Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Pełnienie roli Scrum Master w zespole programistycznym
lista szkoleń
OPIS
Szkolenie Scrum Master to szkolenie poświęcone niezwykle trudnej roli Scrum Mastera, gdzie należy połączyć pozornie sprzeczne umiejętności – wpływać na pracę zespołu, rozwiązywać problemy, pomagać w rozwoju, współpracować z Product Ownerem i organizacją, jednocześnie nie posiadając formalnej władzy. W trakcie szkolenia Scrum Master z jednej strony przedstawiamy najlepsze praktyki związane z codzienną pracą z zespołem w trakcie spotkań Daily, Retrospective, Review, Refinement i Planning, jak i bardziej subtelnych praktyk związanych z pracą zespołem, członkami zespołu, rozwiązywania konfliktów, katalizowaniem zmian w zespole.
Ponadto przyjrzymy się różnym wzorcom wspierającym wprowadzanie zmian w organizacji, tak aby ta sprzyjała wprowadzaniu praktyk zwinnych w rozwoju produktu. Będzie również o tym jak współpracować i jak zaangażować management, jak ustalić rolę managementu w zwinnej organizacji.
Szkolenie Scrum Master to również wymiana doświadczeń z pola walki i różnych sytuacji, w których trenerzy oraz uczestnicy mieli okazję brać udział oraz przeanalizowanie potencjalnych alternatyw rozwiązania zaistniałych sytuacji. To również przedstawieniu szeregu ustrukturyzowanych narzędzi, które pomogą efektywnie przeprowadzić dyskusje i doprowadzić do konkretnych ustaleń.
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI
• Uczestnik ma doświadczenie w pracy według metodyki SCRUM, zna jej podstawowe elementy
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł 1. Praca z Backlogiem i narzędzia dla Scrum Mastera
Moduł 2. Zarządzanie samoorganizującym się zespołem
Moduł 3. Pomiędzy biznesem a zespołem
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł 1. Praca z Backlogiem i narzędzia dla Scrum Mastera
 • Współpraca z Product Ownerem
 • Praca nad Product Backlogiem
  • Planowanie, monitorowanie długofalowe prac nad produktem (planowanie releasów)
  • Efektywna współpraca z interesariuszami
  • Dzielenie na inkrementy
  • Jak skutecznie pracować z zespołem deweloperskim
  • Jak sprzedawać swój produkt w organizacji
 • Techniki priorytetyzowania wymagań
 • Wyciąganie zadań
 • Reagowanie na zmiany i sytuacje wyjątkowe
 • Praktyczne schematy zdarzeń Scrumowych
  • Retro
  • Planning
  • Review
 • Efektywne retrospekcje
Moduł 2. Zarządzanie samoorganizującym się zespołem
 • Wdrażanie Scrum jako zmiana organizacyjna
 • Poczucie odpowiedzialności a kontrola
 • Motywowanie członków zespołu
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Tworzenie angażującego środowiska
 • Praktyki techniczne katalizujące efektywną prace w zespole
Moduł 3. Pomiędzy biznesem a zespołem
 • Praca z menedżmentem
 • Praca z organizacją
 • Usuwanie barier pomiędzy klientami a zespołem
 • Harmonizowanie celów
JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 2 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 50%, wykład 50%
Kod SM
Wielkość grupy do 12 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa