Szkolenia dla programistów - BNS IT
Szkolenia Konferencje Publikacje Klienci Zespół
 
  Szkolenia    Szkolenia otwarte    Dla deweloperów    Dla ScrumMasterów    Dla ProductOwnerów    Dla zespołu     
 
Lider jako coach (kontynuacja TL)
lista szkoleń
DLA KOGO
Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających ludźmi - liderów i menedżerów zespołów projektowych, z większym lub mniejszym doświadczeniem w zarządzaniu. Dla osób, które już zetknęły się z mocą sprawczą coachingu i chcących tę umiejętność wykorzystać w zarządzaniu ludźmi, jak również dla tych, którzy takiego doświadczenia jeszcze nie mieli.
Celem szkolenia jest poznanie i nabycie kompetencji bycia liderem w ujęciu coachingowym, jak również poznanie oraz nauczenie, jak posługiwać się narzędziami coachingowym niezbędnymi do prawidłowego przeprowadzania rozmów coachingowych.
Szkolenie uczy umiejętności coachingu w biznesie, uczy jak być równocześnie coachem i liderem (menedżerem).
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
• Będziesz wiedział, jak wykorzystywać coaching w kształtowaniu postawy przywódczej (lidera)
• Dowiesz się czym jest coaching w kontekście zarządzania i jakie przynosi efekty
• Poznasz bazowe umiejętności i narzędzia do wykorzystywania w codziennej praktyce lidera/coacha i będziesz wiedział, jak i kiedy je stosować
• Nauczysz się, jak przeprowadzać rozmowę coachingową z pracownikami w oparciu o strukturę sesji coachingowej.
• Dowiesz się, jak dzięki technikom coachingowym możesz wpływać na motywację i zaangażowanie swoich pracowników oraz jak w codziennych sprawach wydobywać ich potencjał i zdolności
PODSTAWOWY PROGRAM
Moduł. 1 Lider jako coach
Moduł. 2 Rozmowa coachingowa
Moduł. 3 Narzędzia coachingowe wspierające pracę lidera/coacha
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Moduł. 1 Lider jako coach
 • Czym jest coaching?
 • Lider jako coach – jak to rozumieć?
 • Kim jest lider coach? – kompetencje, rozumienie własnej roli, postawa wobec ludzi
 • Istota coachingowego stylu zarządzania
 • Rodzaje coachingu w biznesie i zarządzaniu
 • Różnice między tradycyjnym zarządzaniem a zarządzaniem poprzez coaching
 • Kiedy coaching jest najlepszym rozwiązaniem w zarządzaniu ludźmi – model Blancharda
 • Rola zaufania w coachingu
 • 10 głównych „powinności” lidera - coacha
 • Rozumienie coachingu przez osoby zarządzające – fakty i mity
Moduł. 2 Rozmowa coachingowa
 • Proces rozmowy coachingowej  - czym jest, jak wygląda, ja go stosować?
 • Etapy rozmowy coachingowej z pracownikiem
 • Strategie działania lidera coacha na każdym z etapów rozmowy coachingowej
 • Przekazywanie informacji zwrotnej w kontekście rozmów coachingowych
 • Praca z celami, jako kluczowa umiejętność w trakcie coachingu
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych
 • Dobre praktyki w stosowaniu coachingu – czyli przykłady dobrych rozmów coachingowych
Moduł. 3 Narzędzia coachingowe wspierające pracę lidera/coacha
 • Wielopoziomowe słuchanie, czyli jak usłyszeć to, czego nie słychać
 • Mocne pytania, jako najważniejsze narzędzie lidera-coacha
 • Strategia Disneya jako narzędzie wspierające kreatywność przy tworzeniu rozwiązań i realizacji projektów
 • Koło równowagi refleksyjnej
 • Ścieżka mistrzostwa – wizja przyszłości, która motywuje
 • Narzędzia coachingowe w obszarach motywacji  (technika ramy rezultatu)
JAK ZAMÓWIĆ
< lista szkoleń
zamów szkolenie zamknięte
PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania 2 x 8h
Forma zajęć Ćwiczenia - 50%, wykład - 50%
Kod COACH2
Wielkość grupy do 10 osób
 
 
Touching the Void
Radość tworzenia
oprogramowania
Pawel.Wrzesz.cz
BNS IT
Walecznych 12/7
03-916 Warszawa