Techniki pracy z kodem

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone dla programistów i liderów technicznych, którzy chcą wprowadzić praktykę ciągłego refaktoryzowania.

Wymagane umiejętności

Oczekiwania:

 • Uczestnik zna konkretny język programowania na poziomie podstawowym.
 • Uczestnik zna programowanie obiektowe na poziomie podstawowym.

Szkolenie otwarte jest prowadzone w języku Java.

Szkolenie zamknięte jest prowadzone głównie w językach:

 • Java
 • C#
 • C/C++

Po wcześniejszych ustaleniach szkolenie może być zrealizowane w innych językach.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Obecnie większość komercyjnych przedsięwzięć opartych jest na rozwiązaniach, które są rozwijane latami. Wyzwaniem dla zespołów jest praca z kodem zastanym (ang. legacy code) oraz odwieczny dylemat co i jak refaktoryzować na co dzień.

Zagadnienia Technik pracy z kodem skupiają się na tym, jak pisać kod który czyta się jak książkę oraz refaktoryzować złożone systemy.

Podstawowy program

Moduł. 1
Software Craftsmanship
Moduł. 2
Formułowanie algorytmu
Moduł. 3
Komentarze
Moduł. 4
Nazewnictwo
Moduł. 5
Upraszczanie metod
Moduł. 6
Komponowanie metod
Moduł. 7
Naturalny Porządek Refaktoryzacji™
Moduł. 8
Obsługa sytuacji wyjątkowych [opcjonalnie]
Moduł. 9
Wybrane zagadnienia testowania jednostkowego [opcjonlanie]

Szczegółowy program

Moduł. 1
Software Craftsmanship
 • Dlaczego czysty kod ma znaczenie?
 • Prostota, komunikacja i elastyczność
 • Dług techniczny
 • Koszt złej jakosci kodu
 • Efektywność pracy z kodem
Moduł. 2
Formułowanie algorytmu
 • Co oznacza „kod, który wyraża algorytm”
 • Złożoność intencjonalna i przypadkowa
 • Przenoszenie algorytmu do kodu
Moduł. 3
Komentarze
 • Sens stosowania komentarzy
 • Dobre i złe komentarze
 • Komentarze prawne
 • Komentarze wyjaśniające
 • Wyjaśnianie zamiarów
 • Ostrzeżenia
 • Komentarze TODO
 • Komentarze wzmacniające
 • Wtórne komentarze
 • Komentarze niewymagane
 • Nadmiarowość
 • Znaczniki pozycji
 • Klamry zamykające
 • Zakomentowany kod
 • Informacje nielokalne
Moduł. 4
Nazewnictwo
 • Nazwy mają znaczenie
 • Intencje w nazwach
 • Unikanie dezinformacji
 • Uwidacznianie różnic
 • Nazwy łatwe do wyszukania
 • Przedrostki
 • Nazwy klas
 • Nazwy metod
 • Dowcipność
 • Analogie i kalambury
 • Zastosowanie kontekstu
 • Nazwy, których powinieneś unikać
 • Długość nazw
Moduł. 5
Upraszczanie metod
 • Wielkość metod
 • Bloki i wcięcia
 • Odpowiedzialność metody
 • Instrukcja switch
 • Nazwy opisowe
 • Argumenty i ich ilość
 • Command-Query Separation
 • Wyjątki
 • Powtórzenia strukturalne
 • Metryka McCabe’a
 • Co i kiedy refaktoryzować
 • Refaktoryzacje upraszczające wyrażenie warunkowe
 • Wprowadzanie wzorca Null Object
Moduł. 6
Komponowanie metod
 • Refaktoryzacje
  • Extract method
  • Inline method
  • Inline temp
  • Replace temp with query
  • Introduce explaining variable
  • Split temporary variable
  • Remove assignments to parameters
  • Extract Method Object
  • Substitute Algorithm
Moduł. 7
Naturalny Porządek Refaktoryzacji™
 • Różne wymiary refaktoryzacji
 • Refaktoryzacja jako proces
  • Technika Formułowania Algorytmu
  • Technika Utylizowania Komentarzy
  • Technika Doboru Nazw
  • Technika Doboru Długości Nazwy
  • Technika Analizy Złożoności Metody wg McCabe’a
  • Technika Dekomponowania Metody
  • Technika Odtwarzania Testu
  • Technika Małych Kroków™
 • Proces Naturalnego Porządku Refaktoryzacji™
Moduł. 8
Obsługa sytuacji wyjątkowych [opcjonalnie]
 • Wyjątki a wyniki zwracane
 • Kontrolowane czy niekontrolowane wyjątki?
 • Tworzenie hierarchii wyjątków
 • Obsługa referencji null
 • Dostarczanie kontekstu
 • Praktyki tworzenia konstrukcji try-catch-finally
Moduł. 9
Wybrane zagadnienia testowania jednostkowego [opcjonlanie]
 • Wyjątki a wyniki zwracane
 • Kontrolowane czy niekontrolowane wyjątki?
 • Tworzenie hierarchii wyjątków
 • Obsługa referencji null
 • Dostarczanie kontekstu
 • Praktyki tworzenia konstrukcji try-catch-finally

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 70%, wykład - 30%
Kod
NSKOD
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń