Spring Security

Opis

Z jednej strony bezpieczeństwo aplikacji, to jeden z najbardziej kluczowych aspektów tworzonych systemów. Z drugiej strony kompetencje programistów w tym obszarze są często połowiczne, a bezpieczeństwo jest jedną z ostatnich rzeczy branych pod uwagę podczas implementacji przez zespół deweloperski lub zwyczajnie ignorowanych. Celem szkolenia jest praktyczne przekazanie umiejętności związanych z użyciem Spring Security oraz pełne zrozumienie jego mechanizmów. Zakres tematów dotyczy zarówno bezpieczeństwo na poziomie metod jak i aplikacji sieciowej, zarówno w podejściu klasycznym jak i reaktywnym. Szkolenie dotyczy ostatniej dużej oficjalnie wydanej wersji Spring Security.

Szczegółowy program

Moduł 1.
Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do Spring Security
 • Rola AOP oraz filtru serwletowego
 • Autokonfiguracja
Moduł 2.
Bazowy przykład
 • Przykładowe Hello Security
 • Co wnosi autokonfiguracja?
 • Składowe architektury
 • Główne cechy Spring Security
Moduł 3.
Autentykacja
 • Czym jest autentykacja?
 • Autentykacja In-Memory
 • Authentykacja JDBC
 • Autentykacja LDAP
 • Login i logout
 • Interfejs AuthenticationProvider i jego implementacja
 • Interfejs UserDetailsServices i jego implementacja
 • Architektura autentykacji dla WebFlux
 • Audit Events
Moduł 4.
Uwierzytelnianie aplikacji sieciowej
 • Czym jest uwierzytelnianie?
 • Bazowy przykład
 • Konfiguracja uwierzytelniania aplikacji sieciowej
 • Składowe API uwierzytelniania aplikacji sieciowej
 • Konfiguracja uwierzytelniania dla WebFlux
 • Składowe API uwierzytelniania dla WebFlux
 • Actuator
Moduł 5.
Ochrona przed atakami
 • Cache Control
 • HTTPS
 • XSS
 • Content Sniffing
 • CORS
 • CSRF
 • Własne repozytorium tokenów CSRF
 • Session Fixation
 • Click Jacking
 • CSP
 • RFD Attacks
 • HttpFirewall
Moduł 6.
Uwierzytelnianie na poziomie wywołania metod
 • Do czego może być przydatne bezpieczeństwo na poziomie metod?
 • Definiowanie ról
 • Przykładowa aplikacja
 • Integracja z innymi mechanizmami Spring Security
 • Uwierzytelnianie dla reaktywnego API
 • JSR 250, @Secured, @PreAuthorize/@PostAuthorize
 • Spring Data integration
Moduł 7.
OAuth2
 • Wprowadzenie do OAuth2
 • Różne warianty OAuth2
 • Bazowa konfiguracja
 • Serwer zasobów (Resource Server)
 • Integracja z WebClient
 • Implementacja wariantu Authorization Code
Moduł 8.
Testowanie bezpieczeństwa Spring Security
 • Testowanie bezpieczeństwa na poziomie wywołania metod
 • Testowanie bezpieczeństwa aplikacji sieciowej z użyciem MockMvc
 • Testowanie bezpieczeństwa aplikacji sieciowej z użyciem HtmlUnit
 • Testowanie bezpieczeństwa aplikacji sieciowej z użyciem WebTestClient

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
SSEC
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń