Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia AgileKonferencje Publikacje Klienci Zespół
 
 
Nowoczesne architektury aplikacji
lista szkoleń
OPIS SZKOLENIA
Wprowadzenie do nowoczesnych architektur oprogramowania to dwa dni z odkrywaniem różnych podejść do architektury. Dowiesz się, jakie masz możliwości radzenia sobie ze złożonością aplikacji, które wychodzą poza tradycyjne podejście warstwowe czy wzorzec MVC. Szkolenie ma na celu zaktualizowanie wiedzy o zdobywających popularność podejściach, nie dostarcza pełnej wiedzy o wymienionych architekturach.

Kluczowymi punktami szkolenia jest poznanie głównych założeń i wzorców architektur:
• Domain-Driven Design
• Micro Services
• Ports & Adapters
• Clean And Onion Architecture
• Reactive Architecture
• Serverless
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł 1. Wprowadznie do pojęcia architektura oprogramowania
Moduł 2. Domain-Driven Design
Moduł 3. Micro Services
Moduł 4. Ports & Adapters
Moduł 5. Clean and Onion Architecture
Moduł 6. Reactive Architecture
Moduł 7. Serverless Architecture
Moduł 8. Podsumowanie
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł 1. Wprowadznie do pojęcia architektura oprogramowania
 • Czy jest architektura aplikacji, oprogramowania i korporacyjna?
 • Czym różni się architektura od projektu (ang. design)
 • Jakie można wyróżnić kluczowe elementy architektury aplikacyjnej
 • Różne podejścia do strukturyzowania architektury
Moduł 2. Domain-Driven Design
 • Ubiquitous language – baza komunikacji między programistami i ekspertami dziedzinowymi
 • Bloki budujące w DDD i ich odpowiedzialności
 • Strategiczny rozwój systemu (ang. strategic design)
 • Event sourcing oraz CQRS
Moduł 3. Micro Services
 • Monolityczne aplikacje i Micro Services
 • Architektura wokół funkcjonalności biznesowych
 • Wzorce stosowane w Microservices
 • Decentralizacja zarządzania
 • Decentralizacja danych
 • Podział na usługi
Moduł 4. Ports & Adapters
 • Czym są porty?
 • Porty pierwszorzędne i drugorzędne
 • Adaptery i interfejsy między heksagonem a resztą świata
 • Fabryki adapterów
 • Dependency Injection oraz zdarzenia w kontekście Ports & Adapters
 • Projektowanie systemu z użyciem Ports & Adapters
Moduł 5. Clean and Onion Architecture
 • Główne założenia
  • Clean architecture a użycie frameworków
  • Testowalność
  • Poziomy niezależności architektury
 • Elementy architektury
  • Entities
  • Use Cases
  • Adaptery
  • Controllers, Presenters, Gateways
 • Włączanie elementów infrasturktury
 • Zbliżona alternatywa - Onion Architecture
Moduł 6. Reactive Architecture
 • Cechy systemów rozproszonych
 • Rozwiązanie chmurowe
 • Używanie komunikatów i aktorów
 • Modelowanie aktorów
 • Cykl życia aktorów
 • Rola Event Sourcingu i CQRS
 • Monitoring
Moduł 7. Serverless Architecture
 • Funkcje w chmurze
 • Funkcje jako Web API
 • Event-Driven Architecture
 • AWS Lambda
 • Wywołania z klienta
 • Uwierzytelnianie
Moduł 8. Podsumowanie
 • Zestawienie przedstawionych architektur z klasycznymi podejściami
 • Wady i zalety rozwiązań
 • Dojrzałość podejść

Szkolenie microservices


JAK ZAMÓWIĆ
Warszawa, 11-13.07.2018
Cena: 2 100,00 PLN
< lista szkoleń
Warszawa, 11-13.07.2018
Cena: 2 100,00 PLN
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 3 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod NARCH
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Plac Przymierza 6/26
03-944 Warszawa