Git - do głębi

Opis

Trudno sobie wyobrazić w obecnych czasach rozwój jakiegokolwiek komercyjnego systemu bez systemu kontroli wersji, a coraz trudniej wyobrazić sobie sytuację, iż będzie to inne narzędzie niż git. Rozproszony system kontroli wersji, stworzony pierwotnie przez Linusa Torvaldsa, jest obecnie defacto standardem. W ramach szkolenia uczestnicy poznają niemal wszystkie aspekty pracy związanej z pracą z gitem, począwszy od kluczowych codziennych operacji z repozytorium, jak i zaawansowanych opcji.

Podstawowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
Moduł. 2
Szybki start
Moduł. 3
Fundamenty
Moduł. 4
Porównywanie
Moduł. 5
Rozgałęzianie i łączenie
Moduł. 6
Rebase
Moduł. 7
Stashing (schowek)
Moduł. 8
Tagowanie
Moduł. 9
Narzędzia

Szczegółowy program

Moduł. 1
Wprowadzenie
 • O systemach kontroli wersji
 • Poprzednie generacje
 • Rozproszone systemy kontroli wersji
 • Instalacja i konfiguracja
Moduł. 2
Szybki start
 • Własne repozytorium na GitHub
 • Konfiguracja
 • Klonowanie
 • Podstawowy workflow
Moduł. 3
Fundamenty
 • Przegląd podstawowych operacji
 • Rozpoczęcie nowego projektu z git init
 • Dodanie gita do istniejącego repozytorium z git init
 • Cykl: add, commit, push i pull
 • Śledzenie i edycja plików
 • Rekursywne dodawanie
 • Cofanie zmian
 • Zmiana nazw i przenoszenie plików
 • Usuwanie plików
 • Historia
 • git alias
 • Ignorowanie plików
 • Czyszczenie
Moduł. 4
Porównywanie
 • Porównanie katalogu roboczego i przechowalni (staging area)
 • Porównanie katalogu roboczego i ostatniego commitu
 • Porównanie przechowalni i ostatniego commitu
 • Porównania między commitami
 • Porównanie między lokalnymi a zdalnymi gałęziami
Moduł. 5
Rozgałęzianie i łączenie
 • Narzędzie P4Merge
 • Podstawy tworzenia gałęzi
 • Fast Forward Merge
 • Disable Fast Forward Merge
 • Konfikty i ich rozwiązywanie
 • Git Workflows
Moduł. 6
Rebase
 • Przykład dla rebase
 • Konflikty rebase i ich rozwiązywanie
 • Przerwanie rebase
 • Pull z rebase
Moduł. 7
Stashing (schowek)
 • Przechowywanie nieśledzonych plików i użycie Pop
 • Zarządzanie wieloma schowkami
 • Ze schowka do gałęzi
Moduł. 8
Tagowanie
 • Przykłady tagów
 • Annotated tags
 • Porównywanie tagów
 • Tagowanie wybranego commitu
Moduł. 9
Narzędzia
 • gerrit – wsparcie dla przeglądów kodu
 • git-extras, git-prompt
 • gource
 • [opcja] migracja z SVN
 • Architektura git i wewnętrzne struktury
 • Hooks

Parametry szkolenia

Czas trwania
1 x 8h
Forma zajęć
Ćwiczenia - 60%, wykład - 40%
Kod
GIT
Wielkość grupy
do 10 osób

Jak zamówić

« lista szkoleń