Nowoczesne architektury aplikacji

Opis szkolenia

Wprowadzenie do nowoczesnych architektur oprogramowania to dwa dni z odkrywaniem różnych podejść do architektury. Dowiesz się, jakie masz możliwości radzenia sobie ze złożonością aplikacji, które wychodzą poza tradycyjne podejście warstwowe czy wzorzec MVC. Szkolenie ma na celu zaktualizowanie wiedzy o zdobywających popularność podejściach, nie dostarcza pełnej wiedzy o wymienionych architekturach.

Kluczowymi punktami szkolenia jest poznanie głównych założeń i wzorców architektur:

 • Domain-Driven Design
 • Micro Services
 • Ports & Adapters
 • Clean And Onion Architecture
 • Reactive Architecture
 • Serverless

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do pojęcia architektura oprogramowania
Moduł. 2
Domain-Driven Design
Moduł. 3
Micro Services
Moduł. 4
Ports & Adapters
Moduł. 5
Clean and Onion Architecture
Moduł. 6
Reactive Architecture
Moduł. 7
Serverless Architecture
Moduł. 8
Podsumowanie

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do pojęcia architektura oprogramowania
 • Czy jest architektura aplikacji, oprogramowania i korporacyjna?
 • Czym różni się architektura od projektu (ang. design)
 • Jakie można wyróżnić kluczowe elementy architektury aplikacyjnej
 • Różne podejścia do strukturyzowania architektury
Moduł. 2
Domain-Driven Design
 • Ubiquitous language – baza komunikacji między programistami i ekspertami dziedzinowymi
 • Bloki budujące w DDD i ich odpowiedzialności
 • Strategiczny rozwój systemu (ang. strategic design)
 • Event sourcing oraz CQRS
Moduł. 3
Micro Services
 • Monolityczne aplikacje i Micro Services
 • Architektura wokół funkcjonalności biznesowych
 • Wzorce stosowane w Microservices
 • Decentralizacja zarządzania
 • Decentralizacja danych
 • Podział na usługi
Moduł. 4
Ports & Adapters
 • Czym są porty?
 • Porty pierwszorzędne i drugorzędne
 • Adaptery i interfejsy między heksagonem a resztą świata
 • Fabryki adapterów
 • Dependency Injection oraz zdarzenia w kontekście Ports & Adapters
 • Projektowanie systemu z użyciem Ports & Adapters
Moduł. 5
Clean and Onion Architecture
 • Główne założenia
  • Clean architecture a użycie frameworków
  • Testowalność
  • Poziomy niezależności architektury
 • Elementy architektury
  • Entities
  • Use Cases
  • Adaptery
  • Controllers, Presenters, Gateways
 • Włączanie elementów infrasturktury
 • Zbliżona alternatywa - Onion Architecture
Moduł. 6
Reactive Architecture
 • Cechy systemów rozproszonych
 • Rozwiązanie chmurowe
 • Używanie komunikatów i aktorów
 • Modelowanie aktorów
 • Cykl życia aktorów
 • Rola Event Sourcingu i CQRS
 • Monitoring
Moduł. 7
Serverless Architecture
 • Funkcje w chmurze
 • Funkcje jako Web API
 • Event-Driven Architecture
 • AWS Lambda
 • Wywołania z klienta
 • Uwierzytelnianie
Moduł. 8
Podsumowanie
 • Zestawienie przedstawionych architektur z klasycznymi podejściami
 • Wady i zalety rozwiązań
 • Dojrzałość podejść

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
NARCH
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń