Spring REST

Opis

Obecnie powszechnym standardem udostępniania usług jest REST API - oparta o HTTP, ugruntowana wieloletnimi wdrożeniami praktyka. Szkolenie Spring REST ma za zadanie przygotować uczestników do tworzenia REST API z wykorzystaniem Spring dostarczając praktycznej wiedzy i zbioru dobrych wzorców.

Szczegółowy program

Moduł 1.
Założenia REST
 • Koncept REST
 • Szczegóły protokołu HTTP
 • Metody HTTP
 • Topologia wyników
 • Poziomy dojrzałości
 • Konwencje tworzenia URI
 • Co znaczy RESTful
 • Hypermedia
Moduł 2.
Wprowadzenie do SpringMVC i WebFlux
 • Przegląd Spring Framework
 • Dependency Injection
 • AOP
 • Wzorzec MVC
 • Architektura SpringMVC/WebFlux
 • Komponenty SpringMVC/WebFlux
Moduł 3.
Wprowadzenie do Spring Boot
 • Koncepcja Spring Boot
 • Autokonfiguracja SpringMVC
 • Tworzenie projektu Spring Boot z poziomu spring.io
 • Tworzenie projektu z poziomu IDE (IntelliJ Ultimate)
 • Bazowy projekt REST
 • Tworzenie kontrolerów REST
 • @RestMapping, @RequestMapping, @GetMaping, @PostMapping etc.
 • Dopasowywanie ścieżek i negocjacja zawartości
 • Używanie parametrów zapytania oraz ścieżki
 • Używanie RequestEntity
 • Zwracanie wyników
 • Zwracanie wyników z użyciem ReponseEntity
 • Autokonfiguracja WebFlux
 • HttpMessageReader i HttpMessageWriter
 • Różnice w tworzeniu kontrolerów reaktywnych w odniesieniu do SpringMVC
 • Przykładowa aplikacja
Moduł 4.
Klienty REST
 • Postman
 • Użycie RestTemplate
 • API RestTemplate
 • Praca z ResponseEntity
 • Obsługa błędów dla RestTemplate
 • Użycie WebClient dla komunikacji reaktywnej
 • API WebClient
 • Obsługa błędów
 • Autentykacja z klientami REST
 • Netflix Feign Client
Moduł 5.
Obsługa błędów
 • Odpowiedzi błędów
 • Walidacja
 • Eksternalizacja komunikatów błędów
 • Własny obsługa błędów po stronie serwera (ExceptionHandler, ExceptionAdvice)
 • Własna obsługa błędów po stronie klienta RestTemplate
 • Własna obsługa błędów po stronie klienta WebClient
 • Własna obsługa błędów po stronie klienta FeignClient
Moduł 6.
Aspekty zaawansowane
 • Aukonfiguracja i własna konfiguracja źródła danych
 • Współpraca z Spring Data
 • Wersjonowanie
 • Stronicowanie
 • Sortowanie
 • Bezpieczeństwo w SpringMVC
 • Bezpieczeństwo w WebFlux
 • Testowanie z Spring Test
 • Testowanie kontrolerów
 • Testowanie z MockMVC
 • Testowanie integracyjne
Moduł 7.
Dokumentacja
 • Swagger
 • SwaggerUI
 • Dostosowanie Swaggera
 • Konfiguracja kontrolerów
 • Konfiguracja UI
Moduł 8.
HATEOAS
 • Czym jest HATEOAS
 • JSON Hypermedia Types
 • HAL

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 90%, wykład - 10%
Kod
SRE
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń