Microservices Patterns - wzorce projektowe w systemach mikrousługowych

Opis

Architektura Microservices to coraz bardziej popularne podejście do tworzenia systemów, które mają duże wymagania związane ze skalowalnością i niezawodnością. Podejście to dostarcza wiele korzyści – rozluźnia zależności pomiędzy częściami systemu, które można niezależnie skalować. Z drugiej strony to architektura rozproszona, która niesie ze sobą wiele wyzwań związanych ze złożonością komunikacji i monitoringiem zachodzących w systemie zdarzeń. Szkolenie Microservices patterns - przedstawia zbiór sprawdzonych wzorców projektowych związanych z tą architekturą przedstawionych w praktycznej formie.

Szczegółowy program

Moduł 1.
Wprowadzenie do Microservices Patterns
 • Czy jest architektura Microservices (mikrousługowa)
 • Wady i zalety architektury
 • Język wzorców dla architektury Microservices
 • Wzorce organizacyjne niezbędne w przypadku Microservices
Moduł 2.
Wydzielanie usług
 • Identyfikacja funkcji systemu
 • Wydzielanie usług na podstawie podziału biznesu
 • Wydzielanie usług na podstawie poddomen - Bounded Contexts
 • Wprowadzenie do DDD
Moduł 3.
Komunikacja między usługami
 • Komunikacja synchroniczna
 • REST API
 • gRPC
 • Circuit Breaker
 • Service Discovery
 • Komunikacja asynchroniczna
 • Messaging
 • Message Broker
 • Competing Receiver
 • Kolejność komunikatów
 • Duplikacja komunikatów
 • Spójność w messagingu
Moduł 4.
Spójność danych i Sagi
 • Problem z transakcjami rozproszonymi
 • Saga oparta na choreografii
 • Saga oparta na orkiestracji
 • Brak izolacji i jego obsługa
 • Przykładowa implementacja Sagi
Moduł 5.
Domena i logika biznesowa
 • Domain model, Anemic model
 • Monolithical model, Federated model
 • Agregaty
 • Reguły agregatów
 • Zdarzenie domenowe
 • Generowanie i publikowanie zdarzeń
 • Konsumowanie zdarzeń
 • Przykładowe agregaty i usługi
 • Koncepcja event sourcing
 • Agregaty oparte o event sourcing
 • Implementacja event store
 • Gotowe implementacje event store
Moduł 6.
Udostępniania API Microservices
 • Kompozycja API
 • Gateway API
 • Implementacja Gateway API
 • Gotowe implementacje
 • Wzorzec CQRS
 • Projektowanie widoków z CQRS
Moduł 7.
Testowanie
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testy komponentowe
 • Testy end-to-end
 • Pragmatyka testów
Moduł 8.
Otoczenie usług
 • Bezpieczeństwo
 • BezpieczeństwoWzorzec External configuration
 • BezpieczeństwoWzorzec Health Check
 • BezpieczeństwoWzorzec Log aggregation
 • BezpieczeństwoWzorzec Distributed tracing
 • BezpieczeństwoWzorzec Application metrics
 • BezpieczeństwoWzorzec Exception tracking
 • BezpieczeństwoWzorzec Audit logging
Moduł 9.
Wdrażanie usług
 • Konteneryzacja z Dockerem
 • Wirtualizacja infrastruktury z Kubernetes

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod
MPW
Wielkość grupy
do 12 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń