Język Python dla testerów

Opis

Przez wiele lat rozwijający się w cieniu swoich większych braci: języków Java i C#, znajdował zastosowanie głównie wśród entuzjastów. Ostatnie lata pokazały, że to wspaniały język, który pozwala pisać czytelny, złożony kod w sposób zwięzły. Obecnie bardzo często używany do automatyzowania testów przez zawodowych testerów, analizy danych Big Data czy obliczeń naukowych. W tym szkoleniu skupimy się głównie na zastosowaniu języka Python w tworzeniu testów automatycznych przez zawodowych testerów. Obecnie odchodzi się od kosztownych testów manualnych na rzecz testów akceptacyjnych, które mogą być wielokrotnie odtwarzane w czasie procesu wytwórczego. Niniejsze szkolenie jest przeznaczone dla testerów, którzy posiadają podstawową wiedzę i wstępne doświadczenie z używaniem języka Python, a skupia się na praktyce tworzenia testów utrzymywalnych w łatwy sposób, napisanych zgodnie z regułami czystego kodu oraz uwzględnieniem procesu tworzenia testów akceptacyjnych, w tym także Behaviour-Driven Development.

Podstawowy program

Moduł. 1
Podsumowanie kluczowych tematów związanych z użytkowaniem języka Python
Moduł. 2
Funkcje
Moduł. 3
Moduły, obiektowość i testy
Moduł. 4
Podstawy testowania automatycznego
Moduł. 5
Czyste testy
Moduł. 6
Strategie tworzenia testów akceptacyjnych

Szczegółowy program

Moduł. 1
Podsumowanie kluczowych tematów związanych z użytkowaniem języka Python
 • Python jako język interpretowany
 • Obsługa modułów z użyciem pip
 • Typy wbudowane oraz struktury danych – mniej typowe konstrukcje
 • Zaawansowane operacje na kolekcjach
  • Transformacje
  • Map
  • Reduce
Moduł. 2
Funkcje
 • Nietypowe rodzaje parametrów
 • Funkcje jako parametry
 • Generatory
 • Partial functions
 • Elementy programowania funkcyjnego
Moduł. 3
Moduły, obiektowość i testy
 • Rola modułów języku Python
 • Strategie dzielenia systemu na moduły
 • Klasy i dziedziczenie
 • Polimorfizma i duck typing
 • Zastosowanie wzorca Builder do przygotowania danych do testów
 • Zastosowania wzorca Strategii mechanizmów i elastycznych testów
 • Jak wykorzystać mechanizmy użyte w zaimplementowanym kodzie do łatwiejszego testowania
 • Mechanizmy tworzenia zaślepek i ich rola w pracy testera
Moduł. 4
Podstawy testowania automatycznego
 • Testy jednostkowe, integracyjne i akceptacyjne
 • Struktura Arrange, Act, Assert i Setup, Execute, Assert
 • Pojęcie Fixture
 • Kluczowe asercje i ich wykorzystanie w testach
 • Asercje własne
 • Reguła złożoności dotycząca testów
 • Główne błędy popełniane przy pisaniu testów
Moduł. 5
Czyste testy
 • Dobre i złe komentarze
 • Nazewnictwo w kontekście tworzenia testów
 • Upraszanie funkcji
 • Komponowanie funkcji
 • Połączenie testów z wymaganiami
 • Refaktoryzacja testów
 • Utrzymywanie testów
Moduł. 6
Strategie tworzenia testów akceptacyjnych
 • Wymagania a testy akceptacyjne
 • Kryteria akceptacji i scenariusze
 • Jak przełożyć scenariusze testów akceptacyjnych na testy
 • Współpraca nad testami z Product Ownerem i programistami
 • Testowanie przez przykłady
 • Wprowadzenie do Behaviour-Driven Development
 • Given, When, Then
 • Koncepcja Steps
 • Komponowanie testów i ich organizowanie w większe struktury
 • Wzorzec Page Object
 • Testy, które czyta się jak książkę

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
PYTE
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń