Git - do głębi

Opis

Trudno sobie wyobrazić w obecnych czasach rozwój jakiegokolwiek komercyjnego systemu bez systemu kontroli wersji, a coraz trudniej wyobrazić sobie sytuację, iż będzie to inne narzędzie niż git. Rozproszony system kontroli wersji, stworzony pierwotnie przez Linusa Torvaldsa, jest obecnie defacto standardem. W ramach szkolenia uczestnicy poznają niemal wszystkie aspekty pracy związanej z pracą z gitem, począwszy od kluczowych codziennych operacji z repozytorium, jak i zaawansowanych opcji.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Szybki start
Moduł. 3
Fundamenty
Moduł. 4
Porównywanie
Moduł. 5
Rozgałęzianie i łączenie
Moduł. 6
Rebase
Moduł. 7
Stashing (schowek)
Moduł. 8
Tagowanie
Moduł. 9
Narzędzia

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • O systemach kontroli wersji
 • Poprzednie generacje
 • Rozproszone systemy kontroli wersji
 • Instalacja i konfiguracja
Moduł. 2
Szybki start
 • Własne repozytorium na GitHub
 • Konfiguracja
 • Klonowanie
 • Podstawowy workflow
Moduł. 3
Fundamenty
 • Przegląd podstawowych operacji
 • Rozpoczęcie nowego projektu z git init
 • Dodanie gita do istniejącego repozytorium z git init
 • Cykl: add, commit, push i pull
 • Śledzenie i edycja plików
 • Rekursywne dodawanie
 • Cofanie zmian
 • Zmiana nazw i przenoszenie plików
 • Usuwanie plików
 • Historia
 • git alias
 • Ignorowanie plików
 • Czyszczenie
Moduł. 4
Porównywanie
 • Porównanie katalogu roboczego i przechowalni (staging area)
 • Porównanie katalogu roboczego i ostatniego commitu
 • Porównanie przechowalni i ostatniego commitu
 • Porównania między commitami
 • Porównanie między lokalnymi a zdalnymi gałęziami
Moduł. 5
Rozgałęzianie i łączenie
 • Narzędzie P4Merge
 • Podstawy tworzenia gałęzi
 • Fast Forward Merge
 • Disable Fast Forward Merge
 • Konfikty i ich rozwiązywanie
 • Git Workflows
Moduł. 6
Rebase
 • Przykład dla rebase
 • Konflikty rebase i ich rozwiązywanie
 • Przerwanie rebase
 • Pull z rebase
Moduł. 7
Stashing (schowek)
 • Przechowywanie nieśledzonych plików i użycie Pop
 • Zarządzanie wieloma schowkami
 • Ze schowka do gałęzi
Moduł. 8
Tagowanie
 • Przykłady tagów
 • Annotated tags
 • Porównywanie tagów
 • Tagowanie wybranego commitu
Moduł. 9
Narzędzia
 • gerrit – wsparcie dla przeglądów kodu
 • git-extras, git-prompt
 • gource
 • [opcja] migracja z SVN
 • Architektura git i wewnętrzne struktury
 • Hooks

Parametry szkolenia

Czas trwania
1 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
GIT
Wielkość grupy
do 10 osób

1) Dlaczego Git?

Przede wszystkim jest to obecnie bardzo popularny i uznawany za jeden z najlepszych systemów kontroli wersji. Duże duża popularność narzędzia Git wynika między innymi z:

 • bardzo dużej szybkości działania, szczególnie widocznej przy większych projektach;
 • możliwości pracy offline, bez konieczności łączenia się z siecią;
 • obecności systemu sum kontrolnych zabezpieczających dane przed uszkodzeniem;
 • lokalnych kopii projektu na komputerze każdej osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie zmian, możliwości powracania do wcześniejszych wersji;
 • przejrzystości wprowadzanych w projekcie zmian;
 • łatwemu rozwiązywaniu konfliktów podczas łączenia różnych wersji;
 • rozbudowanemu środowisku narzędzi i dostawców wspierających na swoich platformach gita.
Nasze profesjonalne szkolenie Git pozwala na kompleksowe zagłębienie się we wszystkie tajniki tego systemu kontroli wersji. Znajomość podstaw, jak i wszystkich zaawansowanych opcji to pewność, że w pełni wykorzysta się ogromne możliwości tego narzędzia.

2) W czym Git jest lepszy od innych systemów kontroli wersji?

Realizowane przez naszą firmę szkolenia Git to odpowiedź na coraz większą popularność tego systemu kontroli wersji. Jedną z najważniejszych jego zalet jest bezpieczeństwo. Dzięki możliwości pracy offline przy projekcie jego kopie zapasowe znajdują się na komputerze każdej osoby odpowiedzialnej za wprowadzaniem zmian, a dodatkowym zabezpieczeniem jest weryfikacja sum kontrolnych. Narzędzie pozwala również na bezproblemowe cofanie wprowadzanych modyfikacji i elastyczne dopasowywanie ostatecznej wersji projektu do potrzeb. Nie można zapominać oczywiście o niezwykłej szybkości działania, szczególnie przy bardzo rozbudowanym kodzie. Kolejnym jego wyróżnikiem jest fakt, iż jest to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie tego typu, stąd możemy skorzystać z szeregu uzupełniających narzędzie dedykowanemu gitowi (np. GitHub, GitLab, BitBucket), narzędzi pomocnicznych jak np. Gerrit, które wspiera przeprowadzanie przeglądów kodu, czy innych narzędzi, które potrafią wykorzystać gita (np. Eclipse, IntelliJ, Visual Studio).

Nasze profesjonalne szkolenie Git odkryje oczywiście przed każdym wszystkie zalety tego systemu i pokaże, jak efektywnie je wykorzystać, aby praca z projektami była prostsza i dużo wygodniejsza.

Jak zamówić

« lista szkoleń