Język Python dla programistów innych języków

Opis

Przez wiele lat rozwijający się w cieniu swoich większych braci: języków Java i C#, znajdował zastosowanie głównie wśród entuzjastów. Ostatnie lata pokazały, że to wspaniały język, który pozwala pisać czytelny, złożony kod w sposób zwięzły. Obecnie bardzo często używany do automatyzowania testów przez zawodowych testerów, analizy danych Big Data czy obliczeń naukowych. Ze względu na swoją wieloletnią historię posiada ogromny zasób bibliotek, dzięki którym można tworzyć pomocnicze skrypty, aplikacje web czy aplikacje w konwencji microservices. Niniejsze szkolenie jest przeznaczone dla osób, które programują już w innych językach i chciałyby poznać język Python, aby zacząć stosować go w rozwiązaniach komercyjnych.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do języka Python
Moduł. 2
Typy wbudowane i złożone struktury
Moduł. 3
Instrukcje języka
Moduł. 4
Funkcje
Moduł. 5
Moduły
Moduł. 6
Obiektowość
Moduł. 7
Wyjątki
Moduł. 8
Zaawansowanie koncepcje
Moduł. 9
Biblioteki i narzędzia

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do języka Python
 • Python jako język interpretowany
 • Instalacja i konfiguracja
 • Środowisko pracy interaktywnej
 • Obsługa modułów z użyciem pip
Moduł. 2
Typy wbudowane i złożone struktury
 • Typy wbudowane
 • Liczby i łańcuchy
 • Listy i słowniki
 • Krotki i pliki
 • Zaawansowane zastosowanie struktur danych specyficznych dla języka Python
  • Transformacje
  • Map
  • Reduce
Moduł. 3
Instrukcje języka
 • Przypisania
 • Instrukcje decyzyjne
 • Pętle
 • Wyrażenia regularne
 • Konstrukcje charakterystyczne dla języka Python
Moduł. 4
Funkcje
 • Czym jest funkcja w języku Python?
 • Wstęp do programowania funkcyjnego
 • Zakres wsparcie programowania funkcyjnego przez Python
 • Używanie funkcji
 • Przekazywanie parametrów
 • Nietypowe rodzaje parametrów
 • Funkcje jako parametry
 • Generatory
 • Partial functions
Moduł. 5
Moduły
 • Rola modułów języku Python
 • Strategie dzielenia systemu na moduły
 • Importy
 • Moduły a przestrzenie nazw
 • Zaawansowane techniki stosowania modułów
Moduł. 6
Obiektowość
 • Zakres wsparcia programowania obiektowego przez język Python
 • Klasa w Python
 • Dziedziczenie
 • Przeciążanie operatorów
 • Abstrakcyjność w Python i w jaki sposób się różni od języków typu Java i C#
 • Polimorfizma a duck typing
Moduł. 7
Wyjątki
 • Rodzaje wyjątków
 • Sposoby przechwytywania wyjątków i obsługi wyjątków
 • Tworzenie własnych wyjątków
 • Strategiczny design z obsługą wyjątków
 • LBYL vs EAFP
Moduł. 8
Zaawansowanie koncepcje
 • Dekoratory funkcji
 • Metaklasy
 • Context Managers
 • Deskryptory
 • Elementy programowania asynchronicznego
Moduł. 9
Biblioteki i narzędzia
 • Kluczowe funkcje i klasy biblioteki standardowej
 • Moduły zewnętrzne które warto znać
 • Operacje na plikach
 • Obsługa CLI (input(), print(), argparse)
 • Kooperacja z systemem operacyjnym
 • Testowanie z pytest
 • Aplikacje web

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
PY
Wielkość grupy
do 10 osób

1) Dlaczego warto znać język Python?

Jeśli spędziłeś wiele lat z językami takimi jak: Java, C# czy C++ zdążyłeś już przywyknąć do rozwlekłości kodu napisanego w tym języku. Nawet takie proste operacje jak wczytanie zawartości pliku tekstowego może wymagać wiele linii kodu i kilku pomocniczych obiektów. Programując w języku Python poczujesz świeżą bryzę, nagle okaże się, że programowanie prostych rzeczy jest naprawdę proste, a programowanie skomplikowanych - przejrzyste. Język Python jak jeden z niewielu już od samego początku kładł nacisk na czystość kodu, co m. in. objawia się w istotności wcięć w kodzie napisanym w tym języku. Poza tym zgrabne łączenie koncepcji obiektowych, funkcyjnych i proceduralnych czyni z niego potężne narzędzie. Przychodząc na szkolenie Python, poznasz zarówno fundamenty i wyróżniki języka, ale także bardziej zaawansowane koncepcje takie jak: dekoratory, metaklasy, context managery, deskryptory i elementy programowania asynchronicznego.

2) Do jakiego typu zagadnień nadaje się język Python?

Język Python jest językiem uniwersalnym, niemniej jednak swoją popularność zawdzięcza, oprócz zgrabnej składni, zastosowaniu przy tworzeniu dynamicznych aplikacji webowych, które z użyciem pomocniczych frameworków tworzy się szybko i przyjemnie. Język Python zabłysnął również w obszarze tworzenia testów automatycznych, szczególnie testów integracyjnych czy funkcjonalnych. Dzięki swojej prostocie, nawet osoby, które nie są profesjonalnymi programistami, są w stanie po krótkim przeszkoleniu tworzyć skrypty testowe. Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy do szkolenia: Język Python dla testerów (http://www.bnsit.pl/szkolenie,jezyk-python-dla-testerow). Kolejnym obszarem zastosowania, który zyskał ostatnio na znaczeniu, jest BigData, gdzie język Python nadaje się świetnie do oskryptowania przekształceń i wykonywania analiz danych. Szkolenie Python przygotuje Cię rzeczowo do pracy w wybranym kontekście.

Jak zamówić

« lista szkoleń