długość nazw
Moduł. 5 Upraszczanie metod
 • Wielkość metod
 • Bloki i wcięcia
 • Odpowiedzialność metody
 • Instrukcja switch
 • Nazwy opisowe
 • Argumenty i ich ilość
 • Command-Query Separation
 • Wyjątki
 • Powtórzenia strukturalne
 • Metryka McCabe’a
 • Co i kiedy refaktoryzować
 • Refaktoryzacje upraszczające wyrażenie warunkowe
 • Wprowadzanie wzorca Null Object
Moduł. 6 Komponowanie metod
 • Refaktoryzacje
  • Extract method
  • Inline method
  • Inline temp
  • Replace temp with query
  • Introduce explaining variable
  • Split temporary variable
  • Remove assignments to parameters
  • Extract Method Object
  • Substitute Algorithm
Moduł. 7 Naturalny Porządek Refaktoryzacji™
 • Różne wymiary refaktoryzacji
 • Refaktoryzacja jako proces
  • Technika Formułowania Algorytmu
  • Technika Utylizowania Komentarzy
  • Technika Doboru Nazw
  • Technika Doboru Długości Nazwy
  • Technika Analizy Złożoności Metody wg McCabe’a
  • Technika Dekomponowania Metody
  • Technika Odtwarzania Testu
  • Technika Małych Kroków™
 • Proces Naturalnego Porządku Refaktoryzacji™
Moduł. 8 Obsługa sytuacji wyjątkowych [opcjonalnie]
 • Wyjątki a wyniki zwracane
 • Kontrolowane czy niekontrolowane wyjątki?
 • Tworzenie hierarchii wyjątków
 • Obsługa referencji null
 • Dostarczanie kontekstu
 • Praktyki tworzenia konstrukcji try-catch-finally
Moduł. 9 Wybrane zagadnienia testowania jednostkowego [opcjonlanie]
 • Test-Driven Development - rewolucja w programowaniu
 • W TDD nie chodzi o testowanie
 • Red-green-refactor czyli TDD w 15 minut
 • Zasady tworzenia testów jednostkowych
 • Jak utrzymywać testy?
JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 3 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 70%, wykład 30%
Kod NSKOD
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa