Język Python dla programistów innych języków

Opis

Przez wiele lat rozwijający się w cieniu swoich większych braci: języków Java i C#, znajdował zastosowanie głównie wśród entuzjastów. Ostatnie lata pokazały, że to wspaniały język, który pozwala pisać czytelny, złożony kod w sposób zwięzły. Obecnie bardzo często używany do automatyzowania testów przez zawodowych testerów, analizy danych Big Data czy obliczeń naukowych. Ze względu na swoją wieloletnią historię posiada ogromny zasób bibliotek, dzięki którym można tworzyć pomocnicze skrypty, aplikacje web czy aplikacje w konwencji microservices. Niniejsze szkolenie jest przeznaczone dla osób, które programują już w innych językach i chciałyby poznać język Python, aby zacząć stosować go w rozwiązaniach komercyjnych.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do języka Python
Moduł. 2
Typy wbudowane i złożone struktury
Moduł. 3
Instrukcje języka
Moduł. 4
Funkcje
Moduł. 5
Moduły
Moduł. 6
Obiektowość
Moduł. 7
Wyjątki
Moduł. 8
Zaawansowanie koncepcje
Moduł. 9
Biblioteki i narzędzia

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie do języka Python
 • Python jako język interpretowany
 • Instalacja i konfiguracja
 • Środowisko pracy interaktywnej
 • Obsługa modułów z użyciem pip
Moduł. 2
Typy wbudowane i złożone struktury
 • Typy wbudowane
 • Liczby i łańcuchy
 • Listy i słowniki
 • Krotki i pliki
 • Zaawansowane zastosowanie struktur danych specyficznych dla języka Python
  • Transformacje
  • Map
  • Reduce
Moduł. 3
Instrukcje języka
 • Przypisania
 • Instrukcje decyzyjne
 • Pętle
 • Wyrażenia regularne
 • Konstrukcje charakterystyczne dla języka Python
Moduł. 4
Funkcje
 • Czym jest funkcja w języku Python?
 • Wstęp do programowania funkcyjnego
 • Zakres wsparcie programowania funkcyjnego przez Python
 • Używanie funkcji
 • Przekazywanie parametrów
 • Nietypowe rodzaje parametrów
 • Funkcje jako parametry
 • Generatory
 • Partial functions
Moduł. 5
Moduły
 • Rola modułów języku Python
 • Strategie dzielenia systemu na moduły
 • Importy
 • Moduły a przestrzenie nazw
 • Zaawansowane techniki stosowania modułów
Moduł. 6
Obiektowość
 • Zakres wsparcia programowania obiektowego przez język Python
 • Klasa w Python
 • Dziedziczenie
 • Przeciążanie operatorów
 • Abstrakcyjność w Python i w jaki sposób się różni od języków typu Java i C#
 • Polimorfizma a duck typing
Moduł. 7
Wyjątki
 • Rodzaje wyjątków
 • Sposoby przechwytywania wyjątków i obsługi wyjątków
 • Tworzenie własnych wyjątków
 • Strategiczny design z obsługą wyjątków
 • LBYL vs EAFP
Moduł. 8
Zaawansowanie koncepcje
 • Dekoratory funkcji
 • Metaklasy
 • Context Managers
 • Deskryptory
 • Elementy programowania asynchronicznego
Moduł. 9
Biblioteki i narzędzia
 • Kluczowe funkcje i klasy biblioteki standardowej
 • Moduły zewnętrzne które warto znać
 • Operacje na plikach
 • Obsługa CLI (input(), print(), argparse)
 • Kooperacja z systemem operacyjnym
 • Testowanie z pytest
 • Aplikacje web

Parametry szkolenia

Czas trwania
3 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
PY
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń