Java 8 i 9 – zmiany w języku i platformie

Opis

Język Java jak i cała platforma ma ugruntowaną pozycję w świecie inżynierii oprogramowania. Wersje 8 i 9 przyniosły wiele istotnych zmian, wprowadzając m. in. elementy programowania funkcyjnego, modułowość, REPL. Niniejsze szkolenie jest przeznaczone dla programistów, którzy znają język Java i chcieliby uzupełnić jego znajomość o nowe elementy z wersji 8 i 9. Istnieje możliwość zakrojenia zakresu tego szkolenia do zmian, które pojawiły się w wersji 9 lub też skupieniu się tylko na aspektach funkcyjnych.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Interfejsy funkcyjne
Moduł. 3
Wyrażenia lambda
Moduł. 4
Strumienie danych (Stream API)
Moduł. 5
Pakiet java.time.Package
Moduł. 6
JShell
Moduł. 7
Java Platform Module System (JPMS)
Moduł. 8
Zmiany w języku i JVM

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • Przegląd zmian w wersji 8 języka Java
 • Przegląd zmian w wersji 9 języka Java
Moduł. 2
Interfejsy funkcyjne
 • Interfejsy z jedną metodą abstrakcyjną i ich implementacja
 • Pakiet java.util.function
 • Consumer
 • Supplier
 • Function
 • UnaryOperator i BinaryOperator
Moduł. 3
Wyrażenia lambda
 • Czym są wyrażenia lambda?
 • Składnia lambda w języku Java
 • Referencje do metod i konstruktorów
 • Przykłady użycia wyrażeń lambda w zastosowaniu do realnych problemów
Moduł. 4
Strumienie danych (Stream API)
 • Czym są strumienie danych?
 • Interfejs java.util.Stream
 • Mapowanie i filtrowanie
 • Zbieranie danych z list i zbiorów
 • Implementacja komparatorów z użyciem lambd
Moduł. 5
Pakiet java.time.Package
 • Wprowadzenie do pakietu java.time
 • Typy immutable i metody fabrykujące
 • Problemy związane ze strefami czasowymi
 • Jednostki czasu (period, duration)
Moduł. 6
JShell
 • Czym jest JShell?
 • REPL
 • Rozpoczęcie sesji z JShell
 • Wykonywanie instrukcji i wyrażeń złożonych
 • Przeglądanie historii JShell
 • Tworzenie klas
 • Manipulowanie stanem obiektów
 • Autouzupełnianie
 • Obsługa wyjątków
 • Importy
 • Uzyskiwanie pomocy
Moduł. 7
Java Platform Module System (JPMS)
 • Czym jest moduł?
 • Nieco historii
 • Cele JPMS
 • Deklaracja modułu
 • Przykładowa aplikacja modułowa
 • Tworzenie własnego modułu
 • Graf zależności między modułami
 • Moduły a kod nie modułowy
 • Automatyczne moduły
 • Tworzenie własnego runtime’u z jlink
 • ServiceLoaders
Moduł. 8
Zmiany w języku i JVM
 • Metody prywatne w interfejsach
 • Process API
 • Reactive Streams
 • Zmiany: Optional, Stream, Date, Time
 • G1 w GarbageCollection
 • Kompilator
 • Wersjonowanie

Parametry szkolenia

Czas trwania
2 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
JAVA89
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń